VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Vad ska man göra med museer vars chefer spårat ur?

Professor Christer Lindberg har skrivit en innehållsrik och djupt oroande artikel i Kvartal om hur det står till i Statens Museer för Världskultur, där han tillför handfast information om vad man faktiskt ägnar sig åt. Tyvärr kan han rada upp den ena vettlösheten efter den andra. Politiska åsikter och ideologiskt positionerande tycks vara det enda som verkligen engagerar ett antal ledande funktionärer. Intresset för samlingar, sakkunskap och genuin folkbildning tycks däremot försvinnade litet.

Man grips av djup medkänsla med de kunniga och engagerade medarbetare, som enligt Lindberg betraktas som "förlegade neandertalare" av sina chefer, och som får stå ut med att toppridas av den nya kåren museikommissarier.

Av Lindbergs genomgång att döma har Östasiatiska museet och Medelhavsmuseet hittills varit något mer förskonade från stolligheter än etnografiska och Världskulturaktivitetshuset i Göteborg. Av höstens debatt att döma är dock den nuvarande myndighetsledningen fast besluten att ändra på den saken. Vi får se ifall Lindbergs kastade handske tas upp. Ifall denna svidande kritik lämnas obemött är det en tystnad som talar med dånande stämma.

Ett tema i höstens museidiskussion har varit värdet av att öka avståndet mellan politiken och museerna. Politikerna ska inte styra, har det hetat. Principiellt sett är det förstås rimligt, men frågan är vad politiker ska göra med verksamheter som bör åtnjuta betydande autonomi men som samtidigt har stuckit iväg i tangentens riktning och ägnar sig åt helt andra saker än vad det allmänna har rimliga skäl att borga för och finansiera. I sitt ruskigaste citat skriver Lindberg: "Hotet inifrån är minst lika allvarligt som de yttre påtryckningarna mot museerna." Här har borgerliga kulturpolitiker en svår nöt att knäcka. Det är lika bra att de börjar fundera meddetsamma.

 

 

 

 


Boken, läsandet och fattningsförmågan

Berättandet och läsandet har genom historien fyllt en central roll för människans liv. Just nu förändrar digitaliseringen berättandet och läsandets förutsättningar i grunden.

En ny bok

I programserien ”En ny bok” intervjuar programledarna Mats Wiklund och Katarina O’Nils Franke forskare och författare som medverkat i antologier och essäsamlingar utgivna av Axel och Margaret Ax:son Johnson stiftelse.

Where Is Life Science Heading In The Future?

Genes, Technology And Society

Tvådagarsseminarium inspelat 14-15 maj 2018 på Engelsbergs bruk.

Global Axess 2018: Kunskap och information

Kunskap och information är temat för årets upplaga av Global Axess. Kunskapens betydelse har varit uppenbar för människan allt sedan Adam och Evas tid, men informationssamhället ställer oss inför nya frågor. Inte minst: Vad innebär det allt intensivare flödet av information och åsikter för vår förmåga till helhetssyn och förståelse? Gör det oss klokare eller dummare? I programmen ger forskare, journalister och författare sina bilder av utvecklingen.

Studio Axess

PJ Anders Linder tacklar tidens aktuella frågor med intressanta och kvalificerade gäster. Du vet väl att du kan lyssna på avsnitten fredagar innan TV-sändningen? Besök: axess.se/podcast