VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Liberalt självmål

Även Per Svensson ger sig nu in i den liberala Krösa-Maja-festivalen på DN:s kultursidor. Han är en fin stilist och observatör (som vi återkommande och gärna publicerar i Axess), men den här gången tycker jag att resultatet lämnar en hel del övrigt att önska. Till att börja med vill han äta kakan och ha den. Å ena sidan är han obenägen att ringa in liberalismen; han beskriver den som ett svårdefinierat ramverk och menar att det är poänglöst att kivas om vem som är den bästa liberalen. Å andra sidan går hela hans artikel ut på att det finns bättre och sämre liberaler och att Expressens och GP:s ledarsidor befinner sig på obehaglig drift bort från den rätta läran.

Han rynkar på näsan åt GP, vilket numera hör till i de fina salongerna, men hans verkliga måltavla är den gamla arbetsplatsen Expressen, vars tongångar han inte längre känner igen. Det må så vara, men det räcker kanske inte riktigt för att underkänna tidningens ställningstaganden på ledarplats. Att det låter annorlunda nu än förr kan vara bra eller dåligt, förnuftigt eller dumt, men det är knappast förvånande att prioriteringar i ämnesval och policyförslag förändras över tid.

Anklagelsen mot Expressen och politiska redaktören Anna Dahlberg är att man målar upp ett svartvitt antingen-eller-universum med den nationella väfärdsstaten i ena ringhörnan och fullständigt öppna gränser i den andra. "Däremellan finns [enligt Expressen] ingenting", påstår Svensson. Vad han har för grund för detta vet jag inte. Expressen har förvisso påpekat att det är kortsiktigt ursvårt och långsiktigt omöjligt att förena en näst intill gränslös migrationspolitik med en ordnad välfärdsstat, men när skulle man ha hävdat att det inte finns några andra tänkbara positioner än ett och noll? Tidningen har i själva verket förordat en lång rad policies (varav några ter sig bra och andra mindre bra i mina ögon).

Det är tvärtom anhängarna av den mycket långt drivna öppenhetslinjen som har stått för en utpräglad antingen-eller-politik. Så sent som i valrörelsen 2014 rådde en bedövande enighet om öppna-era-hjärtan-politik bland alla partier utom SD. Tal om att invandringens storlek kunde ha viss betydelse möttes av råskäll och personer som till exempel KDU:s Sara Skyttedal, som hävdade att man kanske borde strama åt lite grand, blev hudflängda efter alla konstens regler. Om i vid mening liberala politiker och opinionsbildare hade varit mindre av principryttare då, hade belastningen på sjukvård, skola, socialtjänst och bostadsförsörjning blivit mer hanterlig, och tiotusentals väljare hade givit sitt stöd till andra partier än Sverigedemokraterna.

När det gäller vilka som bidragit till att SD vuxit sig så stort är det sannerligen inte de opinionsbildare som har manat till moderation som bär den största skulden.

Vad Per Svensson inte riktigt verkar greppa är ledarjournalistik inte bara handlar om idéer och teorier. Den bör förstås ta avstamp i värderingar och föreställningar om samhällets sätt att fungera, men huvuduppgiften är att skriva om politik - och politik handlar i hög grad om svåra avvägningar och prioriteringar. Paradoxalt nog anklagar Per Svensson i slutet av sin artikel Expressen för att sakna intresse för sådant, varefter han lägger ned pennan utan att ha andats en stavelse om hur hans egna avvägningar skulle kunna se ut. I fotboll kallas det självmål.

Vem är då den ädlaste liberalen? Vad den frågan beträffar kan jag bara hålla med Per Svensson. Den saken känns föga meningsfullt att gräla om.

 


Boken, läsandet och fattningsförmågan

Berättandet och läsandet har genom historien fyllt en central roll för människans liv. Just nu förändrar digitaliseringen berättandet och läsandets förutsättningar i grunden.

En ny bok

I programserien ”En ny bok” intervjuar programledarna Mats Wiklund och Katarina O’Nils Franke forskare och författare som medverkat i antologier och essäsamlingar utgivna av Axel och Margaret Ax:son Johnson stiftelse.

Where Is Life Science Heading In The Future? 2018

Genes, Technology And Society

Tvådagarsseminarium inspelat 14-15 maj 2018 på Engelsbergs bruk.

Global Axess 2018: Kunskap och information

Kunskap och information är temat för årets upplaga av Global Axess. Kunskapens betydelse har varit uppenbar för människan allt sedan Adam och Evas tid, men informationssamhället ställer oss inför nya frågor. Inte minst: Vad innebär det allt intensivare flödet av information och åsikter för vår förmåga till helhetssyn och förståelse? Gör det oss klokare eller dummare? I programmen ger forskare, journalister och författare sina bilder av utvecklingen.

Studio Axess

PJ Anders Linder tacklar tidens aktuella frågor med intressanta och kvalificerade gäster. Du vet väl att du kan lyssna på avsnitten fredagar innan TV-sändningen? Besök: axess.se/podcast