VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Nej, Ylva Johansson, förhoppningar är ingen strategi

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson tycker inte att det finns någon anledning att vara uppgiven om integrationen på arbetsmarknaden. Det är klart att det kommer att gå, lyder hennes budskap.

Klart man inte ska vara uppgiven. Men lika klart är att fromma förhoppningar inte är någon strategi.

DN:s Jens Kärrman, som gjort intervjun, noterar att arbetslösheten bland utrikes födda är 15,9 procent och att den är över 20 procent bland människor födda i Asien och Afrika. Vi vet också att det tar sju år innan hälften av flyktingarna eller deras anhöriga har fått jobb och börjar bidra till sin egen försörjning. Lägg till detta att de senaste årens flyktinginvandring (i allt väsentligt från Asien och Afrika) är betydligt större än den tidigare flyktinginvandring som har lett fram till dagens höga arbetslöshetstal, och man får en bild av problemets verkliga dignitet.

Ylva Johansson tycker att de senaste årens "ambitionsnivå när det gäller att få nyanlända i arbete" har varit alldeles för låg. Det är lätt att hålla med om. Men det är betydligt svårare att få ihop denna åsikt med hennes envisa motstånd mot enklare jobb under åren i opposition, och, än mer, med den låga ambitionsnivån i den aktuella artikeln. Hon har en del vaga idéer om vad man borde göra men inga förslag som står i någon som helst paritet till den utmaning som stundar. Att hon "vill se" fler korta utbildningar är lika kraftfullt som att hon är "bekymrad" över bostadssituationen, för att ta upp en annan nyckelfråga som snabbt skymtar förbi i intervjun.

Vad man vill se från regeringen är konkreta beräkningar. Få saker kan vara viktigare för regeringskansliet i dag än att ta fram en rimlig lägesbild och en adekvat åtgärdspalett. Hur många nyanlända människor behöver komma in på arbetsmarknaden under de kommande åren? Vilka åtgärder kan seriöst tänkas komma i närheten av att nå dessa mål? Men på dessa punkter är det så knäpptyst att man skulle kunna höra ett statsråd falla.

 


Boken, läsandet och fattningsförmågan

Berättandet och läsandet har genom historien fyllt en central roll för människans liv. Just nu förändrar digitaliseringen berättandet och läsandets förutsättningar i grunden.

En ny bok

I programserien ”En ny bok” intervjuar programledarna Mats Wiklund och Katarina O’Nils Franke forskare och författare som medverkat i antologier och essäsamlingar utgivna av Axel och Margaret Ax:son Johnson stiftelse.

Where Is Life Science Heading In The Future? 2018

Genes, Technology And Society

Tvådagarsseminarium inspelat 14-15 maj 2018 på Engelsbergs bruk.

Global Axess 2018: Kunskap och information

Kunskap och information är temat för årets upplaga av Global Axess. Kunskapens betydelse har varit uppenbar för människan allt sedan Adam och Evas tid, men informationssamhället ställer oss inför nya frågor. Inte minst: Vad innebär det allt intensivare flödet av information och åsikter för vår förmåga till helhetssyn och förståelse? Gör det oss klokare eller dummare? I programmen ger forskare, journalister och författare sina bilder av utvecklingen.

Studio Axess

PJ Anders Linder tacklar tidens aktuella frågor med intressanta och kvalificerade gäster. Du vet väl att du kan lyssna på avsnitten fredagar innan TV-sändningen? Besök: axess.se/podcast