VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Respekt för de döda, respekt för de levande

Nekrofili och incest. Det är inte vad som vanligtvis tar min uppmärksamhet i anspråk. Men i debatten efter de glada ungliberalernas principfest i helgen har det ändå dykt upp en lite bredare fråga som är värd att resonera omkring. Flera liberala debattörer har ryckt ut till LUF-arnas försvar med argumentet att man inte behöver vara anhängare av nekrofili och incest bara därför att man inte vill att det ska vara olagligt. Det är ett viktigt påpekande. Vid ett seminarium för många år sedan, jag vill minnas att det gällde Per Ericsons fina bok Leva fritt och leva väl, hörde jag Helle Klein driva tesen att det var hyckleri att inte vilja förbjuda det man ogillar, och den tanken gillar jag lika lite nu som då. Jag uppskattar verkligen att man inte stinker rök när man kommer hem från att ha varit på krogen, men jag tycker ändå att det är en underlig idé att det ska vara förbjudet för en barägare att tillåta rökning i sina lokaler. Avskyr man rök går man någon annanstans för att ta sig ett glas.

Men att man inte behöver förbjuda allt man ogillar behöver inte betyda att allt man ogillar ska vara lagligt, även om det sker i frivillighet mellan vuxna.

Tabut och det lagstadgade förbudet mot incest motiveras ofta med risken för genetiska skador hos eventuella barn. Men jag tycker att ett väl så starkt skäl är att värna de särskilt nära relationer som finns i en familj. En 15-årig flicka ska inte behöva bli uppvaktad av sin 18-årige bror hemma i barnkammaren. Sådant kan förstås ske även om lagen förbjuder det, och vi vet alla att det finns djupt dysfunktionella familjer, men jag kan inte se att detta sorgliga faktum är ett skäl att ta bort den lagstiftning som ändå är ett stöd för den svagare parten och kan hjälpa henne eller honom att säga nej till ett "frivilligt" umgänge.

Nekrofilerna då? Låt vara att ungliberalerna orättvist anklagats för att tråna efter de döda. Men även om de inte för sin egen utan andra talan tycker jag att de tänker alldeles för kortsiktigt och snävt. Om man ska få testamentera sin kropp till svältfödda nekrofiler, varför ska man då inte få sälja sina kvarlevor som djurfoder och bidra till att göra hundmaten "Husse och Matte" till en succé? Och varför ska man inte få upprätta kontrakt, där man låter kannibaler betala i förskott för ens lekamen? Varför ska det inte få säljas människokött på Ica? Marknaden blir kanske inte så stor till att börja med, men lyckas man hitta en nisch i det ekologiska sortimentet så borde inte vara omöjligt?

Ja, varför? Om en död människa bara är en hög kött finns det inga större skäl för staten att sätta upp andra gränser än dem som Livsmedelsverket kräver. Vill vi att döda människor ska betraktas som någonting mer kan det finnas orsak att tänka annorlunda. Till exempel, men inte bara, därför att vi tror att sättet på vilket vi behandlar våra döda i det långa loppet får konsekvenser även för hur vi behandlar de människor som lever. Någonstans, det får jag erkänna, upphör den här frågan att bara handla om lämplighet, effektivitet och enskilda individers önskemål. Någonstans börjar det handla om hur vi som samhälle tror att vi bäst skyddar respekten för människans värdighet. Min tro är att den dag vi hittar vår nästa i kyldisken har risken ökat betydligt för att vi en dag kan hamna där själva.


Boken, läsandet och fattningsförmågan

Berättandet och läsandet har genom historien fyllt en central roll för människans liv. Just nu förändrar digitaliseringen berättandet och läsandets förutsättningar i grunden.

En ny bok

I programserien ”En ny bok” intervjuar programledarna Mats Wiklund och Katarina O’Nils Franke forskare och författare som medverkat i antologier och essäsamlingar utgivna av Axel och Margaret Ax:son Johnson stiftelse.

Where Is Life Science Heading In The Future? 2018

Genes, Technology And Society

Tvådagarsseminarium inspelat 14-15 maj 2018 på Engelsbergs bruk.

Global Axess 2018: Kunskap och information

Kunskap och information är temat för årets upplaga av Global Axess. Kunskapens betydelse har varit uppenbar för människan allt sedan Adam och Evas tid, men informationssamhället ställer oss inför nya frågor. Inte minst: Vad innebär det allt intensivare flödet av information och åsikter för vår förmåga till helhetssyn och förståelse? Gör det oss klokare eller dummare? I programmen ger forskare, journalister och författare sina bilder av utvecklingen.

Studio Axess

PJ Anders Linder tacklar tidens aktuella frågor med intressanta och kvalificerade gäster. Du vet väl att du kan lyssna på avsnitten fredagar innan TV-sändningen? Besök: axess.se/podcast