VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Kungen visar god smak och är i sin fulla rätt att göra det

Kungen visar inte bara god smak när han ifrågasätter det hiskliga Nobelkomplexet på Blasieholmen i centrala Stockholm, han är dessutom i sin fulla rätt att göra det. Som granne till bygget och centralgestalt i Nobelveckan är det naturligt att han har synpunkter, och det är lika naturligt att den främste företrädaren för riket känner särskild omsorg om gemensamma skönhetsvärden och historisk kontinuitet.

En del verkar tro att det finns paragrafer i grundlagen som förbjuder kungen att yttra sig i politiska frågor, men letar man efter några sådana i Regeringsformen får man leta förgäves. Inte ens i förarbetena finns några tydliga besked om vad för slags uttalanden statschefen får göra. Däremot har det utvecklats en viktig praxis, som innebär att kungen inte ska uttala sig på ett sätt som skapar problem för regeringen. Och hur mycket galla det magsura borgarrådet Roger Mogert än presterar: någon regering företräder han inte. Jag har inte heller hört Mogert uttala några principiella betänkligheter när kungen uttalat sig i frågor där statschefens åsikt ligger i linje med regeringens och den allmänna opinionens, men där det samtidigt finns röststarka minoritetsåsikter, som i klimat- och toleransfrågor. Sådana uttalanden är inte heller konstitutionellt komplicerade.

Ska då kungen kunna komma i konflikt med demokratiska institutioner? Ja, det är klart att sådana situationer kan uppstå. Kungen kan inte åtalas enligt straffrätten, men han är ett civilrättsligt subjekt och kan till exempel komma i tvister med leverantörer eller grannar (som kan vara kommuner).

 


Studio Axess

PJ Anders Linder tacklar tidens aktuella frågor med intressanta och kvalificerade gäster. Du vet väl att du kan lyssna på avsnitten fredagar innan TV-sändningen? Besök: axess.se/podcast

Bergslagen

I detta seminarium som spelades in den 24 november 2016 behandlas vad urbanisering innebär för Bergslagens kommuner. Var hamnar Bergslagen i globaliseringens tidevarv? Moderator är Lotta Gröning

Arkiv Axess

Serie om tio utvalda program från Ax:son-Johnsonstiftelsens seminarieverksamhet 2015-2016. Tidlösa samtal som ger en bakgrund till aktuella skeenden, exempelvis EU:s kris, amerikansk utrikespolitik, Rysslands aggressioner, den nya tidens propagandakrigföring och det globala klimathotet.

Images of Sweden - Vienna

Historiska och nutida perspektiv från Österrike

Sedan trettioåriga kriget då Gustaf II Adolf beordrade en fullskalig invasion av Tysk-romerska riket har Österrike och Sverige haft nära om än inte alltid vänskapliga relationer.

Global Axess 2016: Geopolitik

Historien visar hur nära sambanden alltid har varit mellan politik och geografi. Hur ser den relationen ut i dag? Står vi inför geopolitikens återkomst? I årets Global Axess-serie möter vi flera framstående forskare som anlägger olika perspektiv på geopolitik i både historisk tid och nutid.

Nobel Center - tillgång eller katastrof?

Med anledning av planerna att uppföra ett Nobelcenter på Blasieholmsudden arrangerar Svenska byggnadsvårdsföreningen och Urban City Research/Ax:son Johnsonstiftelsen, ett öppet seminarium om platsens historia och dess kulturhistoriska värden. Seminariet vänder sig till alla som är intresserade av att veta mer om Blasieholmsudden idag och i framtiden.

Den kungliga trädgården

Susanna Popova samtalar med forskare kring kungliga trädgårdar. Seminarium från Drottningholm, 6 maj 2015.