VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Kungen visar god smak och är i sin fulla rätt att göra det

Kungen visar inte bara god smak när han ifrågasätter det hiskliga Nobelkomplexet på Blasieholmen i centrala Stockholm, han är dessutom i sin fulla rätt att göra det. Som granne till bygget och centralgestalt i Nobelveckan är det naturligt att han har synpunkter, och det är lika naturligt att den främste företrädaren för riket känner särskild omsorg om gemensamma skönhetsvärden och historisk kontinuitet.

En del verkar tro att det finns paragrafer i grundlagen som förbjuder kungen att yttra sig i politiska frågor, men letar man efter några sådana i Regeringsformen får man leta förgäves. Inte ens i förarbetena finns några tydliga besked om vad för slags uttalanden statschefen får göra. Däremot har det utvecklats en viktig praxis, som innebär att kungen inte ska uttala sig på ett sätt som skapar problem för regeringen. Och hur mycket galla det magsura borgarrådet Roger Mogert än presterar: någon regering företräder han inte. Jag har inte heller hört Mogert uttala några principiella betänkligheter när kungen uttalat sig i frågor där statschefens åsikt ligger i linje med regeringens och den allmänna opinionens, men där det samtidigt finns röststarka minoritetsåsikter, som i klimat- och toleransfrågor. Sådana uttalanden är inte heller konstitutionellt komplicerade.

Ska då kungen kunna komma i konflikt med demokratiska institutioner? Ja, det är klart att sådana situationer kan uppstå. Kungen kan inte åtalas enligt straffrätten, men han är ett civilrättsligt subjekt och kan till exempel komma i tvister med leverantörer eller grannar (som kan vara kommuner).

 


Kungliga slott

Kungliga slott är långt mer än bara byggnadsstil. Arkitekturen är ett språk som talar om anspråk på storhet. Ludvig XIV är ett med sitt praktfulla Versailles. Maria Theresia skapade ett självporträtt när hon byggde ut sitt Schönbrunn. Men bakom de pampiga fasaderna finns också slott som röjer de kungligas behov av ett privatliv. Kina slott blev en tillflyktsort på Drottningholm. The Royal Pavillion i Brighton var ett excentriskt gömställe för en prins som avskydde hovlivet i London.

En ny bok

I programserien ”En ny bok” intervjuar programledarna Mats Wiklund, Erik Thyselius och Katarina O’Nils Franke forskare och författare som medverkat i antologier och essäsamlingar utgivna av Axel och Margaret Ax:son Johnson stiftelse.

Sverige och tilliten

Polisorganisationen är starkt kritiserad och massavhopp av erfarna poliser är ett faktum. Domstolarna har långa väntetider för hanteringen av brottmål. I storstadsområden är den organiserade brottsligheten stark. Håller den starka tillit som funnits i Sverige på att undergrävas och ökar den upplevda otryggheten i landet? Vad bör i så fall göras?

Studio Axess

PJ Anders Linder tacklar tidens aktuella frågor med intressanta och kvalificerade gäster. Du vet väl att du kan lyssna på avsnitten fredagar innan TV-sändningen? Besök: axess.se/podcast

Images of Sweden - Vienna

Historiska och nutida perspektiv från Österrike

Sedan trettioåriga kriget då Gustaf II Adolf beordrade en fullskalig invasion av Tysk-romerska riket har Österrike och Sverige haft nära om än inte alltid vänskapliga relationer.

Nobel Center - tillgång eller katastrof?

Med anledning av planerna att uppföra ett Nobelcenter på Blasieholmsudden arrangerar Svenska byggnadsvårdsföreningen och Urban City Research/Ax:son Johnsonstiftelsen, ett öppet seminarium om platsens historia och dess kulturhistoriska värden. Seminariet vänder sig till alla som är intresserade av att veta mer om Blasieholmsudden idag och i framtiden.

Den kungliga trädgården

Susanna Popova samtalar med forskare kring kungliga trädgårdar. Seminarium från Drottningholm, 6 maj 2015.