VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Svenskt, sade Hadzialic

I morse var jag hos Institutet för Näringslivsforskning (IFN) och lyssnade på New York-professorn Jonathan Haidt, som har fått ett väldigt genomslag med boken The Righteous Mind - Why Good People Are Divided By Politics and Religion. Han skulle egentligen ha talat om kapitalismens moral men gjorde en snabb rockad efter förra veckans dramatiska händelser och tog den brittiska folkomröstningen om EU som utgångspunkt i stället. Det var smidigt agerat, men jag misstänker att vi skulle ha hamnat hemma i hans socialpsykologiska forskning oavsett vilken ingångsdörr han hade valt. Inget fel med det.

Haidts tes är att intuitionen föregår resonemanget: att även högt utbildade personer (kanske inte minst de!?) präglas av ett knippe djupt kända övertygelser och att de bildar den ram eller det filter genom vilket man betraktar världen. Anser man till exempel att politikens främsta ansvar är att ta hand om de svaga har man en stark benägenhet att förstå samhällsproblem på ett annat sätt än den som tycker att det mest centrala är respekten för lag och ordning. Samma fakta får olika betydelse och tolkas på olika sätt, och det är därför det kan vara så förtvivlat svårt att övertyga meningsmotståndare med vetenskapliga argument. Kanske inte när det gälller tyngdlagen eller Higgsbosonerna, men när det gäller hur dilemman som rymmer mänskliga värderingar ska tacklas.

Här finns alltså källan till många av samhällets stora konflikter. De bottnar inte i olika analyser utan i olika intuitioner (som i sin tur leder till att analyserna blir olika). Tankegången är inte precis densamma som den man finner i Thomas Sowells bok A Conflict of Visions, som jag skrev om i Axess i fjol höst, men det finns ett tydligt släktskap.

Hos mig talar idén om olika intuitioner (Haidt) eller visioner (Sowell) direkt till intuitionen. Resonemanget förbättrar ens förståelse för hur komplicerat det kan vara att nå samsyn och i bästa fall leder det även till ökad respekt för ens meningsmotståndare. Däremot får man inte så mycket hjälp att förstå varifrån dessa skilda grundperspektiv kommer och hur man kan förbättra möjligheterna till konstruktiv dialog. I värsta fall leder analysen bara till slutsatser hos olika sorters kampanjmakare om att deras klienter bör överge faktabaserade, sammanhängande resonemang till förmån för manipulativa vädjanden till publikens instinkter.

En möjlighet är ändå, enligt Haidt, att utveckla system som tillåter experter att utmana varandra och som kräver av de utmanade att de tar utmaningarna på allvar och svarar på ett seriöst och sakligt sätt. Det här är just vad universiteten borde ägna sig åt, men Haidt uttrycker pessimism om deras nuvarande  förmåga. Laddade ämnen, där intuitioner går ovanligt mycket på tvärs, klarar universitetsvärlden inte längre av att hantera. Det talas om att vi har "post truth politics", sade han, men vi har även "post truth academics". Så vänsterman och demokrat han är beklagar han vänsterns totala dominans i många samhällsvetenskapliga ämnen. Det vore en sak om bara 1/3 av forskarna stod för ett annat synsätt - andra intuitioner - än majoriteten, men när de bara utgör en tiondel eller en femtiondedel upphör systemet att fungera och intuitioner av det slag man förknippar med vänstern tar över helt och hållet.

Relevansen av detta för Brexit? Att motsvarande mönster har gjort sig gällande i den politiska debatten, framför allt vad gäller migrationen. Haidt tar här också upp Karen Stenners resultat i boken The Authoritarian Dynamic, som visar att auktoritetssökande impulser i väljarkåren ("Ta tillbaka kontrollen!") inte är någon konstant utan att de aktiveras när det upplevs existera ett "normativt hot" mot den etablerade ordningen. Och att denna aktivering blir desto starkare, ju mer entusiastiskt de krafter som bejakar detta upplevda normativa hot ivrar för sin sak. Med andra ord, ska man verkligen få fart på opinionen mot det mångkulturella samhället ska man lägga sitt krut på att predika om att mångkulturalism är det enda förnuftiga och att dess motståndare är veritabla troglodyter. Vill man främja en lugnare och mer accepterande samhällsutveckling ska man spela ned den normativa utmaningen och formulera sig i inkluderande termer i stället. (Dessutom är det nog bra om man lägger fram en praktisk politik, som inte leder till halsbrytande omvälvningar utan gör en balanserad utveckling möjlig. Men Haidt pratade psykologi, inte policy.)

När gymnasieminister Adia Hadzialic, som gjorde flera utmärkta inlägg i en kommenterande panel, argumenterade mot identitetspolitik och sade att hon vill se en stärkt gemensam identitet snarare än främja gruppidentiteter, fick hon snabbt frågan om hon avsåg en identitet baserad på det som traditionellt ses som svenskt eller någonting nyskapat mångkulturellt. Svenskt, sade Hadzialic. Bra, nickade Haidt.


Boken, läsandet och fattningsförmågan

Berättandet och läsandet har genom historien fyllt en central roll för människans liv. Just nu förändrar digitaliseringen berättandet och läsandets förutsättningar i grunden.

En ny bok

I programserien ”En ny bok” intervjuar programledarna Mats Wiklund och Katarina O’Nils Franke forskare och författare som medverkat i antologier och essäsamlingar utgivna av Axel och Margaret Ax:son Johnson stiftelse.

Where Is Life Science Heading In The Future? 2018

Genes, Technology And Society

Tvådagarsseminarium inspelat 14-15 maj 2018 på Engelsbergs bruk.

Global Axess 2018: Kunskap och information

Kunskap och information är temat för årets upplaga av Global Axess. Kunskapens betydelse har varit uppenbar för människan allt sedan Adam och Evas tid, men informationssamhället ställer oss inför nya frågor. Inte minst: Vad innebär det allt intensivare flödet av information och åsikter för vår förmåga till helhetssyn och förståelse? Gör det oss klokare eller dummare? I programmen ger forskare, journalister och författare sina bilder av utvecklingen.

Studio Axess

PJ Anders Linder tacklar tidens aktuella frågor med intressanta och kvalificerade gäster. Du vet väl att du kan lyssna på avsnitten fredagar innan TV-sändningen? Besök: axess.se/podcast