VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Trygghet och säkerhet allt tyngre frågor

Brottsförebyggande rådets (Brå) generaldirektör Erik Wennerström har just presenterat årets Nationella Trygghetsundersökning (NTU) här vid Folk och försvars rikskonferens i Sälen. Bilden han ger är inte så uppiggande. Särskilt illa ser det ut vad beträffar kvinnors oro för att drabbas av "överfall och misshandel". Andelen som hyser sådan oro har under 2016 stuckit iväg till 22 procent efter att under ett antal år ha legat på 15-16 procent. Det är en 50-procentig ökning och något alldeles nytt. Wennerström, som inte tycks ha särskilt nära till överorden, talar om utvecklingen som "alarmerade".

Vad ligger bakom? Wennerström menar att den omfattande diskussionen som gavs extra skjuts av övergreppen i Köln förra nyåret kan en vara en förklaring. Men det handlar också om en faktisk ökning av sexualbrotten mot kvinnor. De senaste åren har allt fler kvinnor uppgett att de utsatts för brott av sexuell natur. För fem år sedan handlade det om ungefär en procent, i dag om tre procent. Det motsvarar en ökning med 200 procent! Bryter man ned uppgifterna på olika åldersgrupper är de yngre kvinnorna särskilt hårt drabbade. Ungefär var elfte unga kvinna, nio procent, uppger att de blivit utsatta.

Kvinnor känner sig också betydligt mer otrygga än män i sina bostasområden under kvällstid och andelen som upplever otrygghet är högre 2016 än 2015.

De nedslående nyheterna till trots förblir förtroendet för Polisen högt. Det har fallit med fyra procenenheter från 2015 till 2016 men ligger ändå på respektabla 61 procent. Fast undersökningen gör förstås inget skillnad på "förtroendet för att Polisen gör sitt bästa" och "förtroende för att Polisen går i land med sin uppgift". Det skulle vara mycket intressant att se hur förtroendet skiljer sig på den punkten. Man kan respektera ansträngning och god vilja men ändå känna att Polisen inte ges förutsättningar att lyckas med sitt arbete.

Årets NTU är ytterligare en signal om att det behövs förstärkningar av den statliga kärnverksamheten. Vi har redan fått gott om sådana under rikskonferensen när det gäller vår försvarsförmåga. Allting tyder på att frågorna om trygghet och säkerhet kommer att spela en ovanligt stor roll i valrörelsen 2018 och att det kan stå de partier dyrt som inte har kraftfulla och framför allt trovärdiga budskap och företrädare.

 

 


Studio Axess

PJ Anders Linder tacklar tidens aktuella frågor med intressanta och kvalificerade gäster. Du vet väl att du kan lyssna på avsnitten fredagar innan TV-sändningen? Besök: axess.se/podcast

Bergslagen

I detta seminarium som spelades in den 24 november 2016 behandlas vad urbanisering innebär för Bergslagens kommuner. Var hamnar Bergslagen i globaliseringens tidevarv? Moderator är Lotta Gröning

Arkiv Axess

Serie om tio utvalda program från Ax:son-Johnsonstiftelsens seminarieverksamhet 2015-2016. Tidlösa samtal som ger en bakgrund till aktuella skeenden, exempelvis EU:s kris, amerikansk utrikespolitik, Rysslands aggressioner, den nya tidens propagandakrigföring och det globala klimathotet.

Images of Sweden - Vienna

Historiska och nutida perspektiv från Österrike

Sedan trettioåriga kriget då Gustaf II Adolf beordrade en fullskalig invasion av Tysk-romerska riket har Österrike och Sverige haft nära om än inte alltid vänskapliga relationer.

Global Axess 2016: Geopolitik

Historien visar hur nära sambanden alltid har varit mellan politik och geografi. Hur ser den relationen ut i dag? Står vi inför geopolitikens återkomst? I årets Global Axess-serie möter vi flera framstående forskare som anlägger olika perspektiv på geopolitik i både historisk tid och nutid.

Nobel Center - tillgång eller katastrof?

Med anledning av planerna att uppföra ett Nobelcenter på Blasieholmsudden arrangerar Svenska byggnadsvårdsföreningen och Urban City Research/Ax:son Johnsonstiftelsen, ett öppet seminarium om platsens historia och dess kulturhistoriska värden. Seminariet vänder sig till alla som är intresserade av att veta mer om Blasieholmsudden idag och i framtiden.

Den kungliga trädgården

Susanna Popova samtalar med forskare kring kungliga trädgårdar. Seminarium från Drottningholm, 6 maj 2015.