VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Hultqvist på väg in i en Odenbergsk situation?

En av tio svenskar har förtroende för det svenska försvarets förmåga, en av hundra har stort förtroende, enligt en undersökning som presenteras i DN i dag. En överväldigande majoritet av fristående, kvalificerade bedömare anser att försvaret är kraftigt underfinansierat. Försvarsminister Peter Hultqvist, däremot, säger att det är "effektivare" att fortsätta förverkliga det nuvarande försvarsbeslutet än att tillföra nya resurser. På vilket sätt nya resurser skulle minska försvarets effektivitet går han barmhärtigt nog inte in på.

"År får sona vad stunden brutit", heter det, och det är klart att vi inte kan uppnå önskvärd förmåga sfrån den ena dagen till den andra eller ens från det ena året till det andra. Men detta kan inte vara en ursäkt för att inte sätta i gång och självfallet finns det en lång rad åtgärder som kan vidtas på en gång och göra nytta i stort sett meddetsamma. Förbättrad rekrytering genom högre löner till soldaterna och bättre resurser till övningar är ett par uppenbara exempel. Man kan ge materiel och materielsystem ökad livslängd. Extrapengar igör skillnad redan i vårbudgeten!

Peter Hultqvist agerade resolut och ingav trovärdighet som ny på sin post och han fick också ett mycket positivt mottagande. Men nu närmar han sig med förfärande hastighet en Mikael Odenberg-position, där Finansdepartementets närsynthet, koalitionspartnerns ointresse och statsministerns oförmåga till rimliga prioriteringar gör Försvarsdepartementets arbete hopplöst. Det är svårt att tänka sig att Stefan Löfven ska agera lika obetänksamt som Fredrik Reinfeldt och försätta Hultqvist i en ohållbar situation, men när det gäller svensk försvars- och säkerhetspolitik ska man aldrig underskatta en förmåga, nämligen den att gå från dåligt till sämre.


Studio Axess

PJ Anders Linder tacklar tidens aktuella frågor med intressanta och kvalificerade gäster. Du vet väl att du kan lyssna på avsnitten fredagar innan TV-sändningen? Besök: axess.se/podcast

Bergslagen

I detta seminarium som spelades in den 24 november 2016 behandlas vad urbanisering innebär för Bergslagens kommuner. Var hamnar Bergslagen i globaliseringens tidevarv? Moderator är Lotta Gröning

Arkiv Axess

Serie om tio utvalda program från Ax:son-Johnsonstiftelsens seminarieverksamhet 2015-2016. Tidlösa samtal som ger en bakgrund till aktuella skeenden, exempelvis EU:s kris, amerikansk utrikespolitik, Rysslands aggressioner, den nya tidens propagandakrigföring och det globala klimathotet.

Images of Sweden - Vienna

Historiska och nutida perspektiv från Österrike

Sedan trettioåriga kriget då Gustaf II Adolf beordrade en fullskalig invasion av Tysk-romerska riket har Österrike och Sverige haft nära om än inte alltid vänskapliga relationer.

Global Axess 2016: Geopolitik

Historien visar hur nära sambanden alltid har varit mellan politik och geografi. Hur ser den relationen ut i dag? Står vi inför geopolitikens återkomst? I årets Global Axess-serie möter vi flera framstående forskare som anlägger olika perspektiv på geopolitik i både historisk tid och nutid.

Nobel Center - tillgång eller katastrof?

Med anledning av planerna att uppföra ett Nobelcenter på Blasieholmsudden arrangerar Svenska byggnadsvårdsföreningen och Urban City Research/Ax:son Johnsonstiftelsen, ett öppet seminarium om platsens historia och dess kulturhistoriska värden. Seminariet vänder sig till alla som är intresserade av att veta mer om Blasieholmsudden idag och i framtiden.

Den kungliga trädgården

Susanna Popova samtalar med forskare kring kungliga trädgårdar. Seminarium från Drottningholm, 6 maj 2015.