VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Men vilka är då terrorismens orsaker?

Det är ordnat så att man kan ladda den ner regeringens nya säkerhetsstrategi. Det är bra. Det hade varit ännu bättre ifall regeringen hade laddat den med något.

Det knappt 30-sidiga häftet innehåller många rimliga resonemang och visar i vissa avseenden en klarsyn som inte riktigt fanns för bara några år sedan. Men så mycket till strategi är det inte. Enligt Nationalencyklopedins ordbok är en strategi ett "långsiktigt övergripande tillvägagångssätt", men dokumentet från regeringen har mycket lite med tillvägagångssätt att göra, utan den är en probleminventering och beskrivning av olika sorters hot mot ett modernt öppet samhälle som Sverige. Texten bör kunna fungera utmärkt för förstaårsstudenter på universitetet, som behöver få en inblick i vad för slags problem som krishantering har att tackla, men den ger inte mycket till besked om var regeringen ser de större säkerhetshoten och hur man ämnar förbereda sig. De prioriterade områdena är så många att de upphör att vara prioriteringar och "åtgärderna" som listas under respektive rubrik beskriver önskvärda resultat snarare än metoder för att nå resultaten.

Väldigt lite som står i texten är dumt eller fel, men det är allmänt hållet och väjer helst för de svåra frågorna. Ett enda exempel. I avsnittet om åtgärder mot terrorism och våldsbejakande extremism står det: "I det förebyggande arbetet måste hela samhället arbeta mot terrorismens grundorsaker..." Rätt så. Men vilka är enligt regeringen dessa orsaker? Det är den svåra och centrala frågan och därom finns inget att läsa. Mot bakgrund av den taffliga hanteringen av projektet nationell samordnare mot våldsbejakande extremism är det förvånande att regeringen kostar på sig att leverera så lite.

 


Studio Axess

PJ Anders Linder tacklar tidens aktuella frågor med intressanta och kvalificerade gäster. Du vet väl att du kan lyssna på avsnitten fredagar innan TV-sändningen? Besök: axess.se/podcast

Bergslagen

I detta seminarium som spelades in den 24 november 2016 behandlas vad urbanisering innebär för Bergslagens kommuner. Var hamnar Bergslagen i globaliseringens tidevarv? Moderator är Lotta Gröning

Arkiv Axess

Serie om tio utvalda program från Ax:son-Johnsonstiftelsens seminarieverksamhet 2015-2016. Tidlösa samtal som ger en bakgrund till aktuella skeenden, exempelvis EU:s kris, amerikansk utrikespolitik, Rysslands aggressioner, den nya tidens propagandakrigföring och det globala klimathotet.

Images of Sweden - Vienna

Historiska och nutida perspektiv från Österrike

Sedan trettioåriga kriget då Gustaf II Adolf beordrade en fullskalig invasion av Tysk-romerska riket har Österrike och Sverige haft nära om än inte alltid vänskapliga relationer.

Global Axess 2016: Geopolitik

Historien visar hur nära sambanden alltid har varit mellan politik och geografi. Hur ser den relationen ut i dag? Står vi inför geopolitikens återkomst? I årets Global Axess-serie möter vi flera framstående forskare som anlägger olika perspektiv på geopolitik i både historisk tid och nutid.

Nobel Center - tillgång eller katastrof?

Med anledning av planerna att uppföra ett Nobelcenter på Blasieholmsudden arrangerar Svenska byggnadsvårdsföreningen och Urban City Research/Ax:son Johnsonstiftelsen, ett öppet seminarium om platsens historia och dess kulturhistoriska värden. Seminariet vänder sig till alla som är intresserade av att veta mer om Blasieholmsudden idag och i framtiden.

Den kungliga trädgården

Susanna Popova samtalar med forskare kring kungliga trädgårdar. Seminarium från Drottningholm, 6 maj 2015.