VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Men vilka är då terrorismens orsaker?

Det är ordnat så att man kan ladda den ner regeringens nya säkerhetsstrategi. Det är bra. Det hade varit ännu bättre ifall regeringen hade laddat den med något.

Det knappt 30-sidiga häftet innehåller många rimliga resonemang och visar i vissa avseenden en klarsyn som inte riktigt fanns för bara några år sedan. Men så mycket till strategi är det inte. Enligt Nationalencyklopedins ordbok är en strategi ett "långsiktigt övergripande tillvägagångssätt", men dokumentet från regeringen har mycket lite med tillvägagångssätt att göra, utan den är en probleminventering och beskrivning av olika sorters hot mot ett modernt öppet samhälle som Sverige. Texten bör kunna fungera utmärkt för förstaårsstudenter på universitetet, som behöver få en inblick i vad för slags problem som krishantering har att tackla, men den ger inte mycket till besked om var regeringen ser de större säkerhetshoten och hur man ämnar förbereda sig. De prioriterade områdena är så många att de upphör att vara prioriteringar och "åtgärderna" som listas under respektive rubrik beskriver önskvärda resultat snarare än metoder för att nå resultaten.

Väldigt lite som står i texten är dumt eller fel, men det är allmänt hållet och väjer helst för de svåra frågorna. Ett enda exempel. I avsnittet om åtgärder mot terrorism och våldsbejakande extremism står det: "I det förebyggande arbetet måste hela samhället arbeta mot terrorismens grundorsaker..." Rätt så. Men vilka är enligt regeringen dessa orsaker? Det är den svåra och centrala frågan och därom finns inget att läsa. Mot bakgrund av den taffliga hanteringen av projektet nationell samordnare mot våldsbejakande extremism är det förvånande att regeringen kostar på sig att leverera så lite.

 


På agendan

På agendan är Axess TV:s nya programserie där politiken möter forskningen och Lars Adaktusson är programledare.

Boken, läsandet och fattningsförmågan

Berättandet och läsandet har genom historien fyllt en central roll för människans liv. Just nu förändrar digitaliseringen berättandet och läsandets förutsättningar i grunden.

En ny bok

I programserien ”En ny bok” intervjuar programledarna Mats Wiklund och Katarina O’Nils Franke forskare och författare som medverkat i antologier och essäsamlingar utgivna av Axel och Margaret Ax:son Johnson stiftelse.

Where Is Life Science Heading In The Future? 2018

Genes, Technology And Society

Tvådagarsseminarium inspelat 14-15 maj 2018 på Engelsbergs bruk.

Global Axess 2018: Kunskap och information

Kunskap och information är temat för årets upplaga av Global Axess. Kunskapens betydelse har varit uppenbar för människan allt sedan Adam och Evas tid, men informationssamhället ställer oss inför nya frågor. Inte minst: Vad innebär det allt intensivare flödet av information och åsikter för vår förmåga till helhetssyn och förståelse? Gör det oss klokare eller dummare? I programmen ger forskare, journalister och författare sina bilder av utvecklingen.

Studio Axess

PJ Anders Linder tacklar tidens aktuella frågor med intressanta och kvalificerade gäster. Du vet väl att du kan lyssna på avsnitten fredagar innan TV-sändningen? Besök: axess.se/podcast