VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Integrationen hänger på språket

Språk har aldrig varit viktigare. Insikten om det kan i många fall göra en språknörd som undertecknad smått exalterad. Men i det här fallet finns tyvärr en hel del problem med det språkliga.

Under 2015 kom 35 000 ensamkommande flyktingbarn till Sverige, enligt siffror från Migrationsverket. Nästan var femte elev på gymnasieskolan läser på ett introduktionsprogram för att de inte är behöriga till ett nationellt gymnasieprogram – och mycket hänger på språket. Rapporter från både Skolverket och Skolinspektionen visar att språkintroduktionen inte fungerar tillräckligt bra och igår släpptes också en rapport från Svenskt Näringsliv som tittar på bristerna.

Genom praktik i skolan får fler nyanlända in en fot på arbetsmarknaden och får dessutom möjlighet att praktisera svenska i arbetsmiljö. Men just på grund av bristande språkkunskaper har många företag svårt att ta emot dessa elever.

Digitala hjälpmedel i undervisningen kan underlätta i de fall där lärare och studievägledare inte har tillräckliga språkkunskaper för att nå fram till eleverna. Och för att inte sänka nivån på övrig undervisning på grund av att studiematerialet är på svenska kan digitala hjälpmedel fungera som språktolkar när det behövs. Debatten känns inte längre lika skrämd av digitaliseringen som eventuellt hot snarare än stöd. Det är bra, eftersom webbsända föreläsningar/lektioner kan göra det möjligt att också ta del av undervisning oavsett var i landet man befinner sig.

Språkintroduktion är ett viktigt ämne – för elevernas, företagens och hela samhällets skull behöver den förbättras. Enligt rapporten är eleverna ofta motiverade och skulle gärna ta del av mer språkundervisning. Det bör man ta vara på så att det inte dröjer onödigt lång tid innan de skaffat sig utbildning, kommit ut i arbete och in i samhället.

question.jpg


Studio Axess

PJ Anders Linder tacklar tidens aktuella frågor med intressanta och kvalificerade gäster. Du vet väl att du kan lyssna på avsnitten fredagar innan TV-sändningen? Besök: axess.se/podcast

Bergslagen

I detta seminarium som spelades in den 24 november 2016 behandlas vad urbanisering innebär för Bergslagens kommuner. Var hamnar Bergslagen i globaliseringens tidevarv? Moderator är Lotta Gröning

Arkiv Axess

Serie om tio utvalda program från Ax:son-Johnsonstiftelsens seminarieverksamhet 2015-2016. Tidlösa samtal som ger en bakgrund till aktuella skeenden, exempelvis EU:s kris, amerikansk utrikespolitik, Rysslands aggressioner, den nya tidens propagandakrigföring och det globala klimathotet.

Images of Sweden - Vienna

Historiska och nutida perspektiv från Österrike

Sedan trettioåriga kriget då Gustaf II Adolf beordrade en fullskalig invasion av Tysk-romerska riket har Österrike och Sverige haft nära om än inte alltid vänskapliga relationer.

Global Axess 2016: Geopolitik

Historien visar hur nära sambanden alltid har varit mellan politik och geografi. Hur ser den relationen ut i dag? Står vi inför geopolitikens återkomst? I årets Global Axess-serie möter vi flera framstående forskare som anlägger olika perspektiv på geopolitik i både historisk tid och nutid.

Nobel Center - tillgång eller katastrof?

Med anledning av planerna att uppföra ett Nobelcenter på Blasieholmsudden arrangerar Svenska byggnadsvårdsföreningen och Urban City Research/Ax:son Johnsonstiftelsen, ett öppet seminarium om platsens historia och dess kulturhistoriska värden. Seminariet vänder sig till alla som är intresserade av att veta mer om Blasieholmsudden idag och i framtiden.

Den kungliga trädgården

Susanna Popova samtalar med forskare kring kungliga trädgårdar. Seminarium från Drottningholm, 6 maj 2015.