VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Farväl till fyra som räddade frihet och välstånd

Häromdagen såg jag Olof Ljunggrens dödsannons i tidningen. Han avled den 5 maj. Den 27 april dog Gunnar Randholm. Det innebär att fyra av de allra viktigaste personerna i kampen för att värna frihet och välstånd i Sverige har gått bort inom loppet av ett drygt år. I fjol sommar dog nämligen Ulf Laurin och den 5 mars 2016 Sture Eskilsson.

De fyra var nyckelpersoner i näringslivets mobilisering mot LO:s och Socialdemokraternas förslag till kollekivisering av den svenska företagsamheten genom löntagarfonder. Tanken var att avskaffa det enskilda ägandet av svenska företag genom att socialisera företagens vinster, köpa aktier för pengarna och lämna över dessa till fackföreningsstyrda fonder. De exakta förslagen varierade men anhängarnas ambition var genomgående att byta ekonomiskt system i vårt land.

I stället för att utveckla den blandekonomiska kombinationen av privat företagsamhet och skattefinansierad välfärd skulle vi genom ett väldigt systemskifte växla över till något som påminde mer om Jugoslavien eller DDR. I dag måste det låta som en våldsam överdrift i mångas öron när man påstår något sådant, men den som tvivlar får gå till källorna och se hur förslagen såg ut med deras läns- och branschvisa fonder och kollektivisering även av småföretag. Om det var någon särskild sorts politiskt solsting, eller bara galopperande övermod och maktlystnad, som låg bakom projektet är svårt att säga, men konsekvenserna hade blivit fatala om fonderna blivit verklighet - och konsekvenserna blev avsevärda även i förverkligandets frånvaro. Ty förslaget fick till sist fart på svårväckta företrädare för näringsliv och borgerlighet som yrvaket insåg vikten av att börja med bred folkupplysning och opinionsbildning för enskilt ägande och marknadsekonomi.

Sture Eskilsson var under lång tid informationsdirektör i Svenska arbetsgivareföreningen (SAF) och en av dem som tidigast blev varse faran. Tillsammans med flera andra tjänstemän i näringslivets organisationer spelade han en helt avgörande roll för att skapa medvetenhet om riskerna och driva på i det inre och för det yttre arbetet. Olof Ljunggren tillträdde som vd i SAF 1978 då fondstriden idémässigt sett stod som hetast och gjorde stora insatser för att se till att fondmotståndet fick ordentligt med resurser. Ulf Laurin var tillsammans med Antonia Ax:son Johnson, Gösta Bystedt och ett 20-tal andra företagare och företagsledare medlem av den sk 4:e oktoberkommittén, som bildades för att organisera den historiska demonstrationen mot riksdagens fondbeslut den 4 oktober 1983. Gunnar Randholm, ägare och vd i Nässjöföretaget Eldon och en centralgestalt i det småländska näringslivet, var kommitténs ordförande. Ulf Laurin blev sedan ordförande i SAF 1989-1996 (under de allra mest konfliktfyllda åren 1976-1984 var det Curt Nicolin som förde klubban) och såg till att fondmotståndets goda resultat följdes upp och konsoliderades, inte minst genom att se till att det inte blev något av med LO-ledningens försök att blåsa nytt liv i fondtankarna genom idéer om "nationellt kapital".

En generation har förflutit sedan fondstriden stod som hetast. Motståndet fick inte Socialdemokraterna att fullständigt avstå från att införa löntagarfonder - det hade gått alltför mycket prestige i frågan - men under tryck av opinionbildning och massiv folklig misstänksamhet blev det ett uttunnat förslag som till sist lades fram och röstades igenom. Förslaget innebar inget positivt men hade förlorat sin systemskiftande karaktär. Under den borgerliga regeringen 1991-94 gjordes fonderna om och blev en del av forskningsfinansieringen.

Efter hand har frågan försjunkit i glömska. Lars Tobisson kom i fjol ut med boken Löntagarfonder: så nära men ändå inte men jag känner inte till några större forskningsprojekt inom akademien. (Upplys mig gärna om jag missat något.) Med tanke på händelsernas tyngd, och vad som beforskas i övrigt, är det faktiskt rätt märkligt. Under några år på sent 1970-tal och 1980-tal stod hela Sveriges framtid på spel. Skulle vi plötsligt kasta en makalös välståndsmodell över bord till förmån för socialistiska skrivbordkonstruktioner? Utan Ljunggrens, Randholms, Laurins, Eskilssons, och förstås många andras, insatser hade svaret på den frågan mycket väl kunnat bli ja. Sveriges 1970-tal var väldigt olikt vårt 2010-tal - och ett ja-svar hade givit den gångna generationen en helt annan historia än den fick.

De som uppskattar att få leva i frihet och välstånd har all anledning att då och då skänka fondstridens förgrundsgestalter en tacksamhetens tanke. De har också skäl att undra varför historieskrivningens och samhällsdebattens intresse för händelserna är så svalt - och ge noga akt på att liknande destruktiva tankar inte får fäste igen. Att förnuftets svalka gick segrande ut striden i går är tyvärr inget vaccin mot värmeslag i morgon.


Studio Axess

PJ Anders Linder tacklar tidens aktuella frågor med intressanta och kvalificerade gäster. Du vet väl att du kan lyssna på avsnitten fredagar innan TV-sändningen? Besök: axess.se/podcast

Bergslagen

I detta seminarium som spelades in den 24 november 2016 behandlas vad urbanisering innebär för Bergslagens kommuner. Var hamnar Bergslagen i globaliseringens tidevarv? Moderator är Lotta Gröning

Arkiv Axess

Serie om tio utvalda program från Ax:son-Johnsonstiftelsens seminarieverksamhet 2015-2016. Tidlösa samtal som ger en bakgrund till aktuella skeenden, exempelvis EU:s kris, amerikansk utrikespolitik, Rysslands aggressioner, den nya tidens propagandakrigföring och det globala klimathotet.

Images of Sweden - Vienna

Historiska och nutida perspektiv från Österrike

Sedan trettioåriga kriget då Gustaf II Adolf beordrade en fullskalig invasion av Tysk-romerska riket har Österrike och Sverige haft nära om än inte alltid vänskapliga relationer.

Global Axess 2016: Geopolitik

Historien visar hur nära sambanden alltid har varit mellan politik och geografi. Hur ser den relationen ut i dag? Står vi inför geopolitikens återkomst? I årets Global Axess-serie möter vi flera framstående forskare som anlägger olika perspektiv på geopolitik i både historisk tid och nutid.

Nobel Center - tillgång eller katastrof?

Med anledning av planerna att uppföra ett Nobelcenter på Blasieholmsudden arrangerar Svenska byggnadsvårdsföreningen och Urban City Research/Ax:son Johnsonstiftelsen, ett öppet seminarium om platsens historia och dess kulturhistoriska värden. Seminariet vänder sig till alla som är intresserade av att veta mer om Blasieholmsudden idag och i framtiden.

Den kungliga trädgården

Susanna Popova samtalar med forskare kring kungliga trädgårdar. Seminarium från Drottningholm, 6 maj 2015.