VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Riksdagen till regeringen: Lämna museerna i fred!

Riksdagens kulturutskott fattade ett angeläget beslut i går när man gick på allianspartiernas linje i en högaktuell fråga inom museipolitiken. Det handlar om regeringens ovilja att skydda Östasiatiska museet, Etnografiska museet och Medelhavsmuseets framtida självständighet och existens.

Museerna är sedan tidigare hopskyfflade med icke-museet Världskulturmuseet i Göteborg i den märkliga konstruktionen Världskulturmuseeerna (som om allt utanför Sveriges gränser egentligen var samma sak). Denna skvader har problem med ekonomin, eftersom Göteborgsverksamheten kostar massor av pengar samtidigt som finansdepartementet genom Fastighetsverket pungslår museerna på orimliga "marknadshyror". Idéer om lösning? Samlokalisering av museerna, ännu fler föremål till magasinering, biblioteken skingrade för vinden. Kulturministern kallar det att ge verksamheten fria händer och låtsas som om hon ökar museernas oberoende när hon ger dess ledning fria händer att stöpa om verksamheten och skruva upp den ideologiska trycket.

Men nu säger alltså kulturutskottet stopp och belägg. Betänkandet publiceras först den 26 maj men det kommer i det aktuella avseendet att bygga på allianspartiernas gemensamma motion 2016/17:3643 med anledning av regeringens kulturarvsproposition. Där betonas vikten av att värna varje museums särart och att yrkas att riksdagen ska tillkänna detta för regeringen. Riksdagen debatterar frågan den 30 maj och fattar beslut den 31 maj.

Regeringen ska förstås rätta sig efter vad riksdagen säger och kulturministern kan knappast gå majoriteten rakt emot. Fast det har hänt förut att regeringen slingrat sig, segat och tävat när det gäller att förhålla sig till tillkännagivanden från riksdagen. Det finns all anledning att glädjas åt gårdagens utskottsbeslut, men samtidigt finns fortsatt goda skäl att hålla ögonen på bollen.

En sak är dock klar: Om regeringen låter Världskulturmuseernas ledning underminera eller helt avskaffa självständigheten hos Östasiatiska, Etnografiska och Medelhavsmuseet sker det mot riksdagens vilja.

 


Studio Axess

PJ Anders Linder tacklar tidens aktuella frågor med intressanta och kvalificerade gäster. Du vet väl att du kan lyssna på avsnitten fredagar innan TV-sändningen? Besök: axess.se/podcast

Bergslagen

I detta seminarium som spelades in den 24 november 2016 behandlas vad urbanisering innebär för Bergslagens kommuner. Var hamnar Bergslagen i globaliseringens tidevarv? Moderator är Lotta Gröning

Arkiv Axess

Serie om tio utvalda program från Ax:son-Johnsonstiftelsens seminarieverksamhet 2015-2016. Tidlösa samtal som ger en bakgrund till aktuella skeenden, exempelvis EU:s kris, amerikansk utrikespolitik, Rysslands aggressioner, den nya tidens propagandakrigföring och det globala klimathotet.

Images of Sweden - Vienna

Historiska och nutida perspektiv från Österrike

Sedan trettioåriga kriget då Gustaf II Adolf beordrade en fullskalig invasion av Tysk-romerska riket har Österrike och Sverige haft nära om än inte alltid vänskapliga relationer.

Global Axess 2016: Geopolitik

Historien visar hur nära sambanden alltid har varit mellan politik och geografi. Hur ser den relationen ut i dag? Står vi inför geopolitikens återkomst? I årets Global Axess-serie möter vi flera framstående forskare som anlägger olika perspektiv på geopolitik i både historisk tid och nutid.

Nobel Center - tillgång eller katastrof?

Med anledning av planerna att uppföra ett Nobelcenter på Blasieholmsudden arrangerar Svenska byggnadsvårdsföreningen och Urban City Research/Ax:son Johnsonstiftelsen, ett öppet seminarium om platsens historia och dess kulturhistoriska värden. Seminariet vänder sig till alla som är intresserade av att veta mer om Blasieholmsudden idag och i framtiden.

Den kungliga trädgården

Susanna Popova samtalar med forskare kring kungliga trädgårdar. Seminarium från Drottningholm, 6 maj 2015.