VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Hans eviga uppdrag: att värna det öppna samhället

Det har gått ett år sedan Mats Johansson senast skrev i Axess. Då handlade det om Garry Kasparovs bok Winter is coming och behovet av att göra motstånd mot härskarna i Kreml. Gången före var det 2013 och Mats rapporterade om lettiska allvarsord från en säkerhetspolitisk konferens: ”Som medborgare tänker jag att en välinformerad befolkning är bra försvar, att det är bra att svenskarna får reda på vad ryssarna gör och att den kunskapen inte förbehålls den militära underrättelsetjänsten och dess exklusiva krets av avnämare i kanslihus och riksdag.”

Men Mats har inte bara önskat sig ökade kunskaper hos allmänheten, han har också gjort ett hästjobb med att verkligen förmedla dem. Han lämnade riksdagen på eget initiativ 2014, men det var inte för att njuta sitt otium. Tvärtom har han under de senaste åren varit flitigare än någonsin och försett offentligheten med en aldrig sinande ström av analyser, information och varningsord om det allt dystrare läget i vårt stora östra grannland och om vikten av att vi drar rätt slutsatser av det som sker. Det har skett under stort allvar men, som alltid med Mats, också med en stor portion gott humör. Han hade nära till garv och gillade giftiga repliker, emellanåt på andras men oftare på sin egen bekostnad.

Någon gång under tiden som chef på Timbro hade han fått löfte av statsminister Bildt att denne skulle komma och tala för en grupp fina besökare, men som det kan bli här i världen fick regeringschefen förhinder i sista stund och ersattes av en långt mindre namnkunnig politisk tjänsteman från statsrådsberedningen. ”Hur gick det?” frågade jag. ”Jodå, han skötte sig utmärkt”, svarade Mats, ”men för mig som värd blev det ju ändå som att ha utlovat Michael Jackson och levererat Harry Brandelius.”

Jag har efterträtt Mats vid två tillfällen: dels just som vd i Timbro, dels som politisk chefredaktör i SvD. Till det senare jobbet hälsade han mig välkommen med en artikel rubricerad ”Ingen kommunist den här gången heller”, vilket förvisso var korrekt i sak men också en skönt underskruvad passning till de journalistkolleger som inte alltid jublat över vad som stod att läsa på hans sida. Trots olikheterna i temperament och inriktning har jag aldrig haft honom i håret. Tvärtom har vi haft många roliga, givande samtal.

Det är osannolikt att det ska ske någon tredje succession, eftersom Mats gick till riksdagen efter SvD. Där blev det tyvärr mindre utrymme för hans formuleringsglädje, men han tog skadan igen med råge när han så småningom sjöng ut i magasinet Neo om tiden som medlem av knapptryckarkompaniet: ”Förbudet mot bärande av pärlhalsband var lätt att uthärda, men inte triangulerandet i försvarsfrågan.” Han såg på sin riksdagsmannagärning med en blandning av självironi och stolthet som man önskar att många fler hade format nog att kosta på sig. Mats var långt ifrån nöjd med allt vad Alliansen hade för sig, men han var inte bara lojal med sitt parti utan i än högre grad med demokratin och dess institutioner.

Var han än hade sin gärning – i  parti, i tankesmedja, på tidning, i parlament – var det i en mening samma uppgift som gav hans arbete mening: att värna det öppna samhället, det fria folkstyret, den självständiga människan.

Mats var en hedersman. Det är skräp att han är död.


Studio Axess

PJ Anders Linder tacklar tidens aktuella frågor med intressanta och kvalificerade gäster. Du vet väl att du kan lyssna på avsnitten fredagar innan TV-sändningen? Besök: axess.se/podcast

Bergslagen

I detta seminarium som spelades in den 24 november 2016 behandlas vad urbanisering innebär för Bergslagens kommuner. Var hamnar Bergslagen i globaliseringens tidevarv? Moderator är Lotta Gröning

Arkiv Axess

Serie om tio utvalda program från Ax:son-Johnsonstiftelsens seminarieverksamhet 2015-2016. Tidlösa samtal som ger en bakgrund till aktuella skeenden, exempelvis EU:s kris, amerikansk utrikespolitik, Rysslands aggressioner, den nya tidens propagandakrigföring och det globala klimathotet.

Images of Sweden - Vienna

Historiska och nutida perspektiv från Österrike

Sedan trettioåriga kriget då Gustaf II Adolf beordrade en fullskalig invasion av Tysk-romerska riket har Österrike och Sverige haft nära om än inte alltid vänskapliga relationer.

Global Axess 2016: Geopolitik

Historien visar hur nära sambanden alltid har varit mellan politik och geografi. Hur ser den relationen ut i dag? Står vi inför geopolitikens återkomst? I årets Global Axess-serie möter vi flera framstående forskare som anlägger olika perspektiv på geopolitik i både historisk tid och nutid.

Nobel Center - tillgång eller katastrof?

Med anledning av planerna att uppföra ett Nobelcenter på Blasieholmsudden arrangerar Svenska byggnadsvårdsföreningen och Urban City Research/Ax:son Johnsonstiftelsen, ett öppet seminarium om platsens historia och dess kulturhistoriska värden. Seminariet vänder sig till alla som är intresserade av att veta mer om Blasieholmsudden idag och i framtiden.

Den kungliga trädgården

Susanna Popova samtalar med forskare kring kungliga trädgårdar. Seminarium från Drottningholm, 6 maj 2015.