VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Kejsarens nya kläder på högskolan

I skydd av andra affärer klarar sig högskoleminister Helene Hellmark Knutsson undan mycket av den kritik hon förtjänar. Även radion har låtit sig bli uppsnurrad och satt den lika underliga som nyspåkliga rubriken "Höja kraven i högskolelagen" när det handlar om ett förslag som kommer att få precis rakt motsatta följder. Ministerns krav handlar nämligen inte om att studenterna ska ha bättre förkunskaper eller ta till sig ett mer omfattande stoff utan om att universitet och högskolor utan tillskott av nya resurser ska se till att fler studenter blir godkända. Den som tror att sådana beställningar leder till förbättrade kunskapsresultat lever i en fantasivärld där tyngdlagen får föremål att lätta från jordens yta och smöret bli tjockare på smörgåsen ju större brödbiten är.

Sanningen är att högskolan sedan lång tid brottas med avsevärda kvalitetsproblem, vilket i det närmaste är en logisk självklarhet mot bakgrund av de sviktande resultaten i grundutbildningen och de kraftigt växande studentkullarna. Hur ska högre utbildning kunna hålla nivån när antalet platser expanderar mycket snabbt och studenterna kommer sämre rustade från gymnasiet? Allra helst som de ekonomiska resurserna till högskolans utbildningsverksamhet inte har ökat i tillnärmelsevis samma grad. För vart år som går får alltsammans mer och mer av kejsarens nya kläder över sig.

De politiskt ansvariga har under lång tid vanskött polis, försvar, räddningstjänst, migrationspolitik och andra centrala statliga funktioner. Den högre utbildningen hör tyvärr till samma kategori - och nu ska det bli etter värre. Högskolans studenter - vuxna och myndiga medborgare - ska även explicit få samma förmån som småskolans elever: att kunna skylla på läraren ifall man inte har lärt sig. Sverige en kunskapsnation? Inte om de som bestämmer få råda.

Borås Tidning är inne på samma sak.

 

 

 

 


Studio Axess

PJ Anders Linder tacklar tidens aktuella frågor med intressanta och kvalificerade gäster. Du vet väl att du kan lyssna på avsnitten fredagar innan TV-sändningen? Besök: axess.se/podcast

Bergslagen

I detta seminarium som spelades in den 24 november 2016 behandlas vad urbanisering innebär för Bergslagens kommuner. Var hamnar Bergslagen i globaliseringens tidevarv? Moderator är Lotta Gröning

Arkiv Axess

Serie om tio utvalda program från Ax:son-Johnsonstiftelsens seminarieverksamhet 2015-2016. Tidlösa samtal som ger en bakgrund till aktuella skeenden, exempelvis EU:s kris, amerikansk utrikespolitik, Rysslands aggressioner, den nya tidens propagandakrigföring och det globala klimathotet.

Images of Sweden - Vienna

Historiska och nutida perspektiv från Österrike

Sedan trettioåriga kriget då Gustaf II Adolf beordrade en fullskalig invasion av Tysk-romerska riket har Österrike och Sverige haft nära om än inte alltid vänskapliga relationer.

Global Axess 2016: Geopolitik

Historien visar hur nära sambanden alltid har varit mellan politik och geografi. Hur ser den relationen ut i dag? Står vi inför geopolitikens återkomst? I årets Global Axess-serie möter vi flera framstående forskare som anlägger olika perspektiv på geopolitik i både historisk tid och nutid.

Nobel Center - tillgång eller katastrof?

Med anledning av planerna att uppföra ett Nobelcenter på Blasieholmsudden arrangerar Svenska byggnadsvårdsföreningen och Urban City Research/Ax:son Johnsonstiftelsen, ett öppet seminarium om platsens historia och dess kulturhistoriska värden. Seminariet vänder sig till alla som är intresserade av att veta mer om Blasieholmsudden idag och i framtiden.

Den kungliga trädgården

Susanna Popova samtalar med forskare kring kungliga trädgårdar. Seminarium från Drottningholm, 6 maj 2015.