VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Löfvens flytt är ingen ”quick fix”

Regeringen vill flytta sju myndigheter (helt eller delvis) ut ur huvudstaden till andra orter i landet. Statsminister Stefan Löfven ska ”bygga legitimitet för statens gärning” och anklagar den förra regeringen för Stockholmsfixering, skriver TT.

Men tron på statssanktionerade arbetsplatser till landsbygden är väl en Stockholmsfixering om något?

Det är förvisso dyra lokalhyror i Stockholm och en del myndigheter behöver heller inte finnas på plats i storstaden. Så långt är tanken om hela Sverige som myndighetsplats god, men det är svårt för staten att fixa tillväxt av jobb i landsorten genom utlokaliseringar. Det visar bland annat rapporter från Statskontoret.

Dessutom är det kostsamt med flytt, speciellt om nödvändig spetskompetens med disputerade anställda inte vill flytta med till Katrineholm (intet ont om orten i sig, men nu handlar det om människor som bosatt sig och anställts på en plats och efter Löfvens flytt förväntas riva upp hem och familj - eller sluta jobbet).

”Det avgörande skälet till varför regeringen engagerar sig i frågor om myndigheternas lokalisering, omlokalisering av myndighetsfunktioner och av hela myndigheter är att staten ska ta sitt ansvar för ett Sverige som håller ihop. Människor, orter och hela bygder ska inte känna sig övergivna”, skrev statsminister Löfven och civilminister Ardalan Shekarabi i DN Debatt i mars förra året.

Myndigheter bör ofta ses över och effektiviseras. Ibland även flyttas eller helt enkelt läggas ned. Men det är en dyr och missriktad omtanke att skicka ut ”räddning från Stockholmskontoret” för att inte människor, orter och bygder ska känna sig övergivna.


Kungliga slott

Kungliga slott är långt mer än bara byggnadsstil. Arkitekturen är ett språk som talar om anspråk på storhet. Ludvig XIV är ett med sitt praktfulla Versailles. Maria Theresia skapade ett självporträtt när hon byggde ut sitt Schönbrunn. Men bakom de pampiga fasaderna finns också slott som röjer de kungligas behov av ett privatliv. Kina slott blev en tillflyktsort på Drottningholm. The Royal Pavillion i Brighton var ett excentriskt gömställe för en prins som avskydde hovlivet i London.

En ny bok

I programserien ”En ny bok” intervjuar programledarna Mats Wiklund och Katarina O’Nils Franke forskare och författare som medverkat i antologier och essäsamlingar utgivna av Axel och Margaret Ax:son Johnson stiftelse.

Sverige och tilliten

Polisorganisationen är starkt kritiserad och massavhopp av erfarna poliser är ett faktum. Domstolarna har långa väntetider för hanteringen av brottmål. I storstadsområden är den organiserade brottsligheten stark. Håller den starka tillit som funnits i Sverige på att undergrävas och ökar den upplevda otryggheten i landet? Vad bör i så fall göras?

Studio Axess

PJ Anders Linder tacklar tidens aktuella frågor med intressanta och kvalificerade gäster. Du vet väl att du kan lyssna på avsnitten fredagar innan TV-sändningen? Besök: axess.se/podcast

Images of Sweden - Vienna

Historiska och nutida perspektiv från Österrike

Sedan trettioåriga kriget då Gustaf II Adolf beordrade en fullskalig invasion av Tysk-romerska riket har Österrike och Sverige haft nära om än inte alltid vänskapliga relationer.

Nobel Center - tillgång eller katastrof?

Med anledning av planerna att uppföra ett Nobelcenter på Blasieholmsudden arrangerar Svenska byggnadsvårdsföreningen och Urban City Research/Ax:son Johnsonstiftelsen, ett öppet seminarium om platsens historia och dess kulturhistoriska värden. Seminariet vänder sig till alla som är intresserade av att veta mer om Blasieholmsudden idag och i framtiden.

Den kungliga trädgården

Susanna Popova samtalar med forskare kring kungliga trädgårdar. Seminarium från Drottningholm, 6 maj 2015.