VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Löfvens flytt är ingen ”quick fix”

Regeringen vill flytta sju myndigheter (helt eller delvis) ut ur huvudstaden till andra orter i landet. Statsminister Stefan Löfven ska ”bygga legitimitet för statens gärning” och anklagar den förra regeringen för Stockholmsfixering, skriver TT.

Men tron på statssanktionerade arbetsplatser till landsbygden är väl en Stockholmsfixering om något?

Det är förvisso dyra lokalhyror i Stockholm och en del myndigheter behöver heller inte finnas på plats i storstaden. Så långt är tanken om hela Sverige som myndighetsplats god, men det är svårt för staten att fixa tillväxt av jobb i landsorten genom utlokaliseringar. Det visar bland annat rapporter från Statskontoret.

Dessutom är det kostsamt med flytt, speciellt om nödvändig spetskompetens med disputerade anställda inte vill flytta med till Katrineholm (intet ont om orten i sig, men nu handlar det om människor som bosatt sig och anställts på en plats och efter Löfvens flytt förväntas riva upp hem och familj - eller sluta jobbet).

”Det avgörande skälet till varför regeringen engagerar sig i frågor om myndigheternas lokalisering, omlokalisering av myndighetsfunktioner och av hela myndigheter är att staten ska ta sitt ansvar för ett Sverige som håller ihop. Människor, orter och hela bygder ska inte känna sig övergivna”, skrev statsminister Löfven och civilminister Ardalan Shekarabi i DN Debatt i mars förra året.

Myndigheter bör ofta ses över och effektiviseras. Ibland även flyttas eller helt enkelt läggas ned. Men det är en dyr och missriktad omtanke att skicka ut ”räddning från Stockholmskontoret” för att inte människor, orter och bygder ska känna sig övergivna.


Studio Axess

PJ Anders Linder tacklar tidens aktuella frågor med intressanta och kvalificerade gäster. Du vet väl att du kan lyssna på avsnitten fredagar innan TV-sändningen? Besök: axess.se/podcast

Bergslagen

I detta seminarium som spelades in den 24 november 2016 behandlas vad urbanisering innebär för Bergslagens kommuner. Var hamnar Bergslagen i globaliseringens tidevarv? Moderator är Lotta Gröning

Arkiv Axess

Serie om tio utvalda program från Ax:son-Johnsonstiftelsens seminarieverksamhet 2015-2016. Tidlösa samtal som ger en bakgrund till aktuella skeenden, exempelvis EU:s kris, amerikansk utrikespolitik, Rysslands aggressioner, den nya tidens propagandakrigföring och det globala klimathotet.

Images of Sweden - Vienna

Historiska och nutida perspektiv från Österrike

Sedan trettioåriga kriget då Gustaf II Adolf beordrade en fullskalig invasion av Tysk-romerska riket har Österrike och Sverige haft nära om än inte alltid vänskapliga relationer.

Global Axess 2016: Geopolitik

Historien visar hur nära sambanden alltid har varit mellan politik och geografi. Hur ser den relationen ut i dag? Står vi inför geopolitikens återkomst? I årets Global Axess-serie möter vi flera framstående forskare som anlägger olika perspektiv på geopolitik i både historisk tid och nutid.

Nobel Center - tillgång eller katastrof?

Med anledning av planerna att uppföra ett Nobelcenter på Blasieholmsudden arrangerar Svenska byggnadsvårdsföreningen och Urban City Research/Ax:son Johnsonstiftelsen, ett öppet seminarium om platsens historia och dess kulturhistoriska värden. Seminariet vänder sig till alla som är intresserade av att veta mer om Blasieholmsudden idag och i framtiden.

Den kungliga trädgården

Susanna Popova samtalar med forskare kring kungliga trädgårdar. Seminarium från Drottningholm, 6 maj 2015.