VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Sluta ducka för aktivisterna

Emma Jaenson på Dalarnas Tidningar har granskat korrespondensen mellan Nationella sekretariatet för genusforskning och Högskolan Dalarna. Det har inte varit någon upplyftande läsning.

Sekretariatet har fått i uppdrag av regeringen att driva på "jämställdhetsintegrationen" av högre utbildning i Sverige. Universitet och högskolor ska dansa efter deras pipa. Den akademiska friheten ingår uppenbarligen inte längre i ekvationen.

Jaenson skriver: "Integreringen innebär en omfattande omformatering av hela högskolans kärnverksamhet – av all forskning och utbildning. Bland annat ska ojämställda strukturer i klassrummen studeras med hjälp av observatörer som iakttar mönster i hur deltagarna interagerar med varandra. Genuspåbudet ger också att minst 40 procent i den akademiska verksamheten i alla lägen ska representeras av vardera kön. För att uppnå detta ska man göra 'justeringar av utbildningarnas innehåll och marknadsföring för att göra dem mer tilltalande för underrepresenterat kön.'"

Det är obehagligt redan att en central myndighet får i uppdrag att uppfostra vad som borde vara fria akademier. Men som Jaenson konstaterar, det hela blir etter värre när man inser att projektet bygger på ideologi snarare än vetenskapligt grundade kunskaper.

Under regeringen Reinfeldt avstod de borgerliga från snart sagt alla konflikter med den här sortens aktivism och politisering. Följderna kan vi se på en rad områden: ideologiseringen av museerna är ett aktuellt och ganska flitigt diskuterat exempel. Det är ytterst angeläget att allianspartierna redan nu gör klart att detta misstag inte kommer att upprepas. Borgerlighet handlar inte bara om skatter utan också om respekt för kunskap, vetenskap och självständighet för olika samhällssektorer. (Vilket för övrigt också är fullt förenligt med socialdemokrati av balanserat märke.) Av Alliansen väntar vi oss tydliga ställningstaganden för jämställdhet - och glasklara besked om att "jämställdhetsintegrering" i aktivistregi snabbt blir historia efter ett maktskifte.

 


Boken, läsandet och fattningsförmågan

Berättandet och läsandet har genom historien fyllt en central roll för människans liv. Just nu förändrar digitaliseringen berättandet och läsandets förutsättningar i grunden.

En ny bok

I programserien ”En ny bok” intervjuar programledarna Mats Wiklund och Katarina O’Nils Franke forskare och författare som medverkat i antologier och essäsamlingar utgivna av Axel och Margaret Ax:son Johnson stiftelse.

Where Is Life Science Heading In The Future? 2018

Genes, Technology And Society

Tvådagarsseminarium inspelat 14-15 maj 2018 på Engelsbergs bruk.

Global Axess 2018: Kunskap och information

Kunskap och information är temat för årets upplaga av Global Axess. Kunskapens betydelse har varit uppenbar för människan allt sedan Adam och Evas tid, men informationssamhället ställer oss inför nya frågor. Inte minst: Vad innebär det allt intensivare flödet av information och åsikter för vår förmåga till helhetssyn och förståelse? Gör det oss klokare eller dummare? I programmen ger forskare, journalister och författare sina bilder av utvecklingen.

Studio Axess

PJ Anders Linder tacklar tidens aktuella frågor med intressanta och kvalificerade gäster. Du vet väl att du kan lyssna på avsnitten fredagar innan TV-sändningen? Besök: axess.se/podcast