VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Almedalen 2018: Svenska kyrkan ringer i klockorna för att få tyst på Thomas Gür

Det är ingen brist på folk som tappar huvudet och gör dumheter under Almedalsveckan, men jag har just bevittnat ett svårslaget rekord. Föga förvånande är Svenska kyrkan inblandad. I Visby lät domprosten just ringa i domkyrkans klockor för att få tyst på en person vars åsikter han inte står ut med. De klockor som kallar till gudstjänst och ringer frid över döda togs i anspråk politiskt för att skada det offentliga samtalet

Det handlar om företagaren och debattören Thomas Gür, som med kort varsel hade bjudit in till ett ”pop up”-seminarium om integration. Inbjudan gick bara ut via Facebook och arrangemanget är väl utöver sakinnehållet ett sätt att testa hur kanalen fungerar att användas. Gür gjorde ett liknande experiment i fjol.

I en snygg parafras på Luther bestod hans inledning av 9,5 teser om integration och han framförde den följdriktigt på kyrkbacken utanför Sankta Maria i Visby. Teserna sorteras under rubrikerna anpassning, ekonomi och kriminalitet. Samtliga är raka och begripliga:

1-3: Assimilation är en förutsättning för integration. Svensk kultur är just svensk kultur. Håll det svenska språket högt.

4-6: Kultur slår ekonomi. Tillit ger tillväxt. Utan export ingen välfärd.

7-9: Hårdare straff ger mindre brott. Behärska ditt territorium om du vill bli respekterad. Straffrabatter är att spotta offren i ansiktet.

Gür fäster större vikt vid språk och kultur än många andra integrationsdebattörer. Han betonar vikten av god svenska för delaktighet och tillgång till gemensamma referensramar, och han ser det som ett svek mot dem som försöker komma in i det svenska samhället att låtsas som att det inte existerar någon särskild svensk kultur. Han gör ett sällsynt men angeläget påpekande om att en stark exportsektor är viktig för stadga och framgång och därmed för integrationsmöjligheter. Det handlar inte bara om att stimulera lågbetalda nybörjarjobb.

Den halva tesen? En sorts ram kring de andra nio, nämligen insikten att det inte finns bekväma ”lösningar” på den sorts problem som integrationsuppdraget innebär utan att man får nöja sig med att göra det bästa av olika sorters målkonflikter.

Man kan förstås ha avvikande mening om olika punkter i programmet, men som helhet var inlägget genomtänkt, konstruktivt och framåtsyftande.

Detta ansåg dock inte Svenska kyrkans företrädare att människor borde få lyssna till, så efter sådär en halvtimme började plötsligt domkyrkans klockor att ringa. Först trodde jag att det var dags för någon sorts förrättning, men så småningom visade det sig att det hela var en insats från domprosten för att få tyst på Gür. Vad som skulle vara så hemskt med det som denne hade att säga lyckades domprosten inte förklara. 

Svenska kyrkan har stått för en hel del bottennapp på senare tid, men detta måste vara ett av de grövsta: att inte klara av dialog utan att ta till handfasta maktmedel för att få en seriös debattör att hålla käften. Det handlar om rent, brutalt maktspråk. Sånt där som kyrkan var så bra på under 1600-talet. Jag har för all del beklagat historielösheten inom kyrkan, men det var inte riktigt på det här sättet jag hade hoppats att den skulle återvända till rötterna.

 

TILLÄGG 4/7 kl 17:35   Tidningen Dagen har talat med domprosten, som säger att han bedömde att seminariet innebar "fara å färde".

TILLÄGG 4/7 kl 18:46   Domprosten har gjort ett uttalande på kyrkans hemsida.


Boken, läsandet och fattningsförmågan

Berättandet och läsandet har genom historien fyllt en central roll för människans liv. Just nu förändrar digitaliseringen berättandet och läsandets förutsättningar i grunden.

En ny bok

I programserien ”En ny bok” intervjuar programledarna Mats Wiklund och Katarina O’Nils Franke forskare och författare som medverkat i antologier och essäsamlingar utgivna av Axel och Margaret Ax:son Johnson stiftelse.

Where Is Life Science Heading In The Future? 2018

Genes, Technology And Society

Tvådagarsseminarium inspelat 14-15 maj 2018 på Engelsbergs bruk.

Global Axess 2018: Kunskap och information

Kunskap och information är temat för årets upplaga av Global Axess. Kunskapens betydelse har varit uppenbar för människan allt sedan Adam och Evas tid, men informationssamhället ställer oss inför nya frågor. Inte minst: Vad innebär det allt intensivare flödet av information och åsikter för vår förmåga till helhetssyn och förståelse? Gör det oss klokare eller dummare? I programmen ger forskare, journalister och författare sina bilder av utvecklingen.

Studio Axess

PJ Anders Linder tacklar tidens aktuella frågor med intressanta och kvalificerade gäster. Du vet väl att du kan lyssna på avsnitten fredagar innan TV-sändningen? Besök: axess.se/podcast