VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Almedalen 2018: Svenska kyrkan ringer i klockorna för att få tyst på Thomas Gür

Det är ingen brist på folk som tappar huvudet och gör dumheter under Almedalsveckan, men jag har just bevittnat ett svårslaget rekord. Föga förvånande är Svenska kyrkan inblandad. I Visby lät domprosten just ringa i domkyrkans klockor för att få tyst på en person vars åsikter han inte står ut med. De klockor som kallar till gudstjänst och ringer frid över döda togs i anspråk politiskt för att skada det offentliga samtalet

Det handlar om företagaren och debattören Thomas Gür, som med kort varsel hade bjudit in till ett ”pop up”-seminarium om integration. Inbjudan gick bara ut via Facebook och arrangemanget är väl utöver sakinnehållet ett sätt att testa hur kanalen fungerar att användas. Gür gjorde ett liknande experiment i fjol.

I en snygg parafras på Luther bestod hans inledning av 9,5 teser om integration och han framförde den följdriktigt på kyrkbacken utanför Sankta Maria i Visby. Teserna sorteras under rubrikerna anpassning, ekonomi och kriminalitet. Samtliga är raka och begripliga:

1-3: Assimilation är en förutsättning för integration. Svensk kultur är just svensk kultur. Håll det svenska språket högt.

4-6: Kultur slår ekonomi. Tillit ger tillväxt. Utan export ingen välfärd.

7-9: Hårdare straff ger mindre brott. Behärska ditt territorium om du vill bli respekterad. Straffrabatter är att spotta offren i ansiktet.

Gür fäster större vikt vid språk och kultur än många andra integrationsdebattörer. Han betonar vikten av god svenska för delaktighet och tillgång till gemensamma referensramar, och han ser det som ett svek mot dem som försöker komma in i det svenska samhället att låtsas som att det inte existerar någon särskild svensk kultur. Han gör ett sällsynt men angeläget påpekande om att en stark exportsektor är viktig för stadga och framgång och därmed för integrationsmöjligheter. Det handlar inte bara om att stimulera lågbetalda nybörjarjobb.

Den halva tesen? En sorts ram kring de andra nio, nämligen insikten att det inte finns bekväma ”lösningar” på den sorts problem som integrationsuppdraget innebär utan att man får nöja sig med att göra det bästa av olika sorters målkonflikter.

Man kan förstås ha avvikande mening om olika punkter i programmet, men som helhet var inlägget genomtänkt, konstruktivt och framåtsyftande.

Detta ansåg dock inte Svenska kyrkans företrädare att människor borde få lyssna till, så efter sådär en halvtimme började plötsligt domkyrkans klockor att ringa. Först trodde jag att det var dags för någon sorts förrättning, men så småningom visade det sig att det hela var en insats från domprosten för att få tyst på Gür. Vad som skulle vara så hemskt med det som denne hade att säga lyckades domprosten inte förklara. 

Svenska kyrkan har stått för en hel del bottennapp på senare tid, men detta måste vara ett av de grövsta: att inte klara av dialog utan att ta till handfasta maktmedel för att få en seriös debattör att hålla käften. Det handlar om rent, brutalt maktspråk. Sånt där som kyrkan var så bra på under 1600-talet. Jag har för all del beklagat historielösheten inom kyrkan, men det var inte riktigt på det här sättet jag hade hoppats att den skulle återvända till rötterna.

 

TILLÄGG 4/7 kl 17:35   Tidningen Dagen har talat med domprosten, som säger att han bedömde att seminariet innebar "fara å färde".

TILLÄGG 4/7 kl 18:46   Domprosten har gjort ett uttalande på kyrkans hemsida.


Kungliga slott

Kungliga slott är långt mer än bara byggnadsstil. Arkitekturen är ett språk som talar om anspråk på storhet. Ludvig XIV är ett med sitt praktfulla Versailles. Maria Theresia skapade ett självporträtt när hon byggde ut sitt Schönbrunn. Men bakom de pampiga fasaderna finns också slott som röjer de kungligas behov av ett privatliv. Kina slott blev en tillflyktsort på Drottningholm. The Royal Pavillion i Brighton var ett excentriskt gömställe för en prins som avskydde hovlivet i London.

En ny bok

I programserien ”En ny bok” intervjuar programledarna Mats Wiklund, Erik Thyselius och Katarina O’Nils Franke forskare och författare som medverkat i antologier och essäsamlingar utgivna av Axel och Margaret Ax:son Johnson stiftelse.

Sverige och tilliten

Polisorganisationen är starkt kritiserad och massavhopp av erfarna poliser är ett faktum. Domstolarna har långa väntetider för hanteringen av brottmål. I storstadsområden är den organiserade brottsligheten stark. Håller den starka tillit som funnits i Sverige på att undergrävas och ökar den upplevda otryggheten i landet? Vad bör i så fall göras?

Studio Axess

PJ Anders Linder tacklar tidens aktuella frågor med intressanta och kvalificerade gäster. Du vet väl att du kan lyssna på avsnitten fredagar innan TV-sändningen? Besök: axess.se/podcast

Images of Sweden - Vienna

Historiska och nutida perspektiv från Österrike

Sedan trettioåriga kriget då Gustaf II Adolf beordrade en fullskalig invasion av Tysk-romerska riket har Österrike och Sverige haft nära om än inte alltid vänskapliga relationer.

Nobel Center - tillgång eller katastrof?

Med anledning av planerna att uppföra ett Nobelcenter på Blasieholmsudden arrangerar Svenska byggnadsvårdsföreningen och Urban City Research/Ax:son Johnsonstiftelsen, ett öppet seminarium om platsens historia och dess kulturhistoriska värden. Seminariet vänder sig till alla som är intresserade av att veta mer om Blasieholmsudden idag och i framtiden.

Den kungliga trädgården

Susanna Popova samtalar med forskare kring kungliga trädgårdar. Seminarium från Drottningholm, 6 maj 2015.