VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

IMEDIA

Här tipsar Forum Axess redaktion om aktuellt i media och ger i förekommande fall sina kommentarer.

Tobias Wikström: Är demokratin hotad?

”SOM-institutet vid Göteborgs universitet publicerade i fjol en rapport med titeln ”Larmar och gör sig till” (titeln är hämtad från den blodtyngda Shakespearedramen Macbeth). SOM-forskarna visar att förtroendet för politiker är på uppåtgående, att förtroendet för medier är stabilt. Samma sak gäller förtroendet för experter och forskare.

Kultursidor och ledarskribenter och tv-personligheter tycks älska sin pessimism. Och antagandet att det var bättre förr. Jan Scherman tittar beundrande på Olof Palmes byst i riksdagen. Var det mer demokratiskt under Palmes tid, var samhället mindre korrupt, var avståndet mellan väljare och valda mindre då än nu? Knappast.”

Dagens Industri

 

Lena Andersson om omyndigförklarandet av kvinnan

”Det brukar sägas att kvinnor med makt blir hårdare granskade än män. Så har det med säkerhet varit eftersom det är ett psykologiskt faktum bland högre djurarter och människor att den som skiljer ut sig från gruppen blir ett lättare byte för predatorer, men därmed också för idealisering och positiv särbehandling. När nu kvinnorna genom att vara många på maktpositionerna inte längre skiljer ut sig från gruppen sker det i stället genom massiv ideologiproduktion, enligt vilken hon behöver skyddas.

I samma stund som kvinnan, eller annan valfri grupp, blir till ett skyddsobjekt är hon åter omyndigförklarad. Det är ett intellektuellt haveri och ett sammanbrott för den frihetliga demokratin.”

Dagens Nyheter

Så lade forskarsamhället grunden för "Trumpismen”

"Kunskapsrelativism, identitetshysteri och politisk cynism driven av ekonomiskt tänkande har skapat en häxbrygd som verkar som ett gift i samhällskroppen. De budskap som Trump och hans likar torgför har därför kunnat vinna brett gehör. Den akademiska världens klagosång är berättigad, men man borde börja med att syna sig själva, skriver Bo Rothstein."

Dagens Nyheter

 

Karolinskas styrelse avgår

"Alliansen i Stockholmslandstinget kommer föreslå en ny styrelse för Karolinska Universitetssjukhuset. Samtidigt meddelar den gamla styrelsen att de ställer sina platser till omedelbart förfogande. "

Svenska Dagbladet

Förtroendet för Svenska akademien

"Förtroendet för Svenska Akademien rasar. 47 procent uppger att de har mycket lågt eller ganska lågt förtroende för Svenska Akademien, och 60 procent uppger att deras förtroende har minskat det senaste året. Det visar en Novusundersökning gjord under tisdagen som SVT Nyheter har beställt.​"

Sveriges Television

”Klas Östergren och Kjell Espmark lämnar Svenska Akademien”

”Integriteten är Svenska Akademiens själva livsnerv. När ledande röster inom Akademien sätter vänskap och andra ovidkommande hänsyn före  ansvaret för denna integritet -  då kan jag inte längre delta i arbetet”, skriver författaren Kjell Espmark till DN.”

Dagens Nyheter

Tidigare i IMEDIA:

Sverigebilden och grupptänkande

Om S och SD och att aldrig säga aldrig

Spotify och Sverigebilden


Kungliga slott

Kungliga slott är långt mer än bara byggnadsstil. Arkitekturen är ett språk som talar om anspråk på storhet. Ludvig XIV är ett med sitt praktfulla Versailles. Maria Theresia skapade ett självporträtt när hon byggde ut sitt Schönbrunn. Men bakom de pampiga fasaderna finns också slott som röjer de kungligas behov av ett privatliv. Kina slott blev en tillflyktsort på Drottningholm. The Royal Pavillion i Brighton var ett excentriskt gömställe för en prins som avskydde hovlivet i London.

En ny bok

I programserien ”En ny bok” intervjuar programledarna Mats Wiklund och Katarina O’Nils Franke forskare och författare som medverkat i antologier och essäsamlingar utgivna av Axel och Margaret Ax:son Johnson stiftelse.

Sverige och tilliten

Polisorganisationen är starkt kritiserad och massavhopp av erfarna poliser är ett faktum. Domstolarna har långa väntetider för hanteringen av brottmål. I storstadsområden är den organiserade brottsligheten stark. Håller den starka tillit som funnits i Sverige på att undergrävas och ökar den upplevda otryggheten i landet? Vad bör i så fall göras?

Studio Axess

PJ Anders Linder tacklar tidens aktuella frågor med intressanta och kvalificerade gäster. Du vet väl att du kan lyssna på avsnitten fredagar innan TV-sändningen? Besök: axess.se/podcast

Images of Sweden - Vienna

Historiska och nutida perspektiv från Österrike

Sedan trettioåriga kriget då Gustaf II Adolf beordrade en fullskalig invasion av Tysk-romerska riket har Österrike och Sverige haft nära om än inte alltid vänskapliga relationer.

Nobel Center - tillgång eller katastrof?

Med anledning av planerna att uppföra ett Nobelcenter på Blasieholmsudden arrangerar Svenska byggnadsvårdsföreningen och Urban City Research/Ax:son Johnsonstiftelsen, ett öppet seminarium om platsens historia och dess kulturhistoriska värden. Seminariet vänder sig till alla som är intresserade av att veta mer om Blasieholmsudden idag och i framtiden.

Den kungliga trädgården

Susanna Popova samtalar med forskare kring kungliga trädgårdar. Seminarium från Drottningholm, 6 maj 2015.