VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera
Tillbaka

Arkitekter ritar för arkitekter

 

”Byggandet idag utgår ifrån vad arkitekter anser är vackert, inte vad allmänheten uppskattar. För att få ett samhälle som fler kan trivas i måste politiker ta ett större ansvar.”

”Hur många gånger hörs inte kommentarer i stil med ”det är bara tråkiga skolådor som byggs”? Faktum är att det är i stor utsträckning sant. Det är ofta kantiga, avskalade och ensartade hus som byggs. Och allmänheten tycker att de är tråkiga. Det märkliga är att vi som politiker inte ifrågasätter varför byggandet ser ut som det gör.

Studier visar att upplevd skönhet är en viktig faktor för att människor ska trivas på en plats. Utsidan spelar roll, åtminstone när det gäller hur våra städer och samhällen ser ut. Upplevs en miljö som mindre tilltalande, ja rentav ful, kan den ge upphov till otrygghet hos de som vistas i den. Trots detta byggs dagens bostäder inte utifrån vad allmänheten tycker är vackert.”

Dagens Samhälle

 


Kungliga slott

Kungliga slott är långt mer än bara byggnadsstil. Arkitekturen är ett språk som talar om anspråk på storhet. Ludvig XIV är ett med sitt praktfulla Versailles. Maria Theresia skapade ett självporträtt när hon byggde ut sitt Schönbrunn. Men bakom de pampiga fasaderna finns också slott som röjer de kungligas behov av ett privatliv. Kina slott blev en tillflyktsort på Drottningholm. The Royal Pavillion i Brighton var ett excentriskt gömställe för en prins som avskydde hovlivet i London.

En ny bok

I programserien ”En ny bok” intervjuar programledarna Mats Wiklund och Katarina O’Nils Franke forskare och författare som medverkat i antologier och essäsamlingar utgivna av Axel och Margaret Ax:son Johnson stiftelse.

Sverige och tilliten

Polisorganisationen är starkt kritiserad och massavhopp av erfarna poliser är ett faktum. Domstolarna har långa väntetider för hanteringen av brottmål. I storstadsområden är den organiserade brottsligheten stark. Håller den starka tillit som funnits i Sverige på att undergrävas och ökar den upplevda otryggheten i landet? Vad bör i så fall göras?

Studio Axess

PJ Anders Linder tacklar tidens aktuella frågor med intressanta och kvalificerade gäster. Du vet väl att du kan lyssna på avsnitten fredagar innan TV-sändningen? Besök: axess.se/podcast

Images of Sweden - Vienna

Historiska och nutida perspektiv från Österrike

Sedan trettioåriga kriget då Gustaf II Adolf beordrade en fullskalig invasion av Tysk-romerska riket har Österrike och Sverige haft nära om än inte alltid vänskapliga relationer.

Nobel Center - tillgång eller katastrof?

Med anledning av planerna att uppföra ett Nobelcenter på Blasieholmsudden arrangerar Svenska byggnadsvårdsföreningen och Urban City Research/Ax:son Johnsonstiftelsen, ett öppet seminarium om platsens historia och dess kulturhistoriska värden. Seminariet vänder sig till alla som är intresserade av att veta mer om Blasieholmsudden idag och i framtiden.

Den kungliga trädgården

Susanna Popova samtalar med forskare kring kungliga trädgårdar. Seminarium från Drottningholm, 6 maj 2015.