VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera
Tillbaka

Arkitekter ritar för arkitekter

 

”Byggandet idag utgår ifrån vad arkitekter anser är vackert, inte vad allmänheten uppskattar. För att få ett samhälle som fler kan trivas i måste politiker ta ett större ansvar.”

”Hur många gånger hörs inte kommentarer i stil med ”det är bara tråkiga skolådor som byggs”? Faktum är att det är i stor utsträckning sant. Det är ofta kantiga, avskalade och ensartade hus som byggs. Och allmänheten tycker att de är tråkiga. Det märkliga är att vi som politiker inte ifrågasätter varför byggandet ser ut som det gör.

Studier visar att upplevd skönhet är en viktig faktor för att människor ska trivas på en plats. Utsidan spelar roll, åtminstone när det gäller hur våra städer och samhällen ser ut. Upplevs en miljö som mindre tilltalande, ja rentav ful, kan den ge upphov till otrygghet hos de som vistas i den. Trots detta byggs dagens bostäder inte utifrån vad allmänheten tycker är vackert.”

Dagens Samhälle

 


Studio Axess

PJ Anders Linder tacklar tidens aktuella frågor med intressanta och kvalificerade gäster. Du vet väl att du kan lyssna på avsnitten fredagar innan TV-sändningen? Besök: axess.se/podcast

Bergslagen

I detta seminarium som spelades in den 24 november 2016 behandlas vad urbanisering innebär för Bergslagens kommuner. Var hamnar Bergslagen i globaliseringens tidevarv? Moderator är Lotta Gröning

Arkiv Axess

Serie om tio utvalda program från Ax:son-Johnsonstiftelsens seminarieverksamhet 2015-2016. Tidlösa samtal som ger en bakgrund till aktuella skeenden, exempelvis EU:s kris, amerikansk utrikespolitik, Rysslands aggressioner, den nya tidens propagandakrigföring och det globala klimathotet.

Images of Sweden - Vienna

Historiska och nutida perspektiv från Österrike

Sedan trettioåriga kriget då Gustaf II Adolf beordrade en fullskalig invasion av Tysk-romerska riket har Österrike och Sverige haft nära om än inte alltid vänskapliga relationer.

Global Axess 2016: Geopolitik

Historien visar hur nära sambanden alltid har varit mellan politik och geografi. Hur ser den relationen ut i dag? Står vi inför geopolitikens återkomst? I årets Global Axess-serie möter vi flera framstående forskare som anlägger olika perspektiv på geopolitik i både historisk tid och nutid.

Nobel Center - tillgång eller katastrof?

Med anledning av planerna att uppföra ett Nobelcenter på Blasieholmsudden arrangerar Svenska byggnadsvårdsföreningen och Urban City Research/Ax:son Johnsonstiftelsen, ett öppet seminarium om platsens historia och dess kulturhistoriska värden. Seminariet vänder sig till alla som är intresserade av att veta mer om Blasieholmsudden idag och i framtiden.

Den kungliga trädgården

Susanna Popova samtalar med forskare kring kungliga trädgårdar. Seminarium från Drottningholm, 6 maj 2015.