VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera
Tillbaka

"Arkitekter vet inte vad folk tycker är vackert”

"Vi kommunalpolitiker har inte satt nog höga krav på byggare. Men jag kritiserar även att vi inte har ifrågasatt arkitekter och bilden att arkitekter i större utsträckning vet vad som är vackert än vad gemene man gör.

Frågan om vad som är vackert eller inte har genom historien debatterats livligt inom många konstnärliga discipliner. Oavsett om det skulle finnas ett rätt och fel avseende subjektivt tyckande, finns det en reell, objektiv inverkan av det som av människor uppfattas som vackert. De som bor och vistas i miljöer som de upplever som estetiskt tilltalande trivs i större utsträckning. Detta är belagt i studier.

Däremot presenterar vare sig Hegardt eller Holm Hildebrand fakta avseende vad människor efterfrågar gällande gestaltning. Då den senare är ledande företrädare för Sveriges Arkitekter kan jag skicka med en uppmaning om att de bör initiera vetenskapliga studier i ämnet. Så kan de längre fram grunda sina påståenden i något annat än ett ”lita på oss, vi vet bäst” – för det gör de inte." skriver Oskar Weinmar oppositionsråd Upplands Väsby (M).             

Dagens Samhälle


Studio Axess

PJ Anders Linder tacklar tidens aktuella frågor med intressanta och kvalificerade gäster. Du vet väl att du kan lyssna på avsnitten fredagar innan TV-sändningen? Besök: axess.se/podcast

Bergslagen

I detta seminarium som spelades in den 24 november 2016 behandlas vad urbanisering innebär för Bergslagens kommuner. Var hamnar Bergslagen i globaliseringens tidevarv? Moderator är Lotta Gröning

Arkiv Axess

Serie om tio utvalda program från Ax:son-Johnsonstiftelsens seminarieverksamhet 2015-2016. Tidlösa samtal som ger en bakgrund till aktuella skeenden, exempelvis EU:s kris, amerikansk utrikespolitik, Rysslands aggressioner, den nya tidens propagandakrigföring och det globala klimathotet.

Images of Sweden - Vienna

Historiska och nutida perspektiv från Österrike

Sedan trettioåriga kriget då Gustaf II Adolf beordrade en fullskalig invasion av Tysk-romerska riket har Österrike och Sverige haft nära om än inte alltid vänskapliga relationer.

Global Axess 2016: Geopolitik

Historien visar hur nära sambanden alltid har varit mellan politik och geografi. Hur ser den relationen ut i dag? Står vi inför geopolitikens återkomst? I årets Global Axess-serie möter vi flera framstående forskare som anlägger olika perspektiv på geopolitik i både historisk tid och nutid.

Nobel Center - tillgång eller katastrof?

Med anledning av planerna att uppföra ett Nobelcenter på Blasieholmsudden arrangerar Svenska byggnadsvårdsföreningen och Urban City Research/Ax:son Johnsonstiftelsen, ett öppet seminarium om platsens historia och dess kulturhistoriska värden. Seminariet vänder sig till alla som är intresserade av att veta mer om Blasieholmsudden idag och i framtiden.

Den kungliga trädgården

Susanna Popova samtalar med forskare kring kungliga trädgårdar. Seminarium från Drottningholm, 6 maj 2015.