VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera
Tillbaka

"Arkitekter vet inte vad folk tycker är vackert”

"Vi kommunalpolitiker har inte satt nog höga krav på byggare. Men jag kritiserar även att vi inte har ifrågasatt arkitekter och bilden att arkitekter i större utsträckning vet vad som är vackert än vad gemene man gör.

Frågan om vad som är vackert eller inte har genom historien debatterats livligt inom många konstnärliga discipliner. Oavsett om det skulle finnas ett rätt och fel avseende subjektivt tyckande, finns det en reell, objektiv inverkan av det som av människor uppfattas som vackert. De som bor och vistas i miljöer som de upplever som estetiskt tilltalande trivs i större utsträckning. Detta är belagt i studier.

Däremot presenterar vare sig Hegardt eller Holm Hildebrand fakta avseende vad människor efterfrågar gällande gestaltning. Då den senare är ledande företrädare för Sveriges Arkitekter kan jag skicka med en uppmaning om att de bör initiera vetenskapliga studier i ämnet. Så kan de längre fram grunda sina påståenden i något annat än ett ”lita på oss, vi vet bäst” – för det gör de inte." skriver Oskar Weinmar oppositionsråd Upplands Väsby (M).             

Dagens Samhälle


Kungliga slott

Kungliga slott är långt mer än bara byggnadsstil. Arkitekturen är ett språk som talar om anspråk på storhet. Ludvig XIV är ett med sitt praktfulla Versailles. Maria Theresia skapade ett självporträtt när hon byggde ut sitt Schönbrunn. Men bakom de pampiga fasaderna finns också slott som röjer de kungligas behov av ett privatliv. Kina slott blev en tillflyktsort på Drottningholm. The Royal Pavillion i Brighton var ett excentriskt gömställe för en prins som avskydde hovlivet i London.

En ny bok

I programserien ”En ny bok” intervjuar programledarna Mats Wiklund och Katarina O’Nils Franke forskare och författare som medverkat i antologier och essäsamlingar utgivna av Axel och Margaret Ax:son Johnson stiftelse.

Sverige och tilliten

Polisorganisationen är starkt kritiserad och massavhopp av erfarna poliser är ett faktum. Domstolarna har långa väntetider för hanteringen av brottmål. I storstadsområden är den organiserade brottsligheten stark. Håller den starka tillit som funnits i Sverige på att undergrävas och ökar den upplevda otryggheten i landet? Vad bör i så fall göras?

Studio Axess

PJ Anders Linder tacklar tidens aktuella frågor med intressanta och kvalificerade gäster. Du vet väl att du kan lyssna på avsnitten fredagar innan TV-sändningen? Besök: axess.se/podcast

Images of Sweden - Vienna

Historiska och nutida perspektiv från Österrike

Sedan trettioåriga kriget då Gustaf II Adolf beordrade en fullskalig invasion av Tysk-romerska riket har Österrike och Sverige haft nära om än inte alltid vänskapliga relationer.

Nobel Center - tillgång eller katastrof?

Med anledning av planerna att uppföra ett Nobelcenter på Blasieholmsudden arrangerar Svenska byggnadsvårdsföreningen och Urban City Research/Ax:son Johnsonstiftelsen, ett öppet seminarium om platsens historia och dess kulturhistoriska värden. Seminariet vänder sig till alla som är intresserade av att veta mer om Blasieholmsudden idag och i framtiden.

Den kungliga trädgården

Susanna Popova samtalar med forskare kring kungliga trädgårdar. Seminarium från Drottningholm, 6 maj 2015.