VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera
Tillbaka

Carl Rudbeck om liberalismens föränderliga skepnad

"För många är liberalismen fortfarande ett skällsord som enbart betonar individuella rättigheter. Den privata äganderätten är det enda som är heligt. Dagens liberaler har ofta aktivt förträngt och motarbetat tanken att individuella rättigheter för med sig skyldigheter och plikter – något som var en självklarhet för flera av 1800-talets mest betydande tänkare. 

"Alla de liberaler vi har mött i denna bok", skriver ­Helena Rosenblatt, "ansåg att statens uppgift var att tjäna det allmänna bästa." De var i de flesta fall moralister som med fasa och avsky skulle ha tagit avstånd från idén om människan som enbart en självisk ekonomisk aktör som maximerar egennyttan och som struntar i de fattiga massorna. Men kanske skulle de ha blivit förtjusta i John Rawls form av liberalism som, ohyggligt grovt förenklad, mynnar ut i tanken att också en liberalism som grundas på individualism och egenintresse leder till någon form av välfärdsstat. "

Svenska Dagbladet


Panelen

Erik Thyselius och Axess-panelen analyserar veckans viktigaste händelser. Varannan söndag kl. 22.00 på Axess TV, eller när det passar på våra övriga plattformar.

Where Is Life Science Heading In The Future?

Genes, Technology And Society

Tvådagarsseminarium inspelat 14-15 maj 2018 på Engelsbergs bruk.

Engelsbergsseminariet 2017: Nationer, stater och imperier

Utvalda föredrag från ett tvådagars seminarium på Engelsbergs bruk 8-10 juni 2017, med titeln: Nation, State and Empire.

Global Axess 2018: Kunskap och information

Kunskap och information är temat för årets upplaga av Global Axess. Kunskapens betydelse har varit uppenbar för människan allt sedan Adam och Evas tid, men informationssamhället ställer oss inför nya frågor. Inte minst: Vad innebär det allt intensivare flödet av information och åsikter för vår förmåga till helhetssyn och förståelse? Gör det oss klokare eller dummare? I programmen ger forskare, journalister och författare sina bilder av utvecklingen.

Studio Axess

PJ Anders Linder tacklar tidens aktuella frågor med intressanta och kvalificerade gäster. Du vet väl att du kan lyssna på avsnitten fredagar innan TV-sändningen? Besök: axess.se/podcast