VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera
Tillbaka

Erik Helmerson om västvärldens masochism

”Vad är kolonialismen? Vad är slaveriet?

På fråga ett svarar vi ”när europeiska makter delade upp stora delar av världen mellan sig”. På fråga två ”när svarta afrikaner såldes över Atlanten för att tvångsarbeta på plantager i USA”.

Men varför svarar vi just så? För det är så vi har blivit upplärda; i skolan, i medier, i populärkulturen. Svaret har bäddats in i vårt kollektiva medvetande: kolonialism och slaveri är per definition en vit man som förtrycker mörka människor i främmande land.

Egentligen är frågan förstås alldeles felställd. Det finns inget som heter ”kolonialismen” i bestämd form singular. Heller inget ”slaveriet”. Det finns däremot en smärtsamt lång historia, nästan lika lång som mänsklighetens egen, av folk som skapar imperier, invaderar andras områden och förslavar dem. 

Även vitt folk, men inte bara. Långt ifrån bara.

Detta är kanske den viktigaste lärdomen av Fredrik Segerfeldts bok ”Den svarte mannens börda” som nu släppts på Timbro förlag. En tegelsten som pedagogiskt visar på just denna eviga mänskliga tragik av grupper som växer sig så starka att de kan förstöra andras liv.

Varför skapade ens européerna sina imperier och kolonier? frågar Segerfeldt och ger själv svaret: För att de kunde. Precis som så många före dem: kineser, araber, mongoler, muslimska stormoguler i Indien, afrikanska imperialister i Afrika, azteker som förtryckte och slaktade andra folkslag i Sydamerika. Wikipedia listar just nu 186 imperier.”

Dagens Nyheter

 


Kungliga slott

Kungliga slott är långt mer än bara byggnadsstil. Arkitekturen är ett språk som talar om anspråk på storhet. Ludvig XIV är ett med sitt praktfulla Versailles. Maria Theresia skapade ett självporträtt när hon byggde ut sitt Schönbrunn. Men bakom de pampiga fasaderna finns också slott som röjer de kungligas behov av ett privatliv. Kina slott blev en tillflyktsort på Drottningholm. The Royal Pavillion i Brighton var ett excentriskt gömställe för en prins som avskydde hovlivet i London.

En ny bok

I programserien ”En ny bok” intervjuar programledarna Mats Wiklund och Katarina O’Nils Franke forskare och författare som medverkat i antologier och essäsamlingar utgivna av Axel och Margaret Ax:son Johnson stiftelse.

Sverige och tilliten

Polisorganisationen är starkt kritiserad och massavhopp av erfarna poliser är ett faktum. Domstolarna har långa väntetider för hanteringen av brottmål. I storstadsområden är den organiserade brottsligheten stark. Håller den starka tillit som funnits i Sverige på att undergrävas och ökar den upplevda otryggheten i landet? Vad bör i så fall göras?

Studio Axess

PJ Anders Linder tacklar tidens aktuella frågor med intressanta och kvalificerade gäster. Du vet väl att du kan lyssna på avsnitten fredagar innan TV-sändningen? Besök: axess.se/podcast

Images of Sweden - Vienna

Historiska och nutida perspektiv från Österrike

Sedan trettioåriga kriget då Gustaf II Adolf beordrade en fullskalig invasion av Tysk-romerska riket har Österrike och Sverige haft nära om än inte alltid vänskapliga relationer.

Nobel Center - tillgång eller katastrof?

Med anledning av planerna att uppföra ett Nobelcenter på Blasieholmsudden arrangerar Svenska byggnadsvårdsföreningen och Urban City Research/Ax:son Johnsonstiftelsen, ett öppet seminarium om platsens historia och dess kulturhistoriska värden. Seminariet vänder sig till alla som är intresserade av att veta mer om Blasieholmsudden idag och i framtiden.

Den kungliga trädgården

Susanna Popova samtalar med forskare kring kungliga trädgårdar. Seminarium från Drottningholm, 6 maj 2015.