VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera
Tillbaka

Fallet Hesslow: tro eller vetande?

”– Det som gör fallet så spännande är att konflikten mellan empirisk biologisk vetenskap och politisk ideologi blir så påtaglig och får en närmast episk karaktär. Här ifrågasätts ju en lärares akademiska undervisning av i grunden ideologiska skäl på ett sätt som för tankarna till konflikter mellan tro och vetande i vetenskapens begynnelse, menar Erik J. Olsson.

Hesslows uppfattning går stick i stäv med den starkt politiserade föreställningen att sådana skillnader enbart eller huvudsakligen är att betrakta som sociala konstruktioner, en uppfattning som normalt utgör den teoretiska utgångspunkten i genusvetenskapliga studier.

Universitet ska vara institutioner där man söker sanningen, vilket innebär att det knappast går att förbjuda vissa uppfattningar utan dessa måste tas på allvar och underkastas kritisk granskning. Det gäller också socialkonstruktivistiska perspektiv, som tveklöst har en plats inom samhällsvetenskaplig forskning, men som i händelse av en konflikt med mer grundläggande empiriska resultat inom biologin inte får övertrumfa de senare.”

Academic Rights Watch


Kungliga slott

Kungliga slott är långt mer än bara byggnadsstil. Arkitekturen är ett språk som talar om anspråk på storhet. Ludvig XIV är ett med sitt praktfulla Versailles. Maria Theresia skapade ett självporträtt när hon byggde ut sitt Schönbrunn. Men bakom de pampiga fasaderna finns också slott som röjer de kungligas behov av ett privatliv. Kina slott blev en tillflyktsort på Drottningholm. The Royal Pavillion i Brighton var ett excentriskt gömställe för en prins som avskydde hovlivet i London.

En ny bok

I programserien ”En ny bok” intervjuar programledarna Mats Wiklund och Katarina O’Nils Franke forskare och författare som medverkat i antologier och essäsamlingar utgivna av Axel och Margaret Ax:son Johnson stiftelse.

Sverige och tilliten

Polisorganisationen är starkt kritiserad och massavhopp av erfarna poliser är ett faktum. Domstolarna har långa väntetider för hanteringen av brottmål. I storstadsområden är den organiserade brottsligheten stark. Håller den starka tillit som funnits i Sverige på att undergrävas och ökar den upplevda otryggheten i landet? Vad bör i så fall göras?

Studio Axess

PJ Anders Linder tacklar tidens aktuella frågor med intressanta och kvalificerade gäster. Du vet väl att du kan lyssna på avsnitten fredagar innan TV-sändningen? Besök: axess.se/podcast

Images of Sweden - Vienna

Historiska och nutida perspektiv från Österrike

Sedan trettioåriga kriget då Gustaf II Adolf beordrade en fullskalig invasion av Tysk-romerska riket har Österrike och Sverige haft nära om än inte alltid vänskapliga relationer.

Nobel Center - tillgång eller katastrof?

Med anledning av planerna att uppföra ett Nobelcenter på Blasieholmsudden arrangerar Svenska byggnadsvårdsföreningen och Urban City Research/Ax:son Johnsonstiftelsen, ett öppet seminarium om platsens historia och dess kulturhistoriska värden. Seminariet vänder sig till alla som är intresserade av att veta mer om Blasieholmsudden idag och i framtiden.

Den kungliga trädgården

Susanna Popova samtalar med forskare kring kungliga trädgårdar. Seminarium från Drottningholm, 6 maj 2015.