VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera
Tillbaka

Fallet Hesslow: tro eller vetande?

”– Det som gör fallet så spännande är att konflikten mellan empirisk biologisk vetenskap och politisk ideologi blir så påtaglig och får en närmast episk karaktär. Här ifrågasätts ju en lärares akademiska undervisning av i grunden ideologiska skäl på ett sätt som för tankarna till konflikter mellan tro och vetande i vetenskapens begynnelse, menar Erik J. Olsson.

Hesslows uppfattning går stick i stäv med den starkt politiserade föreställningen att sådana skillnader enbart eller huvudsakligen är att betrakta som sociala konstruktioner, en uppfattning som normalt utgör den teoretiska utgångspunkten i genusvetenskapliga studier.

Universitet ska vara institutioner där man söker sanningen, vilket innebär att det knappast går att förbjuda vissa uppfattningar utan dessa måste tas på allvar och underkastas kritisk granskning. Det gäller också socialkonstruktivistiska perspektiv, som tveklöst har en plats inom samhällsvetenskaplig forskning, men som i händelse av en konflikt med mer grundläggande empiriska resultat inom biologin inte får övertrumfa de senare.”

Academic Rights Watch


Panelen

Erik Thyselius och Axess-panelen analyserar veckans viktigaste händelser. Varannan söndag kl. 22.00 på Axess TV, eller när det passar på våra övriga plattformar.

Where Is Life Science Heading In The Future?

Genes, Technology And Society

Tvådagarsseminarium inspelat 14-15 maj 2018 på Engelsbergs bruk.

Engelsbergsseminariet 2017: Nationer, stater och imperier

Utvalda föredrag från ett tvådagars seminarium på Engelsbergs bruk 8-10 juni 2017, med titeln: Nation, State and Empire.

Global Axess 2018: Kunskap och information

Kunskap och information är temat för årets upplaga av Global Axess. Kunskapens betydelse har varit uppenbar för människan allt sedan Adam och Evas tid, men informationssamhället ställer oss inför nya frågor. Inte minst: Vad innebär det allt intensivare flödet av information och åsikter för vår förmåga till helhetssyn och förståelse? Gör det oss klokare eller dummare? I programmen ger forskare, journalister och författare sina bilder av utvecklingen.

Studio Axess

PJ Anders Linder tacklar tidens aktuella frågor med intressanta och kvalificerade gäster. Du vet väl att du kan lyssna på avsnitten fredagar innan TV-sändningen? Besök: axess.se/podcast