VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera
Tillbaka

"Folk tycks föredra att arkitekturen speglar sin plats, snarare än tidsålder."

"Sedan hösten 2016 har Handelshögskolan införlivat en kurs om globala utmaningar i sitt klassiska kandidatprogram "Business and Economics". Ofta kommer prat om hållbarhet att handla om fattigdom och miljö, varför vi har valt att undersöka ett helt annat ämne, som de flesta ändå har en uppfattning om, nämligen stadsplanering och arkitektur.

Efter att ha studerat Stockholms stadsplanering och arkitektur lite närmare har vi landat i åsikten att de nya hus och byggnader som byggs i staden idag ofta är oförenliga med två av FN:s sjutton mål för hållbar utveckling: "Good Health and Well-Being" och "Sustainable Cities and Communities"."

"Studier har visat att gemene man föredrar äldre gatunät och fasader, samt att en stadsbild tydligt hör ihop med ens känsla av tillhörighet gentemot staden man bor i. Det sätt som Stockholm nu byggs ut på är väsensskilt från hur den omtyckta innerstaden ser ut, varför vi menar att det finns skäl att vara kritisk till stadens utveckling, just som dess extrema bostadsbrist håller på att bekämpas men FN:s mål sällan omtalas i media."

Svenska Dagbladet

 


Veckans bok - 2018

Adam Cwejman, Lotta Gröning, PJ Anders Linder och Erik Thyselius intervjuar aktuella fackboksförfattare under bokmässan i Göteborg. Alla intervjuer sänds textade och kan även ses fritt på Axess Play.

Where Is Life Science Heading In The Future?

Genes, Technology And Society

Tvådagarsseminarium inspelat 14-15 maj 2018 på Engelsbergs bruk.

Engelsbergsseminariet 2017: Nationer, stater och imperier

Utvalda föredrag från ett tvådagars seminarium på Engelsbergs bruk 8-10 juni 2017, med titeln: Nation, State and Empire.

Global Axess 2018: Kunskap och information

Kunskap och information är temat för årets upplaga av Global Axess. Kunskapens betydelse har varit uppenbar för människan allt sedan Adam och Evas tid, men informationssamhället ställer oss inför nya frågor. Inte minst: Vad innebär det allt intensivare flödet av information och åsikter för vår förmåga till helhetssyn och förståelse? Gör det oss klokare eller dummare? I programmen ger forskare, journalister och författare sina bilder av utvecklingen.

Studio Axess

PJ Anders Linder tacklar tidens aktuella frågor med intressanta och kvalificerade gäster. Du vet väl att du kan lyssna på avsnitten fredagar innan TV-sändningen? Besök: axess.se/podcast