VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera
Tillbaka

Kerstin Ekman om naturen

"Ekmans beläsenhet och bildning är påfallande när hon följer de botaniska spåren genom litteraturen – från Vergilius och Horatius till Whitman och Thoreau – men starkast upplever jag texten när den följer författaren tätt i stegen, lutar mitt huvud ner mot mossan, och så faktiskt förmår att öppna min blick mot det levande som står inför den: Svartbräken, se!

Det är, föreställer jag mig, ingen slump att Ekmans bok kommer ut just nu, när våren öppnar sig mot sommaren. Mig manar den att plocka fram min flora och med förnyat intresse betrakta det som nu springer ur marken i min vildvuxna trädgård: Tjärblomstret känner jag igen och hundviolen; brunört, svartkämpe, smörblomma, tusensköna, fältveronika och liten blåklocka, brudbrödet som ännu inte blommar – men vad är den där vitblommande växten som liknar lomme men har annorlunda blad? Vad heter det där späda gräset med luftiga, vajande vippor; vad är namnet på det gamla körsbärsträdets limpstora ticka, och hur är det nu igen en korndådra ser ut?​"

Expressen


Kungliga slott

Kungliga slott är långt mer än bara byggnadsstil. Arkitekturen är ett språk som talar om anspråk på storhet. Ludvig XIV är ett med sitt praktfulla Versailles. Maria Theresia skapade ett självporträtt när hon byggde ut sitt Schönbrunn. Men bakom de pampiga fasaderna finns också slott som röjer de kungligas behov av ett privatliv. Kina slott blev en tillflyktsort på Drottningholm. The Royal Pavillion i Brighton var ett excentriskt gömställe för en prins som avskydde hovlivet i London.

En ny bok

I programserien ”En ny bok” intervjuar programledarna Mats Wiklund och Katarina O’Nils Franke forskare och författare som medverkat i antologier och essäsamlingar utgivna av Axel och Margaret Ax:son Johnson stiftelse.

Sverige och tilliten

Polisorganisationen är starkt kritiserad och massavhopp av erfarna poliser är ett faktum. Domstolarna har långa väntetider för hanteringen av brottmål. I storstadsområden är den organiserade brottsligheten stark. Håller den starka tillit som funnits i Sverige på att undergrävas och ökar den upplevda otryggheten i landet? Vad bör i så fall göras?

Studio Axess

PJ Anders Linder tacklar tidens aktuella frågor med intressanta och kvalificerade gäster. Du vet väl att du kan lyssna på avsnitten fredagar innan TV-sändningen? Besök: axess.se/podcast

Images of Sweden - Vienna

Historiska och nutida perspektiv från Österrike

Sedan trettioåriga kriget då Gustaf II Adolf beordrade en fullskalig invasion av Tysk-romerska riket har Österrike och Sverige haft nära om än inte alltid vänskapliga relationer.

Nobel Center - tillgång eller katastrof?

Med anledning av planerna att uppföra ett Nobelcenter på Blasieholmsudden arrangerar Svenska byggnadsvårdsföreningen och Urban City Research/Ax:son Johnsonstiftelsen, ett öppet seminarium om platsens historia och dess kulturhistoriska värden. Seminariet vänder sig till alla som är intresserade av att veta mer om Blasieholmsudden idag och i framtiden.

Den kungliga trädgården

Susanna Popova samtalar med forskare kring kungliga trädgårdar. Seminarium från Drottningholm, 6 maj 2015.