VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera
Tillbaka

Lisa Irenius om en skandal i forskarvärlden

"I grunden finns ett skevt förhållande: först finansieras forskning med allmänna medel, sedan publiceras resultaten i vetenskapliga tidskrifter – och för att få tillgång till dessa måste det allmänna åter hosta upp en rejäl slant i prenumerationsavgifter. Detta samtidigt som tidskrifterna använder forskare som gratis arbetskraft för att kvalitetssäkra innehållet."

"Bara Lunds universitetsbibliotek betalade 2016 hela 64 miljoner för tillgång till tidskrifter, digitala artikelarkiv med mera – en tredubbling på tio år.

Inte konstigt att upprörda forskare kring sekelskiftet började mobilisera på allvar för open access, en fri och öppen tillgång till forskningsresultat. Deras kamp har blivit politik på högsta nivå. Såväl Sveriges regering som EU driver på för att forskning ska bli fritt tillgänglig. Det är helt rätt, för det gynnar såväl forskningen som samhället. Men vägen till lovvärd open access har visat sig vara full av fallgropar."

Svenska Dagbladet


Boken, läsandet och fattningsförmågan

Berättandet och läsandet har genom historien fyllt en central roll för människans liv. Just nu förändrar digitaliseringen berättandet och läsandets förutsättningar i grunden.

En ny bok

I programserien ”En ny bok” intervjuar programledarna Mats Wiklund, Erik Thyselius och Katarina O’Nils Franke forskare och författare som medverkat i antologier och essäsamlingar utgivna av Axel och Margaret Ax:son Johnson stiftelse.

Where Is Life Science Heading In The Future?

Genes, Technology And Society

Tvådagarsseminarium inspelat 14-15 maj 2018 på Engelsbergs bruk.

Global Axess 2018: Kunskap och information

Kunskap och information är temat för årets upplaga av Global Axess. Kunskapens betydelse har varit uppenbar för människan allt sedan Adam och Evas tid, men informationssamhället ställer oss inför nya frågor. Inte minst: Vad innebär det allt intensivare flödet av information och åsikter för vår förmåga till helhetssyn och förståelse? Gör det oss klokare eller dummare? I programmen ger forskare, journalister och författare sina bilder av utvecklingen.

Studio Axess

PJ Anders Linder tacklar tidens aktuella frågor med intressanta och kvalificerade gäster. Du vet väl att du kan lyssna på avsnitten fredagar innan TV-sändningen? Besök: axess.se/podcast