VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera
Tillbaka

Schottenius: ”Svenska Akademien behöver stora läsare”

Det finns problem med att välja in författare som står mitt i sitt eget livs största och känsligaste uppdrag: att skapa litteratur. Litterärt skrivande kräver tid, lugn, ensamhet. Och konkurrerar verkligen med Akademiens behov av medlemmar som hängivet och med omdöme orienterar sig i världslitteraturen. Ledamotskap innebär ett arbetskrävande juryarbete. Det räcker inte att lägga på sin ungdoms älsklingsplatta och höra en Nobelpristagare tona fram. I varje fall kan det vara svårt att övertyga världen om att valet är gjort utifrån beläsenhet, inte utifrån nostalgi eller slöhet. 

Så, låt de riktigt intressanta svenska författarna vara ifred från detta uppdrag, i varje fall under deras mest kreativa år. Sara Stridsberg; det är bättre att hon skriver sina böcker än att digna under uppgiften att läsa alla andras. 

Svenska Akademien behöver stora läsare snarare än stora författare. ” skriver Maria Schottenius i DN.

Dagens Nyheter


Kungliga slott

Kungliga slott är långt mer än bara byggnadsstil. Arkitekturen är ett språk som talar om anspråk på storhet. Ludvig XIV är ett med sitt praktfulla Versailles. Maria Theresia skapade ett självporträtt när hon byggde ut sitt Schönbrunn. Men bakom de pampiga fasaderna finns också slott som röjer de kungligas behov av ett privatliv. Kina slott blev en tillflyktsort på Drottningholm. The Royal Pavillion i Brighton var ett excentriskt gömställe för en prins som avskydde hovlivet i London.

En ny bok

I programserien ”En ny bok” intervjuar programledarna Mats Wiklund, Erik Thyselius och Katarina O’Nils Franke forskare och författare som medverkat i antologier och essäsamlingar utgivna av Axel och Margaret Ax:son Johnson stiftelse.

Sverige och tilliten

Polisorganisationen är starkt kritiserad och massavhopp av erfarna poliser är ett faktum. Domstolarna har långa väntetider för hanteringen av brottmål. I storstadsområden är den organiserade brottsligheten stark. Håller den starka tillit som funnits i Sverige på att undergrävas och ökar den upplevda otryggheten i landet? Vad bör i så fall göras?

Studio Axess

PJ Anders Linder tacklar tidens aktuella frågor med intressanta och kvalificerade gäster. Du vet väl att du kan lyssna på avsnitten fredagar innan TV-sändningen? Besök: axess.se/podcast

Images of Sweden - Vienna

Historiska och nutida perspektiv från Österrike

Sedan trettioåriga kriget då Gustaf II Adolf beordrade en fullskalig invasion av Tysk-romerska riket har Österrike och Sverige haft nära om än inte alltid vänskapliga relationer.

Nobel Center - tillgång eller katastrof?

Med anledning av planerna att uppföra ett Nobelcenter på Blasieholmsudden arrangerar Svenska byggnadsvårdsföreningen och Urban City Research/Ax:son Johnsonstiftelsen, ett öppet seminarium om platsens historia och dess kulturhistoriska värden. Seminariet vänder sig till alla som är intresserade av att veta mer om Blasieholmsudden idag och i framtiden.

Den kungliga trädgården

Susanna Popova samtalar med forskare kring kungliga trädgårdar. Seminarium från Drottningholm, 6 maj 2015.