VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera
Tillbaka

Schottenius: ”Svenska Akademien behöver stora läsare”

Det finns problem med att välja in författare som står mitt i sitt eget livs största och känsligaste uppdrag: att skapa litteratur. Litterärt skrivande kräver tid, lugn, ensamhet. Och konkurrerar verkligen med Akademiens behov av medlemmar som hängivet och med omdöme orienterar sig i världslitteraturen. Ledamotskap innebär ett arbetskrävande juryarbete. Det räcker inte att lägga på sin ungdoms älsklingsplatta och höra en Nobelpristagare tona fram. I varje fall kan det vara svårt att övertyga världen om att valet är gjort utifrån beläsenhet, inte utifrån nostalgi eller slöhet. 

Så, låt de riktigt intressanta svenska författarna vara ifred från detta uppdrag, i varje fall under deras mest kreativa år. Sara Stridsberg; det är bättre att hon skriver sina böcker än att digna under uppgiften att läsa alla andras. 

Svenska Akademien behöver stora läsare snarare än stora författare. ” skriver Maria Schottenius i DN.

Dagens Nyheter


Boken, läsandet och fattningsförmågan

Berättandet och läsandet har genom historien fyllt en central roll för människans liv. Just nu förändrar digitaliseringen berättandet och läsandets förutsättningar i grunden.

En ny bok

I programserien ”En ny bok” intervjuar programledarna Mats Wiklund, Erik Thyselius och Katarina O’Nils Franke forskare och författare som medverkat i antologier och essäsamlingar utgivna av Axel och Margaret Ax:son Johnson stiftelse.

Where Is Life Science Heading In The Future?

Genes, Technology And Society

Tvådagarsseminarium inspelat 14-15 maj 2018 på Engelsbergs bruk.

Global Axess 2018: Kunskap och information

Kunskap och information är temat för årets upplaga av Global Axess. Kunskapens betydelse har varit uppenbar för människan allt sedan Adam och Evas tid, men informationssamhället ställer oss inför nya frågor. Inte minst: Vad innebär det allt intensivare flödet av information och åsikter för vår förmåga till helhetssyn och förståelse? Gör det oss klokare eller dummare? I programmen ger forskare, journalister och författare sina bilder av utvecklingen.

Studio Axess

PJ Anders Linder tacklar tidens aktuella frågor med intressanta och kvalificerade gäster. Du vet väl att du kan lyssna på avsnitten fredagar innan TV-sändningen? Besök: axess.se/podcast