VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

IMEDIA

Här tipsar Forum Axess redaktion om aktuellt i media och ger i förekommande fall sina kommentarer.

Svensk tidskrift: Behovet av liberalkonservatism

"Liberalism och konservatism sägs vara lika oförenliga som olja och vatten. Men tvärtemot denna snäva analys är det just genom en kombination av de två ideologiernas värden som vi bäst kan uppnå säkerhet och stabilitet i kombination med en hög grad av individuell frihet, skriver Hugo Selling.

Den påstådda konflikten mellan ismerna lyftes i höstas fram av mediernas så kallade statsvetenskapliga experter som den främsta anledningen till Moderaternas ledarskapskris och fallande stöd i opinionen. Denna grunda och förutsägbara analys kan man i dag konstatera var förhastad."

Svensk Tidskrift

Valfrihet. Leif Östling: Vidarkliniken i Järna betydande

"Att välja ägarformer för vård och omsorg verkar vara kontroversiellt nog, men den stora stötestenen är att vi inte får välja inriktning på vården. När vi byggde upp vår egen vårdcentral på Scania så var exempelvis Vidarkliniken i Järna en betydande leverantör. I dag är det endast 2,3 procent av vården och omsorgen i Sverige, mätt i antalet anställda, som erbjuder alternativ till den standardiserade vården. Motsvarande siffror för exempelvis Danmark och Norge är 13,8 respektive 7,8 procent.

Även om vi vet att det finns ett uttalat stöd för alternativa vårdformer, som antroposofisk hälso- och sjukvård, så vill politikerna stänga dem ute. Detta trots att de, i likhet med annan vård, vilar på vetenskap och beprövad erfarenhet. Att patientnöjdheten för dessa vårdformer ofta är högre än den är för traditionell vård verkar dessutom sakna betydelse.

En jämförelse med två av våra europeiska grannar bär syn för sägen:

Dåvarande Västtyskland hade fram till 1976 samma enögda syn på vården som vi i Sverige har i dag. Sedan ändrade tyskarna inriktning. I dag erbjuder Tyskland en mängd olika behandlingsformer, alla har samma status, alla är en del i en mosaik av erbjudanden till patienterna.

Vad var det då som fick Tyskland att ändra sig? Jo, efterverkningarna av det tidiga 60-talets neursosedynskandal. Läkemedlet, ett sömnpreparat, kom från Tyskland. Totalt föddes 10 000 missbildade barn i 46 länder och ett okänt antal foster stöttes bort. Analysen gav vid handen att den ensidiga synen på vård och läkemedel gjort att ”den beprövade erfarenheten” ställts på undantag och att enskilda forskningsresultat upphöjts till postulat."

Dagens Nyheter

"Avskaffa bidrag till trossamfund"

 

"Det rätta vore att helt avskaffa statliga och kommunala bidrag till trossamfund. Det finns ingen rimlig anledning att stötta medlemsorganisationer inom civilsamhället, som lever av mänsklig vilja att utöva sin religion. Främst för att civilsamhället per definition inte är en del av den statliga sfären, men också för civilsamhällets eget bästa.

Svenska kyrkan uppbär i dag statliga medel för att bevara byggnader och andra kulturhistoriska värden. Men svenska kyrkan är rik, det är inte pengarna som saknas i hennes fall. Frikoppla även Svenska kyrkan helt från statskassan och låt de krafter som gillar och värnar henne ta ansvar för både innehåll och byggnader.

Som svar på min fråga om pengarna till trossamfund verkligen behövs svarade direktör Åke Göransson att det vore diskriminerande att inte ge stöd till trossamfunden eftersom Svenska kyrkan får statligt stöd."

Svenska Dagbladet

Fokus ökar räckvidden i tungt klimat för tidskrifter

Det är tungt för tidskrifterna. Men det våras för manliga titlar. Ljus i mörkret är Populär historia och Allt om historia som ökar med cirka 5% vardera. Tidskriften Fokus ökar räckvidden till 77 000 en ökning med 8,5 %. Extra tungt är det för Expressens Extra-bilaga och Aftonbladet Söndag som båda backar print-räckvidderna med cirka 39 procent.

”Den största ökningen står motorcykeltidningen Allt om MC för, som ökar räckvidden i print med 21,5 procent och har därmed en räckvidd på 79 000 läsare.”

Dagens Media

Bengt Westerberg mfl: "råd för demokrater och underlag för att våga ta samtalet"

"En bärande del i initiativet är en kommande bok redigerad av Ola Larsmo, Sverker Sörlin och Elisabeth Åsbrink som ger handfasta råd för demokrater och underlag för att våga ta samtalet.

En lång rad engagerade personer kommer att aktivt bidra till till stöd för demokratin genom att föreläsa och delta i möten. Genom att folkhögskolor och studieförbund har verksamhet i hela landet kan vi säkerställa en bred geografisk spridning med stark lokal närvaro."

Svenska Dagbladet

New York Times: "Hand Grenades and Gang Violence Rattle Sweden’s Middle Class"

"Weapons from a faraway, long-ago war are flowing into immigrant neighborhoods here, puncturing Swedes’ sense of confidence and security. The country’s murder rate remains low, by American standards, and violent crime is stable or dropping in many places. But gang-related assaults and shootings are becoming more frequent, and the number of neighborhoods categorized by the police as “marred by crime, social unrest and insecurity” is rising. Crime and immigration are certain to be key issues in September’s general election, alongside the traditional debates over education and health care."

New York Times

Tidigare i IMEDIA:

Upprörande smalhet och vithet: reklam

Nyliberalerna och migrationen

Professorer säger upp sig på KTH

Ojämställt i de stora mediebolagen


Kungliga slott

Kungliga slott är långt mer än bara byggnadsstil. Arkitekturen är ett språk som talar om anspråk på storhet. Ludvig XIV är ett med sitt praktfulla Versailles. Maria Theresia skapade ett självporträtt när hon byggde ut sitt Schönbrunn. Men bakom de pampiga fasaderna finns också slott som röjer de kungligas behov av ett privatliv. Kina slott blev en tillflyktsort på Drottningholm. The Royal Pavillion i Brighton var ett excentriskt gömställe för en prins som avskydde hovlivet i London.

En ny bok

I programserien ”En ny bok” intervjuar programledarna Mats Wiklund och Katarina O’Nils Franke forskare och författare som medverkat i antologier och essäsamlingar utgivna av Axel och Margaret Ax:son Johnson stiftelse.

Sverige och tilliten

Polisorganisationen är starkt kritiserad och massavhopp av erfarna poliser är ett faktum. Domstolarna har långa väntetider för hanteringen av brottmål. I storstadsområden är den organiserade brottsligheten stark. Håller den starka tillit som funnits i Sverige på att undergrävas och ökar den upplevda otryggheten i landet? Vad bör i så fall göras?

Studio Axess

PJ Anders Linder tacklar tidens aktuella frågor med intressanta och kvalificerade gäster. Du vet väl att du kan lyssna på avsnitten fredagar innan TV-sändningen? Besök: axess.se/podcast

Images of Sweden - Vienna

Historiska och nutida perspektiv från Österrike

Sedan trettioåriga kriget då Gustaf II Adolf beordrade en fullskalig invasion av Tysk-romerska riket har Österrike och Sverige haft nära om än inte alltid vänskapliga relationer.

Nobel Center - tillgång eller katastrof?

Med anledning av planerna att uppföra ett Nobelcenter på Blasieholmsudden arrangerar Svenska byggnadsvårdsföreningen och Urban City Research/Ax:son Johnsonstiftelsen, ett öppet seminarium om platsens historia och dess kulturhistoriska värden. Seminariet vänder sig till alla som är intresserade av att veta mer om Blasieholmsudden idag och i framtiden.

Den kungliga trädgården

Susanna Popova samtalar med forskare kring kungliga trädgårdar. Seminarium från Drottningholm, 6 maj 2015.