VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera
Tillbaka

Expressen: god natt till sovstäder

 

"Det är svårt att tänka sig ett mer ineffektivt sätt att använda knappa resurser - såväl ekonomiska som miljömässiga - än att glesa ut Sveriges redan vidsträckta storstadsområden. Nya bostadsområden kräver enorma investeringar i nya vägar, järnvägsstationer och avloppsledningar. Samtidigt ökar transportbehoven kraftigt om folk bor glest isär. Det går säkert att få en hygglig andel av nybyggarna att ta tåget till jobbet, men de flesta andra resor lär ske med bil.

Det konstigaste med förslaget är därför inte att samordnaren tror sig kunna knäppa med fingrarna och skapa levande stadsmiljöer långt ute på landet, eller att områdena på samma gång ska kunna erbjuda teknik i världsklass och billiga bostäder. Det märkligaste är att det är en miljöpartist som levererar idén och det vid en tidpunkt när det är viktigare än någonsin att förtäta städerna.

Snälla Peter Eriksson, säg godnatt till nya sovstäder!"

Expressen


Studio Axess

PJ Anders Linder tacklar tidens aktuella frågor med intressanta och kvalificerade gäster. Du vet väl att du kan lyssna på avsnitten fredagar innan TV-sändningen? Besök: axess.se/podcast

Bergslagen

I detta seminarium som spelades in den 24 november 2016 behandlas vad urbanisering innebär för Bergslagens kommuner. Var hamnar Bergslagen i globaliseringens tidevarv? Moderator är Lotta Gröning

Arkiv Axess

Serie om tio utvalda program från Ax:son-Johnsonstiftelsens seminarieverksamhet 2015-2016. Tidlösa samtal som ger en bakgrund till aktuella skeenden, exempelvis EU:s kris, amerikansk utrikespolitik, Rysslands aggressioner, den nya tidens propagandakrigföring och det globala klimathotet.

Images of Sweden - Vienna

Historiska och nutida perspektiv från Österrike

Sedan trettioåriga kriget då Gustaf II Adolf beordrade en fullskalig invasion av Tysk-romerska riket har Österrike och Sverige haft nära om än inte alltid vänskapliga relationer.

Global Axess 2016: Geopolitik

Historien visar hur nära sambanden alltid har varit mellan politik och geografi. Hur ser den relationen ut i dag? Står vi inför geopolitikens återkomst? I årets Global Axess-serie möter vi flera framstående forskare som anlägger olika perspektiv på geopolitik i både historisk tid och nutid.

Nobel Center - tillgång eller katastrof?

Med anledning av planerna att uppföra ett Nobelcenter på Blasieholmsudden arrangerar Svenska byggnadsvårdsföreningen och Urban City Research/Ax:son Johnsonstiftelsen, ett öppet seminarium om platsens historia och dess kulturhistoriska värden. Seminariet vänder sig till alla som är intresserade av att veta mer om Blasieholmsudden idag och i framtiden.

Den kungliga trädgården

Susanna Popova samtalar med forskare kring kungliga trädgårdar. Seminarium från Drottningholm, 6 maj 2015.