VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera
Tillbaka

Regerings problem: arbetslöshet hos utomeuropéer utan gymnasium 35 %

"Bland svenskfödda är arbetslösheten runt 5 procent, och bland utomeuropéer utan gymnasieutbildning 35 procent. Den klyftan är regeringens absolut största utmaning, både socialt och rent samhällsekonomiskt. För på lång sikt kommer de som arbetar varken att kunna, eller vilja, försörja en växande grupp som inte arbetar.

Det finns fyra viktiga vägar att åtgärda problemen:
*Ge en ordentlig introduktion i svenska och gör kunskapstest av nyanlända barn innan de placeras i svensk klass så att de hamnar på rätt nivå och har en chans att tillgodogöra sig undervisningen.
*Skapa lärlingsutbildningar med låg introduktionslön och fler yrkesutbildningar i samverkan med storföretag. Detta arbetar bland andra industrimannen Carl Bennet för, men det går långsamt.
*Acceptera okvalificerade lågavlönade arbeten som en möjlighet för de som inte har förutsättningar att vidareutbilda sig.
*Anpassa bidragssystemet så att det finns incitament att arbeta."

Dagens Industri

 


Studio Axess

PJ Anders Linder tacklar tidens aktuella frågor med intressanta och kvalificerade gäster. Du vet väl att du kan lyssna på avsnitten fredagar innan TV-sändningen? Besök: axess.se/podcast

Bergslagen

I detta seminarium som spelades in den 24 november 2016 behandlas vad urbanisering innebär för Bergslagens kommuner. Var hamnar Bergslagen i globaliseringens tidevarv? Moderator är Lotta Gröning

Arkiv Axess

Serie om tio utvalda program från Ax:son-Johnsonstiftelsens seminarieverksamhet 2015-2016. Tidlösa samtal som ger en bakgrund till aktuella skeenden, exempelvis EU:s kris, amerikansk utrikespolitik, Rysslands aggressioner, den nya tidens propagandakrigföring och det globala klimathotet.

Images of Sweden - Vienna

Historiska och nutida perspektiv från Österrike

Sedan trettioåriga kriget då Gustaf II Adolf beordrade en fullskalig invasion av Tysk-romerska riket har Österrike och Sverige haft nära om än inte alltid vänskapliga relationer.

Global Axess 2016: Geopolitik

Historien visar hur nära sambanden alltid har varit mellan politik och geografi. Hur ser den relationen ut i dag? Står vi inför geopolitikens återkomst? I årets Global Axess-serie möter vi flera framstående forskare som anlägger olika perspektiv på geopolitik i både historisk tid och nutid.

Nobel Center - tillgång eller katastrof?

Med anledning av planerna att uppföra ett Nobelcenter på Blasieholmsudden arrangerar Svenska byggnadsvårdsföreningen och Urban City Research/Ax:son Johnsonstiftelsen, ett öppet seminarium om platsens historia och dess kulturhistoriska värden. Seminariet vänder sig till alla som är intresserade av att veta mer om Blasieholmsudden idag och i framtiden.

Den kungliga trädgården

Susanna Popova samtalar med forskare kring kungliga trädgårdar. Seminarium från Drottningholm, 6 maj 2015.