VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera
Tillbaka

Unga litar mindre på etablerade partier

42 procent av de tillfrågade 15–24-åringarna i en ny undersökning har ett stort intresse för politik och samhällsfrågor. Det är en kraftig ökning från millennieskiftet då siffran var 31 procent. Detta enligt en mätning som analysföretaget Ungdomsbarometern lägger fram på onsdagen.

Enligt Anton Landehag, expert vid Ungdomsbarometern, hänger det ökade politiska engagemanget ihop med en ökad tro på den egna möjligheten att påverka.

– I dag kan en tonåring nå en miljonpublik via sociala medier."

"Men trots det ökade politiska engagemanget uppger hela 63 procent att de har inget eller lite förtroende för politiska partier. Dessutom anser 46 procent att politiker inte kan lösa problemen som finns i Sverige."

Svenska Dagbladet


Studio Axess

PJ Anders Linder tacklar tidens aktuella frågor med intressanta och kvalificerade gäster. Du vet väl att du kan lyssna på avsnitten fredagar innan TV-sändningen? Besök: axess.se/podcast

Bergslagen

I detta seminarium som spelades in den 24 november 2016 behandlas vad urbanisering innebär för Bergslagens kommuner. Var hamnar Bergslagen i globaliseringens tidevarv? Moderator är Lotta Gröning

Arkiv Axess

Serie om tio utvalda program från Ax:son-Johnsonstiftelsens seminarieverksamhet 2015-2016. Tidlösa samtal som ger en bakgrund till aktuella skeenden, exempelvis EU:s kris, amerikansk utrikespolitik, Rysslands aggressioner, den nya tidens propagandakrigföring och det globala klimathotet.

Images of Sweden - Vienna

Historiska och nutida perspektiv från Österrike

Sedan trettioåriga kriget då Gustaf II Adolf beordrade en fullskalig invasion av Tysk-romerska riket har Österrike och Sverige haft nära om än inte alltid vänskapliga relationer.

Global Axess 2016: Geopolitik

Historien visar hur nära sambanden alltid har varit mellan politik och geografi. Hur ser den relationen ut i dag? Står vi inför geopolitikens återkomst? I årets Global Axess-serie möter vi flera framstående forskare som anlägger olika perspektiv på geopolitik i både historisk tid och nutid.

Nobel Center - tillgång eller katastrof?

Med anledning av planerna att uppföra ett Nobelcenter på Blasieholmsudden arrangerar Svenska byggnadsvårdsföreningen och Urban City Research/Ax:son Johnsonstiftelsen, ett öppet seminarium om platsens historia och dess kulturhistoriska värden. Seminariet vänder sig till alla som är intresserade av att veta mer om Blasieholmsudden idag och i framtiden.

Den kungliga trädgården

Susanna Popova samtalar med forskare kring kungliga trädgårdar. Seminarium från Drottningholm, 6 maj 2015.