VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera
Tillbaka

Vilken fruktansvärd värdegrund!

"Ordet värdegrund '...' förekommer första gången i svensk press i Dagens Nyheter i december 1991. Det senaste åren har användningen exploderat. 2008 fanns ordet i över 1000 artiklar, 2013 i minst dubbelt så många. I myndighets- och företagsvärlden har alla en värdegrund numera: ”Värdegrundsarbetet sker överallt och hela tiden” (Skolverket). En industri av värdegrundskonsulter har vuxit fram, vilkas arbete det är att mot faktura berätta för chefer och anställda att de är korkade och använder språket fel."

"Värdegrund är ett smurford. Det kan betyda vad som helst – och därigenom förtrycka vem som helst. Ingen lyssnar ju på den med felaktig värdegrund.

Men i den sköna, nya värdegrundsvärlden utspelar sig konflikterna inte längre i verkligheten utan i språket och symbolvärlden. Invandrares bristande integration stavas rasism, bristande kvinnorepresentation beror på sexism, Afrikas underutveckling på kolonialism." skriver Erik Hörstadius i Affärsvärlden.

Affärsvärlden


Boken, läsandet och fattningsförmågan

Berättandet och läsandet har genom historien fyllt en central roll för människans liv. Just nu förändrar digitaliseringen berättandet och läsandets förutsättningar i grunden.

En ny bok

I programserien ”En ny bok” intervjuar programledarna Mats Wiklund och Katarina O’Nils Franke forskare och författare som medverkat i antologier och essäsamlingar utgivna av Axel och Margaret Ax:son Johnson stiftelse.

Where Is Life Science Heading In The Future? 2018

Genes, Technology And Society

Tvådagarsseminarium inspelat 14-15 maj 2018 på Engelsbergs bruk.

Global Axess 2018: Kunskap och information

Kunskap och information är temat för årets upplaga av Global Axess. Kunskapens betydelse har varit uppenbar för människan allt sedan Adam och Evas tid, men informationssamhället ställer oss inför nya frågor. Inte minst: Vad innebär det allt intensivare flödet av information och åsikter för vår förmåga till helhetssyn och förståelse? Gör det oss klokare eller dummare? I programmen ger forskare, journalister och författare sina bilder av utvecklingen.

Studio Axess

PJ Anders Linder tacklar tidens aktuella frågor med intressanta och kvalificerade gäster. Du vet väl att du kan lyssna på avsnitten fredagar innan TV-sändningen? Besök: axess.se/podcast