VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Världens gång

Vi ser ett begynnande inbördeskrig inom den övre medelklassen

Av Johan Hakelius

I stort sett ingen verkar ha reagerat på att Dramaten och Sveriges Radio i slutet av april arrangerade en temakväll om klass, där en uppburen poet diktade om att statsministern blir skjuten i huvudet. Johan Jönson beskrev på orimmad vers sin fantasi med lustfylld detaljrikedom. Han möttes av publikens jubel.

Du måste vara inloggad plusanvändare för att läsa hela artikeln.
Klicka nedan för att logga in eller läsa om hur du tecknar en prenumeration på Axess.

Logga in

Mest lästa just nu

1) "En perfekt storm" av Magnus Ranstorp

2) Kulturmiljöer utplånas av Birgitta Johansen

3) Världsförbättrare av Henrik Jönsson

4) Klassamhällets försvarare av Håkan Lindgren

5) "Indifferent elitokrati" av Mats Bergstrand

Andra som läst denna
artikel har också läst

1) Auktoritet håller makten i schack av Johan Hakelius

2) MMIK:arna prövar den nobla fördomsfrihet plus av Johan Hakelius

3) Världens gång plus av Johan Hakelius

4) Maria Svelands skavande mage angår oss alla plus av Johan Hakelius

5) Den som väntar på frihet ... plus av Johan Augustin

NR 4 2012

Axess Magasin

Är en tidskrift inom området humaniora/samhällsvetenskap och utges av Axess Publishing AB. Tidskriftens målsättning är att fungera som en knutpunkt mellan den akademiska och den publicistiska sfären.

 

Chefredaktör: PJ Anders Linder
Redaktörer: David Andersson, Mats Wiklund, Jan Söderqvist.
Redaktionssekreterare: Katarina O’Nils Franke
Redaktionsråd: Peter Elmlund, Thomas Gür, Peter Luthersson, Nathan Shachar, Louise Belfrage
Ansvarig utgivare: Peter Elmlund

 

För att kontakta redaktionen, mejla redaktionen@axess.se.

...