VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Theme

The Idiots' Conspiracy

Av Roland Poirier Martinsson

Through Marxism, Sartre wanted to create free human beings with political coercion. Those choosing to live otherwise continue to live under false structures. This hardly democratic idea has survived through gender studies, and is shared today by our politicians.

Du måste vara inloggad plusanvändare för att läsa hela artikeln.
Klicka nedan för att logga in eller läsa om hur du tecknar en prenumeration på Axess.

Logga in

Mest lästa just nu

1) "En perfekt storm" av Magnus Ranstorp

2) Kulturmiljöer utplånas av Birgitta Johansen

3) Världsförbättrare av Henrik Jönsson

4) Klassamhällets försvarare av Håkan Lindgren

5) "Indifferent elitokrati" av Mats Bergstrand

Andra som läst denna
artikel har också läst

1) Disharmonisk hegemoni plus av Roland Poirier Martinsson

2) Framåt, kamrater, i beckmörkret plus av Thomas Engström

3) Naturen är vi plus av Roland Poirier Martinsson

4) Den ständiga kunskapsfrågan plus av Roland Poirier Martinsson

5) Motkraften till kaos plus av Roland Poirier Martinsson

NR 1 2012

Axess Magasin

Är en tidskrift inom området humaniora/samhällsvetenskap och utges av Axess Publishing AB. Tidskriftens målsättning är att fungera som en knutpunkt mellan den akademiska och den publicistiska sfären.

 

Chefredaktör: PJ Anders Linder
Redaktörer: David Andersson, Mats Wiklund, Jan Söderqvist.
Redaktionssekreterare: Katarina O’Nils Franke
Redaktionsråd: Peter Elmlund, Thomas Gür, Peter Luthersson, Nathan Shachar, Louise Belfrage
Ansvarig utgivare: Peter Elmlund

 

För att kontakta redaktionen, mejla redaktionen@axess.se.

...