VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Recension

Kärlek på export

Av Johan Hakelius

Resor och romantik hör ihop. Hade inte Paris förälskat sig i Helena skulle det inte ha blivit någon odyssé. Utan kärlekstörst hade det varit svårt för Club 33. Någonstans däremellan finner man Rajen, den brittiska överhögheten på den indiska subkontinenten.

Du måste vara inloggad plusanvändare för att läsa hela artikeln.
Klicka nedan för att logga in eller läsa om hur du tecknar en prenumeration på Axess.

Logga in

Mest lästa just nu

1) "En perfekt storm" av Magnus Ranstorp

2) Kulturmiljöer utplånas av Birgitta Johansen

3) Världsförbättrare av Henrik Jönsson

4) Klassamhällets försvarare av Håkan Lindgren

5) "Indifferent elitokrati" av Mats Bergstrand

Andra som läst denna
artikel har också läst

1) Världens gång plus av Johan Hakelius

2) Från Wall till Wiman plus av Johan Lundberg

3) Tärningen är kastad plus av Rolf Ekéus

4) Den andra sidan av myntet av Håkan Tribell

5) Uttolkaren av det omedvetna plus av Per Landin

NR 8 2012

Axess Magasin

Är en tidskrift inom området humaniora/samhällsvetenskap och utges av Axess Publishing AB. Tidskriftens målsättning är att fungera som en knutpunkt mellan den akademiska och den publicistiska sfären.

 

Chefredaktör: PJ Anders Linder
Redaktörer: David Andersson, Mats Wiklund, Jan Söderqvist.
Redaktionssekreterare: Katarina O’Nils Franke
Redaktionsråd: Peter Elmlund, Thomas Gür, Peter Luthersson, Nathan Shachar, Louise Belfrage
Ansvarig utgivare: Peter Elmlund

 

För att kontakta redaktionen, mejla redaktionen@axess.se.

...