VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Dossier

Naturen är vi

Av Roland Poirier Martinsson

Kognitionsvetenskapen är kanske den disciplin som mest av alla löser upp den artificiella och intellektuellt destruktiva gränsen mellan människa och natur. Det är viktigt inte bara av teoretiska eller tekniska skäl utan också nödvändigt för att vi ska förstå oss själva.

Du måste vara inloggad plusanvändare för att läsa hela artikeln.
Klicka nedan för att logga in eller läsa om hur du tecknar en prenumeration på Axess.

Logga in

Mest lästa just nu

1) "En perfekt storm" av Magnus Ranstorp

2) Världsförbättrare av Henrik Jönsson

3) Kulturmiljöer utplånas av Birgitta Johansen

4) Klassamhällets försvarare av Håkan Lindgren

5) "Indifferent elitokrati" av Mats Bergstrand

Andra som läst denna
artikel har också läst

1) Disharmonisk hegemoni plus av Roland Poirier Martinsson

2) Verklighetens återkomst plus av Torsten Rönnerstrand

3) The Idiots' Conspiracy plus av Roland Poirier Martinsson

4) Den ständiga kunskapsfrågan plus av Roland Poirier Martinsson

5) Från ideal till transaktion plus av Anna Victoria Hallberg

NR 2 2013

Axess Magasin

Är en tidskrift inom området humaniora/samhällsvetenskap och utges av Axess Publishing AB. Tidskriftens målsättning är att fungera som en knutpunkt mellan den akademiska och den publicistiska sfären.

 

Chefredaktör: PJ Anders Linder
Redaktörer: David Andersson, Mats Wiklund, Jan Söderqvist.
Redaktionssekreterare: Katarina O’Nils Franke
Redaktionsråd: Peter Elmlund, Thomas Gür, Peter Luthersson, Nathan Shachar, Louise Belfrage
Ansvarig utgivare: Peter Elmlund

 

För att kontakta redaktionen, mejla redaktionen@axess.se.

...