VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Världens gång

Världens gång

Av Johan Hakelius

Förväntningarna var stora när partiledarna började genomgå terapi i tv. Många såg själva programidén som genial: ingen ger sig ju in i politiken utan att lida av socialt eller emotionellt mindervärdeskomplex, sjuklig makthunger, eller direkt galenskap.

Du måste vara inloggad plusanvändare för att läsa hela artikeln.
Klicka nedan för att logga in eller läsa om hur du tecknar en prenumeration på Axess.

Logga in

Mest lästa just nu

1) "En perfekt storm" av Magnus Ranstorp

2) Kulturmiljöer utplånas av Birgitta Johansen

3) Världsförbättrare av Henrik Jönsson

4) Klassamhällets försvarare av Håkan Lindgren

5) "Indifferent elitokrati" av Mats Bergstrand

Andra som läst denna
artikel har också läst

1) Auktoritet håller makten i schack av Johan Hakelius

2) Världens gång av Johan Hakelius

3) Världens gång plus av Johan Hakelius

4) Världens gång plus av Johan Hakelius

5) När fel sida vann plus av Bengt Ohlsson

NR 2 2014

Axess Magasin

Är en tidskrift inom området humaniora/samhällsvetenskap och utges av Axess Publishing AB. Tidskriftens målsättning är att fungera som en knutpunkt mellan den akademiska och den publicistiska sfären.

 

Chefredaktör: PJ Anders Linder
Redaktörer: David Andersson, Mats Wiklund, Jan Söderqvist.
Redaktionssekreterare: Katarina O’Nils Franke
Redaktionsråd: Peter Elmlund, Thomas Gür, Peter Luthersson, Nathan Shachar, Louise Belfrage
Ansvarig utgivare: Peter Elmlund

 

För att kontakta redaktionen, mejla redaktionen@axess.se.

...