VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Ledare

Den stora glömskans tid

Av PJ Anders Linder

Mnemoteknik är ett bra ord att komma ihåg. Det syftar på metoder för att förbättra minnet. Nationalencyklopedin beskriver en av dem så här: "Genom att till exempel föreställa sig att man i ett välkänt rum placerar ut objekt eller företeelser man vill minnas kan man, när man behöver komma ihåg dessa objekt, åter föreställa sig att man är i detta rum."

Du måste vara inloggad plusanvändare för att läsa hela artikeln.
Klicka nedan för att logga in eller läsa om hur du tecknar en prenumeration på Axess.

Logga in

Mest lästa just nu

1) "En perfekt storm" av Magnus Ranstorp

2) Världsförbättrare av Henrik Jönsson

3) Klassamhällets försvarare av Håkan Lindgren

4) "Indifferent elitokrati" av Mats Bergstrand

5) Forskare som fuskar av Anders Alvestrand

Andra som läst denna
artikel har också läst

1) Men oron sitter i plus av Mats Wiklund

2) En melankolisk stad plus av Jakob Sjövall

3) Tid för identiteter plus av Torbjörn Elensky

4) Vi vantrivs i demokratin plus av Henrik Höjer

5) De enkla svarens lockelse plus av Håkan Boström

NR 7 2016

Axess Magasin

Är en tidskrift inom området humaniora/samhällsvetenskap och utges av Axess Publishing AB. Tidskriftens målsättning är att fungera som en knutpunkt mellan den akademiska och den publicistiska sfären.

 

Chefredaktör: PJ Anders Linder
Redaktörer: David Andersson, Mats Wiklund, Jan Söderqvist.
Redaktionssekreterare: Katarina O’Nils Franke
Redaktionsråd: Peter Elmlund, Thomas Gür, Peter Luthersson, Nathan Shachar, Louise Belfrage
Ansvarig utgivare: Peter Elmlund

 

För att kontakta redaktionen, mejla redaktionen@axess.se.

...