VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Civilisation

Denna omoraliska idyll

Av Wilhelm Behrman

Arkitekturen, den enda konstform som man måste vara fysiskt blind för att undkomma, är också ett av de få kulturområden där den stränga modernismen alltjämt är oinskränkt överreligion. Vid något brutalstrukturalistiskt kyrkomöte i tidernas gryning fattades ett beslut om att varje form av utsmyckning eller ornament är att betrakta som kätteri, vilket fått till konsekvens att alla nybyggda hus i Sverige måste se ut som Finlandsfärjor.

Du måste vara inloggad plusanvändare för att läsa hela artikeln.
Klicka nedan för att logga in eller läsa om hur du tecknar en prenumeration på Axess.

Logga in

Mest lästa just nu

1) "En perfekt storm" av Magnus Ranstorp

2) Världsförbättrare av Henrik Jönsson

3) Klassamhällets försvarare av Håkan Lindgren

4) "Indifferent elitokrati" av Mats Bergstrand

5) Forskare som fuskar av Anders Alvestrand

Andra som läst denna
artikel har också läst

1) Tid för identiteter plus av Torbjörn Elensky

2) Vi vantrivs i demokratin plus av Henrik Höjer

3) De enkla svarens lockelse plus av Håkan Boström

4) Men oron sitter i plus av Mats Wiklund

5) Den femte drottningen av Carina Burman

NR 7 2016

Axess Magasin

Är en tidskrift inom området humaniora/samhällsvetenskap och utges av Axess Publishing AB. Tidskriftens målsättning är att fungera som en knutpunkt mellan den akademiska och den publicistiska sfären.

 

Chefredaktör: PJ Anders Linder
Redaktörer: David Andersson, Mats Wiklund, Jan Söderqvist.
Redaktionssekreterare: Katarina O’Nils Franke
Redaktionsråd: Peter Elmlund, Thomas Gür, Peter Luthersson, Nathan Shachar, Louise Belfrage
Ansvarig utgivare: Peter Elmlund

 

För att kontakta redaktionen, mejla redaktionen@axess.se.

...