VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Debatt och läsarbrev

Osant om fornminnen

Av Emil Schön

I senaste numret av Axess för Dan Korn vidare påståendet att det inte längre finns någon anställd på Riksantikvarieämbetet med egen erfarenhet av fornminnesinventering.

Det är inte sant, minst tio medarbetare på myndigheten har själva fornminnesinventerat. Dan Korn skriver också att det fanns en tid då det var en självklarhet att ”en arkeolog eller historiker valdes till chefspositioner på museer och på Riksantikvarieämbetet”. Riksantikvarie Lars Amréus är arkeolog och har dessutom egen erfarenhet av fornminnesinventering i fält.

Emil Schön, pressansvarig, Riksantikvarieämbetet

Svar: Riksantikvarieämbetet, RAÄ, upphörde med fornminnesinventeringar 2003, men ger anslag till länsstyrelser som vill utföra dem. RAÄ:s uppdrag har enligt K-podd 23 ändrats från kunskapsinsamling till renodlad myndighet. Detta framgår också av ändrade skrivningar i regeringens instruktion till RAÄ från november 2014. Verksamheten har inriktats på utvärdering. Ryktet om att ingen på RAÄ har erfarenhet av fornminnesinventering är inte sant, men fortsätter utvecklingen som den gjort under de senaste åren, lär det snart bli sant. Varför vill RAÄ föra en ny politik och samtidigt låtsas att allt är som förr?

Dan Korn

Mest lästa just nu

1) Svårt att skildra svältdöden av Erik W Larsson

2) Till kunskapens försvar av Inger Enkvist

3) En samvetsfråga av Susanne Wigorts Yngvesson

4) Kortformernas kamp av Tommy Olofsson

5) Bygget skakar av Patrik Oksanen

Andra som läst denna
artikel har också läst

1) Döden, skatterna och public service-bolagen av PJ Anders Linder

2) Stå emot av Paulina Helgeson

3) Nej till fegheten av Thomas Engström

4) Det boklösa folkhemmet av Annika Borg

5) Var stolt - inte nöjd av Annika Nordgren Christensen

NR 8 2017

Axess Magasin

Är en tidskrift inom området humaniora/samhällsvetenskap och utges av Axess Publishing AB. Tidskriftens målsättning är att fungera som en knutpunkt mellan den akademiska och den publicistiska sfären.

 

Chefredaktör: PJ Anders Linder
Redaktörer: David Andersson, Mats Wiklund, Jan Söderqvist.
Redaktionssekreterare: Katarina O’Nils Franke
Redaktionsråd: Peter Elmlund, Thomas Gür, Peter Luthersson, Nathan Shachar, Louise Belfrage
Ansvarig utgivare: Peter Elmlund

 

För att kontakta redaktionen, mejla redaktionen@axess.se.

...