VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Tema

Inhägnade och ofria

Av Paulina Neuding

Sverige stöps om från öppenhet till inhägnat. Det gör oss kanske tryggare men mindre fria.

Eftersom jag bevakar ett område som ger skäl att vara pessimistisk – låt mig svara såhär: Den osäkerhet och otrygghet vi upplever idag kommer att stöpa om Sverige. Institutioner, situationer och platser som historiskt har kunnat vara öppna och sårbara, kommer att bli föremål för bevakning och säkerhetstänkande. Det gör att otryggheten i framtiden kommer att upplevas som mindre akut i Sverige än den gör just nu.

Men det blir ett annat land.

När Ilmar Reepalu under tidigt 2010-tal kritiserades av amerikanska organisationer mot antisemitism för tillståndet för Malmös judar var hans försvarslinje att Sverige trots allt är ett betydligt tryggare land än USA. Han kunde inte begripa, sa han, hur någon kunde komma från Simon Wiesenthal-centret i Los Angeles – en stad med betydligt fler mord per capita än Malmö – och påstå att Malmö hade blivit farligt för den judiska gruppen.

Likadant låter det nu, efter att USA:s president Donald Trump fixerat sig vid svensk brottslighet och segregation. ”Last year there were app 50 procent more murders only in Orlando/Orange in Florida, where Trump spoke the other day, than in all of Sweden”, twittrade Carl Bildt som svar till Trump, helt i linje med Reepalus svar till Wiesenthal-centret.

Bildt och Reepalu har båda rätt i sak: Sverige har färre mord än både Orlando och Los Angeles. Men de undviker kärnfrågan.

Jag tror att skälet till att otryggheten plötsligt upplevs som så stor i Sverige är att vi är ett land som till nyligen har kunnat ha en hög nivå av sårbarhet. Det var inte länge sedan man som journalist kunde gå raka vägen in i riksdagen, eller rakt in på redaktionen hos de stora tidningarna. Jag kunde själv leka fritt på Malmvägen när jag växte upp i Sollentuna, där boende idag vittnar om att de inte släpper ut sina barn efter alla skjutningar.

Och det är inte länge sedan som otrygghet framkallade bilder av karensdagar, inte betongsuggor.

Offentliga institutioner, privata kontor, skolor och bostadsområden har kunnat vara öppna och oskyddade, därför att brottsligheten var låg och för att Sverige präglades av låga nivåer av social oro och utslagning. Värstingar kunde skickas på värstingresor, och ungdomsbrottslingar kunde slussas ut till Prussiluskorna i de sociala systemen, för att problemen var jämförelsevis små och hanterbara. Det handlade ytterst sällan om en sadism i nivå med den som lockar Örebrokillar att resa till Syrien för att strida med IS.

Det är nu, mellan öppenhet och slutenhet, som människor känner sig särskilt utsatta. När väktare permanent tar plats på badhus, bibliotek och biografer, när våra samhällen inhägnas och skyddas på nya sätt, kommer vi att känna oss säkrare.

Här finns, på sätt och vis, en liten källa till optimism.

2. Omstöpningen av Sverige från öppet och oskyddat till inhägnat sker till mycket stora kostnader. I första hand ekonomiska: Den privata säkerheten är en av Sveriges starkaste tillväxtbranscher. Nya siffror framtagna av tidningen Dagens Samhälle visar att kommuner och landsting köper mer bevakningstjänster än någonsin tidigare, som ett direkt resultat av polisbrist och ökad brottslighet. För kommunernas del handlar det om en kostnad på över 1 miljard kronor, en ökning med nästan 50 procent sedan 2014 (2/11).

Men kanske är de sociala och kulturella kostnaderna större. Sverige blir ett land där umgänget mellan samhällsklasser och mellan könen kommer att bli mer kontrollerat och mindre frimodigt. Barn kommer inte att kunna röra sig fritt som förr, utan kommer att få lära sig skilja mellan trygga och farliga områden.

”Grindsamhälle”, heter det i annonserna från de entreprenörer som bygger Sveriges första gated communities. Sådant kan köpa trygghet, men där grindar behövs är vi mindre fria än tidigare.

Paulina Neuding är chefredaktör i Kvartal.

Mest lästa just nu

1) När folket försvann av Mauricio Rojas

2) Vänstern drar gränsen av Johannes Nilsson

3) Talanglöst av Nina Sanandaji

4) Manlighetens förfall av Erik W Larsson

5) Inga kompromisser av Lars Trägårdh

NR 9 2017

Axess Magasin

Är en tidskrift inom området humaniora/samhällsvetenskap och utges av Axess Publishing AB. Tidskriftens målsättning är att fungera som en knutpunkt mellan den akademiska och den publicistiska sfären.

 

Chefredaktör: PJ Anders Linder
Redaktörer: David Andersson, Mats Wiklund, Jan Söderqvist.
Redaktionssekreterare: Katarina O’Nils Franke
Redaktionsråd: Peter Elmlund, Thomas Gür, Peter Luthersson, Nathan Shachar, Louise Belfrage
Ansvarig utgivare: Peter Elmlund

 

För att kontakta redaktionen, mejla redaktionen@axess.se.

...