VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Fackböcker 2017

Oumbärligt om polsk historia

Av Adam Cwejman

Det polska åttiotalets viktigaste trubadurs, Jacek Kaczmarskis, val av teman för sina låtar säger en hel del om den polska folksjälen: frihetslängtan, smärtan av att leva i exil, komplicerade relationer mellan polska katoliker och judar, Västeuropas många svek gentemot det polska oberoendet och den absurda humor som uppstår i en kommunistisk diktatur.

Tunga ämnen som låter som rubriker på universitetsseminarier, men som för många polacker är självklara samtalsämnen. Det går inte att undkomma det förflutna i Polen. Spåren efter andra världskriget och efterkrigstidens kommunistiska ockupation av landet finns överallt, såväl fysiskt synliga som inom människor och i deras biografier. I Polen är historia och de döda ständigt närvarande på ett sätt som för många svenskar skulle framstå som oerhört dramatiskt och tillbakablickande.

Förstår man inte att det som präglat den polska nationen är en konstant kamp för oberoende och frihet förstår man troligtvis inte landet alls, än mindre folket som bor där. Två gånger under ett århundrade återuppstod Polen från de döda som fritt land, 1918 och 1989. Kampen för Polen som idé, territorium och gemenskap återkommer gång på gång och är så stark i landets politik att den än i våra dagar utgör den sittande regeringens hela existensberättigande.

Ska man därför ha en chans att förstå konfliktlinjer i polsk politik eller den – för en svensk – överdrivna fixeringen vid nationen och patriotismen, måste man förstå Polens historia. Det är, trots våra länders geografiska närhet och i perioder historiska band, svårare än vad man kan tro. Språk- och kulturskillnaderna samt den isolation som järnridån medförde har gjort sitt för att fördjupa den ömsesidiga okunskapen. Den naturliga följden av detta är att beskrivningar av Polen i svensk press därför ofta är okunniga och i avsaknad av någon som helst historisk kontext.

Det får trista konsekvenser. Polen beskrivs i grovhuggna och karikatyrartade drag. Det spelar egentligen ingen roll vilka avsändarens politiska avsikter är. Polen används som en politisk projektionsyta där både Europas undergång och dess bästa framtid förutspås. Det märks att historikern Artur Szulc inte är nöjd med det här tillståndet. Hans bok om polsk historia, kort och gott kallad Polens historia, är därför en tålmodig och pedagogisk redogörelse. Boken utmärks av en medvetenhet om hur historieskrivning kan tjäna olika politiska syften.

Szulc går kronologiskt och utan krumbukter igenom alla 1900-talets viktigaste händelser. Från förhoppningarna under mellankrigstiden om att ett multikulturellt Polen på skakiga ben skulle kunna enas, till ockupationsårens oerhörda lidande som förbyttes till kommunisttidens långvariga förtryck och vidare till 1990-talets nyvunna frihet och den politiska röra som präglat polsk politik sedan dess. Det är många händelser som avhandlas på en liten yta, men Szulc lyckas upprätthålla balansen mellan saklighet och ekonomi i ordanvändningen.

Polens historia borde vara behäftad med undertiteln ”Under 1900-talet”. För det är vad det främst handlar om. Den korta redogörelsen, totalt omfattande femtio sidor, för de tusen år av polsk historia som föregick detta stormiga århundrade är visserligen tillräcklig om man ska förstå vad som följde på 1900-talet, men otillräcklig om ambitionen faktiskt är att redogöra för Polens hela historia. Vill man ge en angelägen och översiktlig redogörelse för vad som spelar roll i Polens samtid, vilket man får intrycket av är Szulcs målsättning, så räcker det faktiskt med att börja där Szulc väljer att påbörja bokens egentliga kärna, det vill säga 1918 då den andra polska republiken uppstår.

Szulcs ton är saklig och emellanåt lite torr, men detta är ingen propagandaskrift – Szulc är medveten om hur Polen och dess historia nyttjas. Därför har han eftersträvat, och lyckats, göra något helt annat, nämligen att skriva en läroboksartad introduktion till polskt 1900-tal som är oumbärlig för en svensk publik som vill förstå vårt sydliga grannland.

Mest lästa just nu

1) Den narcissistiska eliten av Svante Nordin

2) Kroppsklockan klämtar för dig av Anders Mathlein

3) Säg ifrån och ge honom en örfil! av Annika Borg

4) Lång näsa av Nima Sanandaji

5) Skrämmande dagar framför oss av Johan Tralau

Andra som läst denna
artikel har också läst

1) Säg ifrån och ge honom en örfil! av Annika Borg

2) Skrämmande dagar framför oss av Johan Tralau

3) Lång näsa av Nima Sanandaji

4) Den narcissistiska eliten av Svante Nordin

5) Kroppsklockan klämtar för dig av Anders Mathlein

NR 9 2017

Axess Magasin

Är en tidskrift inom området humaniora/samhällsvetenskap och utges av Axess Publishing AB. Tidskriftens målsättning är att fungera som en knutpunkt mellan den akademiska och den publicistiska sfären.

 

Chefredaktör: PJ Anders Linder
Redaktörer: David Andersson, Mats Wiklund, Jan Söderqvist.
Redaktionssekreterare: Katarina O’Nils Franke
Redaktionsråd: Peter Elmlund, Thomas Gür, Peter Luthersson, Nathan Shachar, Louise Belfrage
Ansvarig utgivare: Peter Elmlund

 

För att kontakta redaktionen, mejla redaktionen@axess.se.

...