VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

I korthet

En stillsam anarkist

Av Mats Wiklund

Dora Carringtons porträtt av Lytton Strachey visar honom i liggande ställning med en bok som tycks omslingrad av hans långa fingrar. Detta, tänker säkert de som ser målningen på utställningen ”Bloomsbury spirit” på Artipelag utanför Stockholm, är en fridens man.

Skenet bedrar. Många under hans samtid lät sig också duperas. Han var nästan två meter lång, bar ett missklädande skägg, talade pipigt och irriterade omgivningen med ett affekterat manér. I Bloomsburygruppen spelade han visserligen en nyckelroll som agent provocateur och briljant konversatör men jämförd med makarna Woolf, John Maynard Keynes, E M Forster, Duncan Grant, Vanessa Bell och flera andra framstod han som lättviktig.

I själva verket hade han länge bidat sin tid och i maj 1918 briserade bomben. Eminent Victorians är inget annat än ett regelrätt attentat. I fyra essäer om det viktorianska samhällets mest uppburna representanter tar Strachey sig an en hel epok. Uppgiften: att underminera den värderingsgrund och det moralsystem som viktorianismen vilade på (och vars motpol var Bloomsbury). Metoden: löje.

Kardinal Henry Edward Manning framträder som en kallt kalkylerande karriärist och maktmänniska. Den helgonliknande och självuppoffrande Florence Nightingale visar sig vara en fullblodsneurotiker. Rugbys rektor Thomas Arnold är hopplöst anti-intellektuell och förstockad medan general Charles Gordon, ”Khartoums hjälte”, lider av ett svårartat och destruktivt Messiaskomplex. Med mild ironi knuffar Strachey ned dem från piedestalen och gör dem komiska och groteska.

Eminent Victorians väckte enorm uppståndelse och inte bara för sin respektlöshet och de infama formuleringarna. Tajmningen var avgörande. Första världskriget hade berövat en hel generation illusionerna om ett etablissemang och en högre ordning som visste hur ett samhälle skulle skötas. Slutsatsen låg därför nära till hands att detta samhälles institutioner – skolan, militären, kyrkan och liberalismen – var medskyldiga till slakten på slagfälten. Hur hade de kunnat låta det ske? Vad man hade satt sin lit till visade sig vara ett gigantiskt hyckleri.

I förordet till Eminent Victorians skriver Lytton Strachey: ”Human beings are too important to be treated as mere symptoms of the past. They have a value which is independent of any temporal process – which is eternal and must be felt for its own sake.”

Det är en historikers credo men lika mycket en stridssignal för en ny tid med nya ideal. Den formulerades för hundra år sedan men har inte förlorat sin aktualitet. Dora Carringtons försynte bokmal visar sig vara en samhällsomstörtare. That’s the Bloomsbury spirit.

Mest lästa just nu

1) Farlig aktivism av Marcus Nilsen

2) Barnsligare än barnen av Thomas Gür

3) Slut på barnatron av Fredrik Haage

4) Goda idéer bortom det rimligas gräns av PJ Anders Linder

5) Kulturångest av Katarina Barrling

NR 4 2018

Axess Magasin

Är en tidskrift inom området humaniora/samhällsvetenskap och utges av Axess Publishing AB. Tidskriftens målsättning är att fungera som en knutpunkt mellan den akademiska och den publicistiska sfären.

 

Chefredaktör: PJ Anders Linder
Redaktörer: David Andersson, Mats Wiklund, Jan Söderqvist.
Redaktionssekreterare: Katarina O’Nils Franke
Redaktionsråd: Peter Elmlund, Thomas Gür, Peter Luthersson, Nathan Shachar, Louise Belfrage
Ansvarig utgivare: Peter Elmlund

 

För att kontakta redaktionen, mejla redaktionen@axess.se.

...