VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Tema

På skakiga grunder

Av MarieLouise Samuelsson

Kulturinstitutionerna tvingas att betala marknadshyror för sina lokaler. En sammanslagning av kultur- och utbildnings-departement skulle stärka deras ställning.

År 2000 presenterade journalisten Lena Svanberg utredningen av de statliga kulturinstitutionernas hyresvillkor. Rapporten, beställd av ESO (Expertgruppen i offentlig ekonomi) fick titeln ”Leka Marknad” och beskrev hur exempelvis Operans hyra baserades på marknadsvärdet för fastigheter vid Gustav Adolfs torg i Stockholm.

Förenklat men hyfsat rättvisande uttryckt så utgick hyressättningen från vad Statens fastighetsverk (förvaltare) hade kunnat få in om exempelvis ett IT-företag varit hyresgäst, Operan värderades alltså som en vanlig kontorslokal i centrala Stockholm.

Det går absolut att tänka sig att IT-företaget skulle gilla att flytta in i Operans lokaler.

Däremot kan Operan knappast sänka sina hyreskostnader genom att flytta in i lokaler där ett IT-företag hållit till.

Statens fastighetsverk hamnade i skottgluggen i Svanbergs rapport och den efterföljande debatten, vilket skymde att förvaltningsbolaget gjorde sitt jobb och agerade helt enligt den reform av statlig lokalförsörjning som genomfördes 1993.

Den innebar att hyressättning för statliga lokaler ska baseras på ”affärsmässiga grunder”, för att skapa konkurrensneutralitet och samma villkor mellan statlig och privat fastighetsförvaltning. De statliga verksamheterna skulle fostras i marknadstänkande, bli kostnadsmedvetna och lära sig prioritera.

Men problemet är alltså att hitta privatägda kontorsfastigheter som kan jämföras med Operan och Dramaten.

Efter Svanbergs uppmärksammade rapport utbröt intensiv debatt, SFV försvarade sig (helt korrekt) med att man som statligt bolag agerade enligt gällande lagar och direktiv.

Dock var det inte svårt att se det befängda i att rakt av jämföra sammanträdesrummet i en modern kontorslokal med exempelvis Dramatens marmorfoajé.

Arbetsgrupper och utredningar tillsattes, vilket bland annat resulterade i att 1993 års modell inte fullt ut skulle tillämpas på fem kulturinstitutioner, förutom Operan och Dramaten, Historiska museet, Naturhistoriska riksmuseet och Nationalmuseum.

Men det fortsatte att krångla när nya avtal skulle skrivas med SFV, och Riksrevisionen protesterade mot att fem institutioner skulle undantas. Dessa protesterade i sin tur mot hyressystemets krav på avkastning, mot den uppenbara rundgången av pengar det innebär att kulturinstitutioner får statliga anslag som, via hyran, går tillbaka till statskassan.

Hyresmodellen har sedan 1993 lappats och lagats, kritiserats och debatterats, men marknadstänkandet som Lena Svanberg skrev om kan sägas bestå också för unika kulturlokaler, förklaringen är att det, oavsett regering, är finansdepartementet som bestämmer, medan kulturministrars inflytande är blygsamt.

För ett riksdagsparti som på allvar vill göra en kulturpolitisk insats och inte nöja sig med det där obligatoriska pratet om att kultur är fint och viktigt, vore därför hyresfrågan och rundgången något rejält att sätta tänderna i.

Och här kan man dessutom slå två flugor i en smäll och äntligen göra något åt att samma rundgång gäller Akademiska Hus som förvaltar universitetens och högskolornas lokaler. Också dessa svårjämförbara; på samma sätt som att Historiska museet inte kan flytta in i World Trade Center är det inte möjligt att flytta ett forskningslaboratorium till en billigare kontorsyta.

En annan likhet är att hyresintäkterna utgör en angenämt leveranssäker kassako för varje finansminister, att fritt förfoga över.

Vilket gör det möjligt att som regeringen gjorde 2015 besluta att man ville ha 6,5 miljarder i ”extra vinstutdelning” från Akademiska Hus, utöver de årliga 1,5 miljarderna. Den som vill kan jämföra med att samma regerings extrasatsning på forskning uppgick till några hundra miljoner.

Nej, det vore ingen lätt sak att ta sig an, förutom finansdepartementets självklara makt över hyresfrågan är det hela närmast sönderutrett, svåröverblickbart och kan inte räkna med särskilt stort medialt genomslag.

Men ett steg på vägen, ett steg som både är mer storslaget och lätt att genomföra (redan efter valet i höst), vore att utlova ett nytt departement, i form av en sammanslagning med utbildningsdepartementet.

Det har prövats förr, fram till 1991 var kulturpolitiken en del av utbildningsdepartementet, från 1991 till 2004 inrättades ett särskilt kulturdepartement, mellan 2004 och 2006 fanns frågorna åter i ett sammanslaget departement, en modell som alliansregeringen dock avskaffade.

Det finns ingen utvärdering av vilken departementsstruktur som gynnat kulturen eller av risken att kulturfrågorna skulle drunkna i skol- och utbildningsagendan.

Men det är ofrånkomligt att storlek (på departement och därmed budget) innebär makt och förhandlingsmandat inom en regering.

Och en stark minister som vet att tala för att kultur och utbildning kan dra nytta av varandra, rentav att de självklart hör samman kanske till och med kan komma till rätta med hyresrundgången som är problematisk för bägge.

MarieLouise Samuelsson är journalist och författare.

Mest lästa just nu

1) Farlig aktivism av Marcus Nilsen

2) Barnsligare än barnen av Thomas Gür

3) Slut på barnatron av Fredrik Haage

4) Goda idéer bortom det rimligas gräns av PJ Anders Linder

5) Kulturångest av Katarina Barrling

NR 5 2018

Axess Magasin

Är en tidskrift inom området humaniora/samhällsvetenskap och utges av Axess Publishing AB. Tidskriftens målsättning är att fungera som en knutpunkt mellan den akademiska och den publicistiska sfären.

 

Chefredaktör: PJ Anders Linder
Redaktörer: David Andersson, Mats Wiklund, Jan Söderqvist.
Redaktionssekreterare: Katarina O’Nils Franke
Redaktionsråd: Peter Elmlund, Thomas Gür, Peter Luthersson, Nathan Shachar, Louise Belfrage
Ansvarig utgivare: Peter Elmlund

 

För att kontakta redaktionen, mejla redaktionen@axess.se.

...