VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Tema

Ge mig klingande tal!

Av Karin Stensdotter

Önskan inför valet: Politiker som kan uttrycka sig korrekt och kan hålla tal. Är det för mycket begärt?

När president Emmanuel Macron har något på hjärtat begär han och får den tid han behöver i en av public services tevekanaler, oftast klockan tjugo, då tittarsiffrorna är högst. När statsminister Stefan Löfven har något att säga, ja, då blir det en debattartikel i Aftonbladet.

Två kulturer, två politiska kulturer, delar av sitt respektive sammanhang. Den ena är grandios, den andra blygsam, ibland näst intill självutplånande. Det är förmodligen inget man ändrar på i första taget. Men låt mig ändå önska fritt? (Och säg inte att önska rätt är större!)

Jag bor i Frankrike och är bortskämd med fantastiska tal. Alla franska politiker kan hålla tal. Med anledning av det tal den dåvarande premiärministern, Manuel Valls, höll efter terrorattentaten i januari 2015 pratade man om en ”Vallseffekt” då den judiska utvandringen till Israel tillfälligt avtog. Macron håller långa innehållsrika tal i väl valda historiska miljöer, något som förmodas bidra till hans fortsatt hyfsade opinionssiffror.

Ett tal som riktar sig till alla fransmän innehåller historisk förankring, litterära anspelningar, ideologi, och inte nog med det, det visar också vägar in i framtiden. Det griper stort över tid och rum, skriver in landet i ett större sammanhang. Allt på en felfri och noga utmejslad franska förstås.

Och eftersom jag tror mig minnas fel när jag tänker på svenska politikers tal går jag till Youtube och lyssnar. Jag börjar med Fredrik Reinfeldt. Han startar konsekvent med ordet jag och förklarar sen varför han valde moderaterna. Men redan efter någon minut säger han att han ”vill vara i en kraft”. Då letar jag upp andra. Samma sak där, de gör alla i mina öron grova språkfel, vilket ju var vad jag letade efter, men inte riktigt orkar ta in. Minst dåligt tycker jag till min förvåning att just Stefan Löfven uttrycker sig efter terrorattentatet på Drottninggatan, där han ju likt en fransk president riktar sig till hela befolkningen. Innehållet är för att tala svenska okej, även om det är platt. Formen är korrekt.

Ni anar kanske vart jag vill komma? Jag önskar mig politiker som för det första kan uttrycka sig korrekt på modersmålet, för det andra kan hålla tal. För mycket begärt?

Säg inte det.

Men för att få fram en elit måste man ha en bred bas, det vet alla som spelar tennis. Hela svenska folket måste alltså börja arbeta med sin svenska. Skolans uppgift är så självklar att jag istället direkt tar mig an den andra dominerande sektorn på området – media.

Om vi ska få politiker som talar god svenska måste någon rätta dem när de gör fel, inte sant? Det skulle kunna vara mediernas uppgift. Att alltså inte bara ägna sig åt innehållet, utan även formen. Antag att till exempel 20 procent av alla de spaltmeter och timmar som idag ägnas åt innehållet i svenska politikers tal istället ägnades åt formen?

Fast, nu är ju inte press och medier själva så bra på svenska alla gånger. Så kanske vore det bäst att man började med självrannsakan. Några snabba förslag: låt inte språkspalten vara en kuriositet långt inne i tidningen. Låt arbetet med språket genomsyra verksamheten. Om ni inte tycker er ha råd med korrekturläsare, läs, rätta och stryk i varandras texter innan ni publicerar dem. Skicka medarbetarna på kurser i svenska. Premiera stil med till exempel pengar. Inrätta fler stipendier och priser där språket står i fokus.

Så ett tips till public service: Sätt igång med roliga program i tävlingsform där kändisar och andra får tävla i svenska. Att stava rätt, att jobba med meningsbyggnad, att slå ned på tautologier, syftningsfel och fluff. Alltihop på bästa sändningstid så klart.

När detta är gjort har ni förmodligen kommit en bit på väg och kan med stärkt självförtroende skjuta in er på politikerna!

Är då detta en kulturfråga, muttrar kanske vän av ordning.

Ja. I allra högsta grad. Språket är fogen i samhällsbygget, det element som gör att helheten håller, att vi helt enkelt förstår varandra. När det vittrar är det ett direkt hot mot den bärande strukturen. Svenska folket i allmänhet och dess politiker i synnerhet måste bli mer medvetna om det här. Pröva tanken att talekonsten, inte budgeten, är politikerns vassaste verktyg. Svårt? Försök igen.

Så, svenska politiker: Ge mig tal som klingar av Fröding och Lagerlöf! Eller om vi ska göra det lite lättare, i Sverige är ju en stor del av den språkliga kulturarvet visor och sånger, så låt mig åtminstone höra ekon av Taube, Vreeswijk eller Bellman i era tal! Ni behöver inte sjunga, men tveka inte, låt skogen, ängarna och miljonprogrammet viska i era ord. Låt kulturen i form av dikt, saga och rap vara en del av er själva, en del av det ni förmedlar.

Jag säger som Johannes Paulus II sa: Var inte rädda!

Låt orden bära er som Akka bar Nils över det Sverige ni så gärna vill styra. Se det, läs (av) det, tala om det på ett sätt som griper in i våra liv och vår framtid – och min röst ska vara er.

Karin Stensdotter är författare och arkitekt.

Mest lästa just nu

1) Farlig aktivism av Marcus Nilsen

2) Barnsligare än barnen av Thomas Gür

3) Slut på barnatron av Fredrik Haage

4) Goda idéer bortom det rimligas gräns av PJ Anders Linder

5) Kulturångest av Katarina Barrling

NR 5 2018

Axess Magasin

Är en tidskrift inom området humaniora/samhällsvetenskap och utges av Axess Publishing AB. Tidskriftens målsättning är att fungera som en knutpunkt mellan den akademiska och den publicistiska sfären.

 

Chefredaktör: PJ Anders Linder
Redaktörer: David Andersson, Mats Wiklund, Jan Söderqvist.
Redaktionssekreterare: Katarina O’Nils Franke
Redaktionsråd: Peter Elmlund, Thomas Gür, Peter Luthersson, Nathan Shachar, Louise Belfrage
Ansvarig utgivare: Peter Elmlund

 

För att kontakta redaktionen, mejla redaktionen@axess.se.

...