VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Fackböcker 2018

Med öga för Ryssland

Av Martin Kragh

Sovjetunionen var en för Sverige central angelägenhet under kalla kriget och vid Försvarets tolkskola i Uppsala utbildades från slutet av 1950-talet varje år värnpliktiga soldater till förhörsledare med kompetens i det ryska språket.

Magnus Ljunggren, professor emeritus i ryska med litteraturvetenskaplig inriktning vid Göteborgs universitet, ingick i en av skolans första årskullar. ”Mitt liv tog med det en ny vändning”, skriver Ljunggren i inledningen till sina memoarer Mitt liv med Ryssland (Carlssons Bokförlag, 2018).

Ljunggrens gärning som slavist, översättare och journalist sträcker sig över mer än ett halvt sekel. Han var en av de första svenskar som stiftade bekantskap med människorna som bidrog till att forma den sovjetiska efterkrigstidens intellektuella miljöer, däribland forskare, dissidenter, konstnärer och författare som Nina Berberova, Joseph Brodsky, Jevgenij Jevtusjenko, Lev Kopolev och Viktor Sjklovskij. I många fall var det också Ljunggren som introducerade deras verk för en svensk publik.

Ljunggren är en av de internationellt ledande experterna på symbolisten Andrej Belyj, ett ämne han egentligen aldrig lämnat sedan det 1965 föreslogs honom av den legendariske slavisten och Rysslandsskildraren Nils Åke Nilsson och som han slutligen disputerade på för doktorsgraden 1982. Tidsspannet mellan datumen kan förklaras av att det var alltför många aspekter av världen bakom järnridån som däremellan upptog värdefull tid.

En röd tråd för Ljunggren är att forskningen aldrig ensam står i centrum, utan även de många människor och människoöden han mött under sin resas gång. Mer specifikt handlar det om inblickar i hur ett totalitärt Sovjetsamhälle kom att prägla ett folk, och hur denna erfarenhet reflekteras i kulturen och kampen för mänskliga rättigheter. För Ljunggren blev det tidigt uppenbart att den ryska litteraturen inte kunde separeras från detta vidare sammanhang – det politiska engagemanget var därtill inte sällan en dörröppnare till den sovjetiska intelligentian.

Intresset för människorättsfrågorna förde Ljunggren tidigt in i en annan domän av det akademiska livet: polemiken. Vurmandet för kommunistdiktaturerna i delar av den svenska debatten, konstaterade han tidigt, var stötande men framförallt okunnigt. Motangreppen publicerades återkommande i Expressen, under pseudonymen ”Arvid Falk” för att inte skada chanserna till förnyad inresa i Sovjet. Att svenska debattörer kunde sympatisera med fängslandet av oppositionella i östblocket är kanske inte helt nytt; sämre belyst är det upplysta motstånd som trots allt också existerade och som Ljunggren var en del av.

Läst med backspegeln som kompass kan Ljunggrens intryck från Sovjetsamhället ses som ett förebådande om förändring: en döende ideologi, dissidentrörelsen, den utbredda apatin och korruptionen. Inte alla sidor av det sovjetiska civilsamhället, kan man konstatera, var nödvändigtvis vackra. En viktig strömning som Ljunggren tidigt belyste, den gryende nationalismen ibland förklädd till stalinism, har sedan 90-talet inte bara klivit ut i ljuset utan även skakat hand med bundsförvanter i övriga Europa.

Den politiska utvecklingen i Ryssland under 2000-talet, skriver Ljunggren, är uttryck för en nation som förefaller förlorad i sig själv och sin historia: krigföringen mot Ukraina, flörtandet med högerradikala krafter, rehabiliteringen av Josef Stalin. Erfarenheten från den sovjetiska eran är emellertid en åminnelse om att ingenting med Ryssland någonsin är entydigt, och som Ljunggren konstaterar har han åter funnit sin plats i ”det intellektuella motståndet”. Det är min starka förhoppning att hans gärning kan bli en källa till inspiration och lärdom även för andra, som är förlorade i intresset för Ryssland och det ryska samhällslivet.

Mest lästa just nu

1) Nordens sak är vår av Karlis Neretnieks

2) Håll världen på avstånd av Brendan O’Neill

3) En tid utan sammanhang av Louise Bringselius

4) De som kunde allt av Peter Burke

5) Alla för, ingen emot av Krister Thelin

NR 5 2018

Axess Magasin

Är en tidskrift inom området humaniora/samhällsvetenskap och utges av Axess Publishing AB. Tidskriftens målsättning är att fungera som en knutpunkt mellan den akademiska och den publicistiska sfären.

 

Chefredaktör: PJ Anders Linder
Redaktörer: David Andersson, Mats Wiklund, Jan Söderqvist.
Redaktionssekreterare: Katarina O’Nils Franke
Redaktionsråd: Peter Elmlund, Thomas Gür, Peter Luthersson, Nathan Shachar, Louise Belfrage
Ansvarig utgivare: Peter Elmlund

 

För att kontakta redaktionen, mejla redaktionen@axess.se.

...