VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Samhälle

Rätt merit men fel kön

Av Amelia Möller Andréewitch

Kvinnor gavs tillträde till högre studier år 1873. Men först dryga sjuttio år senare fick de fullständig rätt till högre tjänster i staten. I den politiska debatten användes kvinnans särskilda egenskaper som argument av både reformförespråkare och motståndare.

Du måste vara inloggad plusanvändare för att läsa hela artikeln.
Klicka nedan för att logga in eller läsa om hur du tecknar en prenumeration på Axess.

Logga in

Mest lästa just nu

1) Den nya klasspolitiken av Malcom Kyeyune

2) En kapitulation av Mats Bergstrand

3) Vänstern sviker när det gäller av Paulina Neuding

4) Ett nytt tonläge av Fredrik Erixon

5) Tecken i tiden? av Svante Nordin

Andra som läst denna
artikel har också läst

1) Den nya klasspolitiken av Malcom Kyeyune

2) I begynnelsen var socialismen av Johan Sundeen

3) Vänstern sviker när det gäller av Paulina Neuding

NR 8 2018

Axess Magasin

Är en tidskrift inom området humaniora/samhällsvetenskap och utges av Axess Publishing AB. Tidskriftens målsättning är att fungera som en knutpunkt mellan den akademiska och den publicistiska sfären.

 

Chefredaktör: PJ Anders Linder
Redaktörer: David Andersson, Mats Wiklund, Jan Söderqvist.
Redaktionssekreterare: Katarina O’Nils Franke
Redaktionsråd: Peter Elmlund, Thomas Gür, Peter Luthersson, Nathan Shachar, Louise Belfrage
Ansvarig utgivare: Peter Elmlund

 

För att kontakta redaktionen, mejla redaktionen@axess.se.

...