VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

I korthet

Falsk matematik

Av Bengt E Y Svensson

I Axess nr 9/2018 finns en recension, signerad Håkan Arvidsson, av Jim Holts bok When Einstein Walkedwith Gödel. Dessvärre innehåller artikeln ett antal sakfel och tveksamheter.

”Einstein och Gödel var båda österrikiska judar som tvingades fly undan nazismen…”, skriver Arvidsson. Einstein var dock aldrig medborgare i Österrike; han var under olika perioder i sin levnad medborgare i Tyskland, Schweiz och USA. Han upprätthöll heller aldrig någon tjänst i vad som nu är Österrike (men var jämväl för en kort tid professor i Prag i dåvarande Österrike-Ungern). Och Gödel var förvisso född och uppvuxen i Österrike-Ungern – och under långa tider verksam i Wien – men han var däremot inte jude. Han flydde från Wien först 1940, i första hand för att slippa bli rekryterad till Hitler-Tysklands armé.

Vad gäller matematiken och fysiken finns i recensionen ett antal tveksamheter. Det är inte, som Arvidsson uttrycker det, fråga om att vi ”aldrig [kan sluta oss till] alla sanna satser som följer av den ursprungliga satsen”. Det kan man mycket väl göra också enligt Gödel. Vad han påstår är snarare att det finns satser som inte alls kan bevisas vara sanna eller falska utifrån de givna axiomen.

I sin beskrivning av Einstein och kvantmekaniken skriver Arvidsson om ”partiklars kommunikation med hastigheter som överskred ljushastigheten”. Även om kvantmekaniken kan sägas i någon mening tillåta ”kommunikation” med överljusfart ger denna formulering lätt fel föreställning. Man måste noga betona att denna ”kommunikation” aldrig innebär att ”information” kan skickas mellan partiklarna.

Och att Einsteins relativitetsteori skulle innebära att ”det objektivt sett är omöjligt att skilja mellan Nu, Då och Sedan” är inte korrekt. För mig som sitter här går det alldeles utmärkt att göra en sådan distinktion när det gäller vad som sker här. Det är när man skall avgöra samtidigheten för händelser som inträffar på olika ställen som relativitetsteorin ger vissa begränsningar.

Mest lästa just nu

1) Historiens dom blir hård av Magnus Ranstorp

2) Friheten står på spel av Erik Helmerson

3) Den största tomheten av Joel Halldorf

4) Om läget i vår demokrati av Tommy Möller

5) Den blinda fläcken av Henrik Nilsson

Andra som läst denna
artikel har också läst

1) Den största tomheten av Joel Halldorf

2) Den blinda fläcken av Henrik Nilsson

3) Om läget i vår demokrati av Tommy Möller

4) Medier i små smulor av Olle Lidbom

5) Historiens dom blir hård av Magnus Ranstorp

NR 1 2019

Axess Magasin

Är en tidskrift inom området humaniora/samhällsvetenskap och utges av Axess Publishing AB. Tidskriftens målsättning är att fungera som en knutpunkt mellan den akademiska och den publicistiska sfären.

 

Chefredaktör: PJ Anders Linder
Redaktörer: David Andersson, Mats Wiklund, Jan Söderqvist.
Redaktionssekreterare: Katarina O’Nils Franke
Redaktionsråd: Peter Elmlund, Thomas Gür, Peter Luthersson, Nathan Shachar, Louise Belfrage
Ansvarig utgivare: Peter Elmlund

 

För att kontakta redaktionen, mejla redaktionen@axess.se.

...