VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

I korthet

Med blanka vapen

Av Per Dahl

90 miljarder! 90 miljarder behövs till välfärden!

Under försommaren avtecknar sig finansminister Anderssons lite troskyldiga ansikte i teveprogram efter teveprogram. Få tittare associerar sannolikt till Gunnar Artéus studie från 1982, Krigsmakt och samhälle i frihetstidens Sverige, när hon syns i rutan. Det borde de.

Gunnar Artéus avhandling från 1972, Karolinsk och europeisk stridstaktik 1700–1712, var en ljusglimt för den som var gymnasist i 1968 års efterdyningar.. Ämnet var visserligen smalt, men befriande samhällsfrånvänt, och gav minnesvärda och användbara citat för den politiskt intresserade, som ”med wärjan i handen […] wärjan endast”, i Magnus Stenbocks reglemente från år 1710. Karolinska skvadroner attackerade inte med pistoler, de red chock med blanka vapen, knä bakom knä.

I studien från 1982 är perspektivet vidgat. Hade det ganska fredliga frihetstida Sverige verkligen drag av en militärstat? Ja, menade Artéus, av det enkla skälet att adelsmän utan egen förmögenhet i stort sett bara hade ett enda yrke att försörja sig i: militärens. Den civila arbetsmarknaden var ytterst begränsad för den som inte ville bli präst; de jobb som fanns att tillgå fanns vid regementena. Sedan var det en helt annan sak med studierna och professionaliteten. Särskild inrikes utbildning var det tunnsått med, innan krigsskolorna i Haapaniemi och Karlberg grundades.

Desto viktigare var innehavarnas försörjning, via tjänster och boställen. Och i ett läge där det svenska riket kämpade med ekonomiska svårigheter var det extra tryggt för officerare att deras inkomster via indelningsverket låg utanför statsbudgeten. Boställena, från överstens representativa corps de logi ned till fänrikens påvra stuga, gav säker försörjning alldeles oavsett vad riksdagen hittade på. En stark och tongivande grupp inom adeln och ridderskapet kunde under riksdagarna se på Sveriges samhällsekonomi från trygga positioner. Deras jobb och löner kunde inte tummas på. Att försvara konung och rike var ju också helt nödvändigt, detta var ju statens kärnuppgift, hur mycket de där universitetsprofessorerna än ordade om tillväxt och ekonomi.

De summor Artéus nämner kommer aldrig upp till 90 miljarder kronor. Han rör sig med mer handfasta måttenheter: dalersilvermynt och tunnor råg. Men principen är densamma. Vid kris ifrågasätts inte kostnaden, utan bristen på intäkter.

I min lokalpolitiska och provinsiella politiska miljö går det att lära sig mycket. Ett exempel är att få reda på vad ”uskor” gör. Politiska företrädare talar varmt om uskornas betydelse, och många av dem har också detta yrke själva. För er som ännu inte vet: en uska är en undersköterska.

Alla på vänsterkanten är dock inte uskor, där möter vi även dagligen socionomer i deras olika varianter: från de slitna socialsekreterarna till de mer välmående förvaltningscheferna på skilda nivåer. Inom den något mer borgerliga politiska miljön återfinns istället sjuksköterskor.

Det är ju inte så underligt. Av Sveriges 10 miljoner arbetar 48 000 som socionomer, 100 000 som sjuksköterskor och 136 000 som undersköterskor. Det är kanske inte i frihetstidens proportioner, där Artéus skattar att tre av fyra vuxna ståndspersoner hade någon militär försörjning. Men att befinna sig på riksdagar och där företräda sina likar var naturligt för dem, liksom det är naturligt att den offentliga sektorns trägna bärare företräder sina ståndsbröders och ståndssystrars intressen i dagens beslutande församlingar.

Mest lästa just nu

1) Det växande hatet av Magnus Ranstorp

2) Inte den virriga typen av Ann-Sofie Dahl

3) Må snön fortsätta falla av Josefin Holmström

4) En nation uppstår av Henrik Meinander

5) Den svenska kulturen finns av Jakob Heidbrink

Andra som läst denna
artikel har också läst

1) Uppror i det lilla av Catta Neuding

2) En flottas förfall av Elisabeth Braw

3) Det är här det börjar av Staffan Heimerson

4) Orättvist fördelat av Robert Gidehag

5) Det hänger på individen av Vernon Bogdanor

NR 6 2019

Axess Magasin

Är en tidskrift inom området humaniora/samhällsvetenskap och utges av Axess Publishing AB. Tidskriftens målsättning är att fungera som en knutpunkt mellan den akademiska och den publicistiska sfären.

 

Chefredaktör: PJ Anders Linder
Redaktörer: David Andersson, Mats Wiklund, Jan Söderqvist.
Redaktionssekreterare: Katarina O’Nils Franke
Redaktionsråd: Peter Elmlund, Thomas Gür, Peter Luthersson, Nathan Shachar, Louise Belfrage
Ansvarig utgivare: Peter Elmlund

 

För att kontakta redaktionen, mejla redaktionen@axess.se.

...