VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Krönika

En förförisk fristad

Av Erik Thyselius

När pesten härjade som värst i det medeltida Europa erbjöd klostren en fristad för dess invånare. Här fick unga adelsmän, huttrandes i bänkraderna, träna sig i skolastik och örtlära under munkarnas vakande öga.

Dagarna var långa och bestod till stor del av bön med avbrott för studier och enkla måltider. Men säg den lycka som varar för evigt. För den som inte valde att själv bli munk återstod att åter konfronteras med den grymma världen utanför klostermurarna efter avslutad skolning. Hade man tur kunde man få tjäna vid något hov i egenskap av skriv- och läskunnig, och i bästa fall bli tillräckligt gammal för att se sina egna söner gå i kloster. Om nu inte pesten hann före, det vill säga.

För dagens studenter framstår livet inte som riktigt lika påvert. Där medeltidens kloster erbjöd trygghet och kunskap för några utvalda få, står universitetens och högskolornas portar vidöppna för det stora flertalet. De bistra munkarna, vars lyhördhet inför de unga adelsmännens behov nog var tämligen begränsat, är idag ersätta med prefekter och studievägledare i givakt var gång en student upplever verkligheten som kränkande. Och skulle en student idag finna föreläsningssalen för kall finns det alltid en termostat eller sängens varma duntäcke att vända sig till. Ja, ni hör ju hur många öppna dörrar som kan slås in tack vare 1 000 år av utveckling.

Den högre utbildningens funktion som tillflyktsort i tider av oro verkar däremot vara tämligen oförändrad. Coronapandemin och dess annalkande dråpslag på ekonomin har bidragit till att antalet ansökningar till universitet och högskolor varit rekordhögt i år. Regeringen har utökat antalet högskoleplatser med 12 000 och Arbetsförmedlingen uppmanar unga att söka in till utbildningar i brist på arbetstillfällen. Utbildning som arbetsmarknadsåtgärd, med andra ord.

I goda tider hör det till vanligheterna att många studenter hoppar av kurser och utbildningar. Det är därför möjligt att coronakrisen leder till att något fler väljer att stanna kvar något längre. Att många trots det kommer att välja att avsluta sin akademiska bana i förtid är däremot att vänta. Och i det fall utbildningen genomförs är det inte säkert att samhället har behov av ytterligare en master i mänskliga rättigheter. Prognosen: en betydande andel unga kommer om några år att upptäcka att jobben är få och studieskulderna stora.

I rättvisans namn ska tilläggas att även söktrycket till bristyrken som till exempel sjuksköterska är högre än vanligt detta år. Om alla som sökt utbildningen också genomför den är mycket vunnet för samhället. Och ja, att utbilda sig inom humaniora eller i någon av samhällsvetenskaperna medför värden som inte låter sig mätas i krasst ekonomiska termer.

Likväl är det aldrig egenvärdet av bildning som är i centrum när budskapet om ”Sverige som kunskapsnation” trummas fram av politiker och kommunikatörer. Ju fler studieplatser på våra universitet och högskolor, desto bättre. Att innehållet på utbildningarna håller måttet och att studenterna drivs av rätt drivkrafter kommer först i andra hand.

Kanske kommer framtida arbetssökande akademiker avundsjukt att läsa om medeltidens klosterliv? Den värld som våra arma klosterstudenter levde i var förvisso hård och grym, men ”arbetsmarknaden” måste ha varit lysande.

Mest lästa just nu

1) Svårt att skildra svältdöden av Erik W Larsson

2) Till kunskapens försvar av Inger Enkvist

3) En samvetsfråga av Susanne Wigorts Yngvesson

4) Kortformernas kamp av Tommy Olofsson

5) Bygget skakar av Patrik Oksanen

Andra som läst denna
artikel har också läst

1) I öppna hyllors landskap av Johan Sundeen

2) Med skuld i ryggsäcken av Mikael Timm

3) Bygget skakar av Patrik Oksanen

4) Kortformernas kamp av Tommy Olofsson

5) Överdynamiseringskris av Ylva Herholz

NR 6 2020

Axess Magasin

Är en tidskrift inom området humaniora/samhällsvetenskap och utges av Axess Publishing AB. Tidskriftens målsättning är att fungera som en knutpunkt mellan den akademiska och den publicistiska sfären.

 

Chefredaktör: PJ Anders Linder
Redaktörer: David Andersson, Mats Wiklund, Jan Söderqvist.
Redaktionssekreterare: Katarina O’Nils Franke
Redaktionsråd: Peter Elmlund, Thomas Gür, Peter Luthersson, Nathan Shachar, Louise Belfrage
Ansvarig utgivare: Peter Elmlund

 

För att kontakta redaktionen, mejla redaktionen@axess.se.

...